Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Hovedinnhold

Prosjektet omhandler validering av en norskutviklet radar (www.novelda.no) basert på ultra wide band rader teknologi. Radaren fanger opp kroppsbevegelser basert på dopplerprinsippet og søvnen skårers via en egen søvnalgoritme, som valideres opp mot polysomnografi og aktigrafi.

 

Publikasjoner fra prosjektet:

A Pilot Study of Impulse Radio Ultra Wideband Radar Technology as a New Tool for Sleep Assessment. Pallesen S, Grønli J, Myhre K, Moen F, Bjorvatn B, Hanssen I, Heglum HSA. (2018). J Clin Sleep Med 14(7):1249-125.

Validation of sleep stage classification using non-contact radar technology and machine learning (Somnofy®).  Toften, S., Pallesen, P., Hrozanova, M., Moen, F., Grønli, J. (2020) Sleep Med vol.77: 54-61.