Hjem
Janne Grønlis bilde

Janne Grønli

Professor, ph.d., Somnolog. Forskningsgruppeleder
 • E-postJanne.Gronli@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 03
 • Besøksadresse
  Jonas Liesvei 91
  5009 Bergen
  Rom 
  9. etasje, Bygg for biologiske basalfag (BBB)
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Hvorfor gir søvn og stabile døgnrytmer god helse? Hvordan kan forstyrrelser i disse endre vår fysiologi og atferd? Dette er mitt forskningsfokus. Jeg studerer forholdet mellom stress (over et livsløp), søvnforstyrrelser, døgnrytmer (som det å jobbe netter eller endringer av timer med dagslys) og helse, mentalt og fysisk

Jeg har også et forskningsfokus på konsekvensene av eksponering for - eller blokkering av - blått lys. Blått lys påvirker aktiveringsnivået vårt. Noen pasienter med psykiatriske lidelser kan være sårbare for et slik energirikt lys.

Ved hjelp av dyremodeller og kliniske forsøk jobber jeg for å få en bedre forståelse av vår biologiske psykologi og helsekonsekvensene av vår moderne livsstil.

 

Forskningsinteresser:

 • Regulering og funksjon av søvn
   
 • Sammenhengen mellom søvn, døgnrytmer, stress og hjernefunksjon
  • Hvordan stress kan påvirke søvnen; søvnkvalitet, regulering og funksjon
  • Hvordan stress kan påvirke døgnrytme
  • Hvordan stress kan påvirke atferd
  • Nevrobiologiske konsekvenser av stress
    
 • Effekt av simulert skiftarbeid på søvn, døgnrytmer, biologiske klokker og metabolisme
   
 • Hvordan lys påvirker søvn og våkenhet
  • bruk av iPad før leggetid
  • blokkere blått lys som behandling for bipolare pasienter i manisk fase
  • blokkere blått lys som behandling for søvnforstyrrelser hos gravide
  • konsekvenser av kort dag versus lang dag

 

Metoder:

 • Polysomnografi (PSG)
 • Aktigrafi
 • Radar
 • Døgnrytmeregistrering
 • Lyslaboratorie
 • Blå-blokkeringsbrille
 • Simulert skiftarbeid, hos mennesker og gnagere
 • Dyremodeller for depresjon
 • Atferdsmålinger hos gnagere

 

Kurs koordinator/emneansvarlig:

Biologisk psykologi PROPSY303
Søvn, døgnrytmer og atferd PSYK115
Døgnrytmer og søvn – deres rolle i mental og fysisk helse, sikkerhet og produktivitet (NRSN sommer skole 2017)
Polysomnografi (PSG) - skåring av søvn og søvnrelaterte hendelser, for nybegynnere og viderekommende

Noen emner jeg underviser i:

 • Søvn- og døgnrytmeregulering
 • Søvn, søvnforstyrrelser og mental helse
 • Kronobiologisk behandling av psykiske lidelser
 • Bruk av aktigrafi og PSG
 • Tolkning av aktogram og hypnogram
 • Endokrinologi
 • Immunologi
 • Psykoendokrinologi/psykoimmunologi
 • Seksuell reproduksjon og differensiering

