Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Pasienter med akutte porfyrisykdommer

Porfyrier er en fellesbetegnelse for en gruppe arvelige, sjeldne sykdommer som skyldes forstyrrelser i danningen av hem.

Hovedinnhold

Hos pasienter med akutte porfyrier kan bruken av noen legemidler utløse anfall med akutte nevroviscerale symptomer: intense magesmerter, oppkast, takykardi, hypertensjon, rygg- og muskelsmerter, mentale forstyrrelser, pareser og i verste fall respirasjonsparalyse.

Gruppen arbeider sammen med nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) som holder til på Haukeland universitetssykehus om å få svar på problemstillinger som:

  • Hvilke legemidler kan trygt brukes av pasienter med akutte porfyrier, og hvilke kan medføre anfall?
  • Hvordan nå ut til pasienter og helsepersonellet som behandler dem med denne informasjonen?