Hjem
Samfunnsgeografi
Masterprosjekt

Grønnstrukturens status i Bergen kommune

Mitt masterprosjekt i samfunnsgeografi har som mål å undersøke den historiske utviklingen av og den nåværende status på grønnstrukturen i Bergen kommune.

Axel
Axel Bache.Wiig undersøker den historiske utviklingen av og den nåværende status på grønnstrukturen i Bergen kommune.
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

Det finnes kanskje et argument for at dersom et fenomen foregår et sted, så kan det dekkes av geografien. Mitt masterprosjekt i samfunnsgeografi har som mål å undersøke den historiske utviklingen av og nåværende status på grønnstrukturen i Bergen kommune. Kort forklart er grønnstruktur de store og små områder med preg av natur innenfor byggesonen. I Bergen spenner dette fra beplantingen utenfor legevakten via Byparken til Storetveitmakren. Disse områdene er viktige for byens innbyggere og de er viktige for å ivareta naturmangfoldet i områder som allerede er preget av nedbygging og fragmentering. Bergen kommune har nylig vedtatt en offensiv naturstrategi, men samtidig skal det skal skapes økonomisk vekst og sosiale ulikheter skal utjevnes. De som har lest sin Rittel og Webber kan kanskje gjette seg til hvor dette bærer av sted. 

For å undersøke utviklingen og nåværende status bruker jeg GIS- og fjernmålingsanalyse, der datagrunnlaget er satellittbilder fra Landsat 4 - 8 og høyoppløselige infrarøde flybilder. Som student ved Institutt for geografi er det nesten bare fantasien som begrenser hva slags geografisk data man kan bruke, og da er det greit å ha ansvarlige veiledere som sørger for fokus. Mine veiledere befinner seg på hver sin side av spekteret, med bakgrunn fra biologi og samfunnsgeografi. Jeg skal ikke påstå at det er lett å håndtere et prosjekt med så stor spennvidde, men det er derimot interessant, utfordrende og svært lærerikt. Jeg har vondt for å se at denne nærmest skreddersydde kombinasjonen av ekspertkunnskap kunne kommet fra andre steder enn ansatte på Institutt for geografi.