Hjem
Samfunnsgeografi
Masterprosjekt

Digital teknologi i pleie og omsorgssektor - et verktøy for fremtidens eldreomsorg?

Masterstudien tar for seg hvordan velferdsteknologien kan bli et verktøy for fremtidens eldreomsorg.

portrett
Ada Withbro Villum er masterstudent i samfunnsgeografi.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Med utgangspunkt i analyser fra prosjekter hvor kommuner og leverandører jobber sammen for å implementere velferdsteknologi, og da særlig velferdsteknologi som er relevant for demensomsorgen, skal jeg se på hvordan velferdsteknologien kan bli et verktøy for fremtidens eldreomsorg.

Hensikten med masterstudien er å få en innsikt i hvordan kommunene møter demografiske utfordringer i pleie og omsorg gjennom teknologi som utstyr og organisatoriskopplegg. Jeg vil se på̊ bruken av teknologien, og ikke teknologien i seg selv. Studien vil dermed særlig analysere de organisatoriske tilnærmingene, og settingen for samskaping, implementering og bruk.

Feltarbeid

Jeg har deltatt på 3-4 konferanser. Noen av konferansene har vært i startfasen av masterprosjektet for å orientere meg, og andre for å direkte samle data. Det har vært nyttig for å lære, og forstå feltet i og med innovasjon og velferdsteknologi er komplekst. I disse dager gjennomfører jeg intervjuer.

Erfaringer med masterstudiet

Jeg stortrives! Det er en stor verdi at masterstudiet har alle retninger. Det gjør at miljø-, samfunn- og naturgeografi drar nytte av hverandre, og vi blir kjent på tvers.

Det er stas og nyttig å ha lesesalen på instituttet - det er kort vei til en kaffe og faglig diskusjon med professorer, ansatte og medstudenter på kjøkkenet. God stemning!

Om du er interessert i hvordan og hvorfor samfunnet former seg etter tiden vi lever i, og skal leve i, og hvordan alt henger sammen lokalt, nasjonalt og globalt? Da er masterstudiet for deg. Samtidig bidrar spennet i masterstudiet til at du i stor grad kan forme den videre veien inn i arbeidslivet, selv.