Her er min publikasjonsliste i PubMed

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Sleep homeostasis and night work: a polysomnographic study of daytime sleep following three consecutive simulated night shifts. Nature and Science of Sleep. 243-254.
 • Vis forfatter(e) (2022). Evening light environments can be designed to consolidate and increase the duration of REM-sleep. Scientific Reports. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bright light exposure during simulated night work improves cognitive flexibility. Chronobiology International. 948-963.
 • Vis forfatter(e) (2022). A randomized controlled trial on the effects of blue-blocking glasses compared to partial blue-blockers on sleep outcomes in the third trimester of pregnancy. PLOS ONE. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Time-of-Day Effects in Resting-State Functional Magnetic Resonance Imaging: Changes in Effective Connectivity and Blood Oxygenation Level Dependent Signal. Brain Connectivity. 515-523.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sleep, evening light exposure and perceived stress in healthy nulliparous women in the third trimester of pregnancy. PLOS ONE. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2021). In the twilight zone: An epidemiological study of sleep-related hallucinations. Comprehensive Psychiatry. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2021). Effect of dietary nitrate supplementation on sleep in chronic obstructive pulmonary disease patients. Nature and Science of Sleep. 435-446.
 • Vis forfatter(e) (2021). A randomized controlled trial on the effect of blue-blocking glasses compared to partial blue-blockers on melatonin profile among nulliparous women in third trimester of the pregnancy. Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms.
 • Vis forfatter(e) (2020). Seksuelle overgrep i barndommen og arbeids­uførhet i voksen alder – Funn fra et norsk befolkningsutvalg. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 260-271.
 • Vis forfatter(e) (2020). Role of nocturnal light intensity on adaptation to three consecutive night shifts: a counterbalanced crossover study. Occupational and Environmental Medicine. 249-255.
 • Vis forfatter(e) (2020). Predictors and correlates of lifetime and persistent non-suicidal self-injury and suicide attempts among adult survivors of childhood sexual abuse. European Journal of Psychotraumatology. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Longitudinal Relationships between Perceived Social Support and Symptom Outcomes: Findings from a sample of Adult Survivors of Childhood Sexual Abuse. International Journal of Child Abuse & Neglect. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Faktorer som henger sammen med økt risiko for arbeidsuførhet blant personer utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 348-359.
 • Vis forfatter(e) (2020). Cognitive function and brain plasticity in a rat model of shift work: role of daily rhythms, sleep and glucocorticoids. Scientific Reports.
 • Vis forfatter(e) (2020). Blue-enriched white light improves performance but not subjective alertness and circadian adaptation during three consecutive simulated night shifts. Frontiers in Psychology. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2020). Alerting and Circadian Effects of Short-Wavelength vs. Long-Wavelength Narrow-Bandwidth Light during a Simulated Night Shift. Clocks & Sleep. 502-522.
 • Vis forfatter(e) (2019). Validation of peripheral arterial tonometry as tool for sleep assessment in chronic obstructive pulmonary disease. Scientific Reports. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2019). Insomnia symptom trajectories among adult survivors of childhood sexual abuse: A longitudinal study. International Journal of Child Abuse & Neglect. 263-276.
 • Vis forfatter(e) (2018). State-dependent modulation of visual evoked potentials in a rodent genetic model of electroencephalographic instability. Frontiers in Systems Neuroscience.
 • Vis forfatter(e) (2018). Sleep deprivation and hallucinations. A qualitative study of military personnel. Military Psychology. 430-436.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mathematical modeling of sleep state dynamics in a rodent model of shift work. Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms. 37-51.
 • Vis forfatter(e) (2018). Can night shift workers benefit from light exposure? Journal of Physiology.
 • Vis forfatter(e) (2018). A pilot study of impulse radio ultra wideband radar technology as a new tool for sleep assessment. Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM). 1249-1254.
 • Vis forfatter(e) (2017). Posttraumatic symptom profiles among adult survivors of childhood sexual abuse: A longitudinal study. International Journal of Child Abuse & Neglect. 280-293.
 • Vis forfatter(e) (2017). No escaping the rat race: simulated night shift work alters the time-of-day variation in BMAL1 translational activity in the prefrontal cortex. Frontiers in Neural Circuits. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2017). Life threat and sleep disturbances in adolescents: a two-year follow-up of survivors from the 2011 Utøya, Norway, terror attack. Journal of Traumatic Stress. 219-228.
 • Vis forfatter(e) (2017). Cumulative childhood maltreatment and its dose-response relation with adult symptomatology: Findings in a sample of adult survivors of sexual abuse. International Journal of Child Abuse & Neglect. 99-111.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sleep homeostatic and waking behavioral phenotypes in Egr3-deficient mice associated with serotonin receptor 5-Ht2 deficits. Sleep. 2189-2199.
 • Vis forfatter(e) (2016). Shift in food intake and changes in metabolic regulation and gene expression during simulated night-shiftwork: A rat model. Nutrients. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2016). Reading from an iPad or from a book in bed: the impact on human sleep. A randomized controlled crossover trial. Sleep Medicine. 86-92.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prescription trajectories and effect of total hip arthroplasty on the use of analgesics, hypnotics, antidepressants, and anxiolytics: Results from a population of total hip arthroplasty patients. Pain. 643-651.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mild daily stressors in adulthood may counteract behavioural effects after constant presence of mother during early life. Physiology and Behavior. 313-321.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lentiviral HSV-Tk.007-mediated suicide gene therapy is not toxic for normal brain cells. Journal of Gene Medicine. 234-243.
