Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Flere studier, primært fra USA, har vist at utsatt skolestart (til senere på dagen) har positiv effekt i form av forlenget søvn hos elevene. I en trearmet randomisert kontrollert studie blant elever på videregåendeskole i Rogaland og Hordaland vil det undersøkes hvordan utsatt skolestart påvirker søvn, skolefungering, helse og familieliv.