Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi

Publikasjoner

Publikasjoner av og med ansatte og ved Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi med tilhørende lenker.

Hovedinnhold

Publikasjoner etter 2014 finner du her: 

2014

Svendsberg K, Heitmann K.
Kvalitativ forskning - en gullgruve for farmasøyter.
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2014, 122(6): 28-31.

Andreassen LM, Sandberg S, Kristensen GBB, Sølvik UØ, Kjome RLS.
Nursing home patients with diabetes: Prevalence, drug treatment and glycemic control.
Diabetes Research and Clinical Practice, 2014, 105(1): 102-109.

Holst L, Havnen GC, Nordeng H.
Echinacea and elderberry - should they be used against upper respiratory tract infections during pregnancy?
Frontiers in Pharmacology, 2014, 4(5): 31.

2013

Heitmann K, Nordeng H, Holst L.
Pregnancy outcome after use of cranberry in pregnancy - the Norwegian Mother and Child Cohort Study.
BMC Complementary and alternative medicine, 2013, 7(13): 345.

Fagervoll KAS, Lim S, Liaaen ED, Seljeseth YM, Holst L, Major ALS.
Kvalitet av legemiddelanamnese tatt opp ved innleggelse på sykehus.
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2013, 121(10): 38-42.

Kjome RLS, Gilleshammer L, Brun A.
Hva bør apotekfarmasøyter vite om legemidler og porfyrisykdom?
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2013, 121(2): 22-23.

Heitmann K, Nordeng H, Holst L.
Safety of ginger use in pregnancy: results from a large population-based cohort study.
European journal of clinical pharmacology, 2013, 69(2): 269-277.

Andreassen LM, Holst L, Kjome RLS, Heitmann K.
Manglande tillit til apoteka?
Tidsskrift for den Norske lægeforening, 2013, 133: 132-133.

2012

Størset, E, Kjome RLS, Holford N, Midtvedt K, Bremer S, Bergan S, Åsberg A.
Individuell dosering av takrolimus til nyretransplanterte pasienter basert på populasjonsfarmakokinetiske doseringsmodeller.
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2012, 120(12): 28-30.

Kjome RLS, Røraas T, Granås AG, Sandberg S.
Fylkesvise forskjeller i salg av blodglukosestrimler og antidiabetika.
Tidsskrift for den Norske lægeforening, 2012, 132: 1453-1456.

2011

Andreassen LM, Halvorsen KH, Granås AG.
Behovsmedisinering i sjukeheimar: Store ulikskapar i innhald, utforming og kvalitet på dei generelle skriftlege direktiva.
Sykepleien Forskning, 2011, 6: 46-52.

Holst L.
Bruk av urtemedisiner blant gravide.
Utposten, 2011, 40(5): 6-8.

Nordeng H, Holst L, Widnes SF.
Legemiddelbruk blant gravide i Norge.
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2011, 119(4): 11-14.

Holst L, Wright D, Haavik S, Nordeng H.
Safety and efficacy of herbal remedies in obstetrics-review and clinical implications.
Midwifery, 2011, 27(1): 80-86.

Kjome RLS, Sandberg S, Granås AG.
Diabetesomsorg på apotek - fokus på blodsukkermåling.
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2011, 119(1): 26-27.

2010

Heitmann K, Holst L, Nordeng H, Haavik S.
Holdninger til og bruk av urtemedisin i svangerskapet - en undersøkelse ved Haukeland universitetssjukehus.
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2010, 118(10): 16-19.

Kjome RLS, Granås AG, Nerhus K, Røraas TH, Sandberg S.
The Prevalence of Self-Monitoring of Blood Glucose and Costs of Glucometer Strips in a Nationwide Cohort.
Diabetes Technology and Therapeutics, 2010, 12(9): 701-705.

Twigg M, Holst L, Wright D, Desborough J.
Medication-taking behaviour during pregnancy: is it appropriate?
British Journal of Midwifery, 2010, 18(6): 350-355.

Kjome RLS.
Diabetes Care in Community Pharmacy - Focus on Self-monitoring of Blood Glucose.
PhD-avhandling, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, April 2010.

Kjome RLS, Granås AG, Nerhus K, Sandberg S.
Quality assessment of patients' self-monitoring of blood glucose in community pharmacies.
Pharmacy Practice, 2010, 8(1): 62-69.

Kjome RLS, Nerhus K, Sandberg S.
Implementation of a method for glucose measurements in community pharmacies.
The International Journal of Pharmacy Practice, 2010, 18(1): 13-19.

Tønnesen MH, Holst L, Haavik S.
Markedsføring av naturmidler. Vurdering av annonser for dvergpalme- og tranebærprodukter.
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift, 2010, 118(1): 30-33.

2009

Heitmann K.
Kartlegging av holdninger til og bruk av urtemedisin i svangerskapet - En intervjuundersøkelse blant 142 barselkvinner ved Haukeland Universitetssjukehus.
Masteroppgave, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen, September 2009.

Holst L.
Use of herbal products during pregnancy.
PhD-avhandling, Senter for farmasi og Kjemisk institutt, Universitetet i Bergen.

Andreassen LM.
Helsepersonells erfaringar, tankar og haldningar til behovsmedisinering i sjukeheimar.
Masteroppgave, Senter for farmasi, Universitetet i Bergen, Mai 2009.

Holst L, Wright D, Nordeng H, Haavik S.
Use of herbal preparations during pregnancy: Focus group discussion among expectant mothers attending a hospital antenatal clinic in Norwich, UK.
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2009, 15: 225-229.

Holst L, Haavik S, Nordeng H.
Raspberry leaf - Should it be recommended to pregnant women?
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2009, 15: 204-208.

Holst L, Wright D, Haavik S, Nordeng H.
The Use and the User of Herbal Remedies During Pregnancy.
The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2009, 15(7): 787-792.

2008

Kjome RLS, Sandberg S, Granås AG.
Diabetes care in Norwegian pharmacies: a descriptive study.
Pharmacy World & Science, 2008, 30(2): 191-198.

Holst L, Nordeng H, Haavik S.
Use of herbal drugs during early pregnancy in relation to maternal characteristics and pregnancy outcome.
Pharmacoepidemiology and drug safety, 2008, 17(2): 151-159.