Home
Bergen Sleep and Chronobiology Network

Main content

Kontakt

Ingvild West Saxvig, PhD, RPSGT, Somnolog; 
Seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for søvnmedisin;
Forsker ved Søvnpoliklinikken, Haukeland universitetssjukehus;
Telefon: 55970786 / 92297371 
E-post: ingvild.west.saxvig@helse-bergen.no