Hjem
Forskergruppe for rettsteori
Informasjon

Forskergruppens medlemmer

Forskergruppen er sammensatt av personer som enten har rettsteoretiske problemstillinger som et av sine forskningsfelt, eller som benytter rettsteoretiske perspektiver i sin forskning på rettsdogmatiske emner.