 • Vis forfatter(e) (2016). Langvarig taushet om seksuelle overgrep : prediktorer og korrelater hos voksne som opplevde seksuelle overgrep som barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 889-899.
 • Vis forfatter(e) (2016). Implication of NOTCH1 Gene in Susceptibility to Anxiety and Depression among Sexual Abuse Victims. Translational Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2016). How perceived pain influence sleep and mood more than the reverse: A novel, exploratory study with patients awaiting total hip arthroplasty. Frontiers in Psychology. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Blue-blocking glasses as additive treatment for mania: A randomized placebo-controlled trial. Bipolar Disorders. 221-232.
 • Vis forfatter(e) (2016). Beta EEG reflects sensory processing in active wakefulness and homeostatic sleep drive in quiet wakefulness. Journal of Sleep Research. 257-268.
 • Vis forfatter(e) (2016). A rodent model of night-shift work induces short-term and enduring sleep and electroencephalographic disturbances. Journal of Biological Rhythms. 48-63.
 • Vis forfatter(e) (2014). Prevalence and correlates of insomnia and excessive sleepiness in adults with obstructive sleep apnea symptoms. Perceptual and Motor Skills. 571-586.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hypothermia after chronic mild stress exposure in rats with a history of postnatal maternal separations. Chronobiology International. 252-264.
 • Vis forfatter(e) (2014). Effects of social defeat on sleep and behaviour: Importance of the confrontational behaviour. Physiology and Behavior. 54-63.
 • Vis forfatter(e) (2014). Blocking blue light during mania - markedly increased regularity of sleep and rapid improvement of symptoms: A case report. Bipolar Disorders. 894-898.
 • Vis forfatter(e) (2013). Shift-related sleep problems vary according to work schedule. Occupational and Environmental Medicine. 238-245.
 • Vis forfatter(e) (2013). Gamma knife surgery as monotherapy with clinically relevant doses prolongs survival in a Human GBM Xenograft Model. Biomedical Research. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Early and later life stress alter brain activity and sleep in rats. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sleep in older chronic pain patients: a comparative polysomnographic study. The Clinical Journal of Pain. 277-283.
 • Vis forfatter(e) (2012). Shift work disorder in nurses - assessment, prevalence and related health problems. PLOS ONE. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Post-transcriptional effects and interactions between chronic mild stress and acute sleep deprivation: Regulation of translation factor and cytoplasmic polyadenylation element-binding protein phosphorylation. Behavioural Brain Research. 251-262.
 • Vis forfatter(e) (2012). Neonatal maternal separation in male rats increases intestinal permeability and affects behavior after chronic social stress. Physiology and Behavior. 1058-1066.
 • Vis forfatter(e) (2012). Long-term effects of footshock and social defeat on anxiety-like behaviours in rats: Relationships to pre-stressor plasma corticosterone concentration. Stress. 658-670.
 • Vis forfatter(e) (2012). Insomnia, nightmare frequency, and nightmare distress in victims of sexual abuse: the role of perceived social support and abuse characteristics. Journal of Interpersonal Violence. 1827-1843.
 • Vis forfatter(e) (2012). Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 950-957.
 • Vis forfatter(e) (2012). A reliability and validity study of the Bergen shift work sleep questionnaire in nurses working three-shift rotations. Chronobiology International. 937-946.
 • Vis forfatter(e) (2011). Transient changes in frontal alpha asymmetry as a measure of emotional and physical distress during sleep. Brain Research. 234-249.
 • Vis forfatter(e) (2010). Prevalence of different parasomnias in the general population. Sleep Medicine. 1031-1034.
 • Vis forfatter(e) (2010). Dyremodeller for søvn og stress - implikasjoner for mentale lidelser. SØVN. 8-10.
 • Vis forfatter(e) (2008). The effect of a REM sleep deprivation procedure on different aspects of memory function in humans. Psychophysiology. 309-317.
 • Vis forfatter(e) (2008). Increased extracellular 5-HT but no change in sleep after perfusion of a 5-HT1A antagonist into the dorsal raphe nucleus of rats. Acta Physiologica. 89-97.
 • Vis forfatter(e) (2008). A double exposure to social defeat induces sub-chronic effects on sleep and open field dehaviour in rats. Physiology and Behavior. 553-561.
 • Vis forfatter(e) (2007). Increased extracellular 5-HT but no change of sleep after perfusion of a 5-HT1A antagonist into the dorsal raphe nucleous of rats . Acta Physiologica.
 • Vis forfatter(e) (2007). Extracellular levels of serotonin and GABA in the hippocampus after chronic mild stress in rats. - A microdialysis study in an animal model of depression. Behavioural Brain Research. 42-51.
 • Vis forfatter(e) (2006). The effect of GABA(A) antagonist bicuculline on dorsal raphe nucleus and frontal cortex extracellular serotonin: A window on SWS and REM sleep modulation. Pharmacology, Biochemistry and Behavior.
 • Vis forfatter(e) (2006). SOV:no: Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer. Medisinsk informasjon. 28-29.
 • Vis forfatter(e) (2006). Preferential increase of extracellular dopamine in the rat nucleus accumbens shell as compared to that in the core during acquisition and maintenance of intravenous nicotine self-administration. Psychopharmacology. 335-346.
 • Vis forfatter(e) (2006). Chronic mild stress inhibits BDNF protein expression and CREB activation in the dentate gyrus but not in the hippocampus proper. Pharmacology, Biochemistry and Behavior. 842-849.
 • Vis forfatter(e) (2005). Effects of chronic mild stress on sexual behavior, locomotor activity and consumption of sucrose and saccharine solutions. Physiology and Behavior. 571-577.
 • Vis forfatter(e) (2004). Human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells (HAMLET) kills human glioblastoma cells in brain xenografts by an apoptosis-like mechanism and prolongs survival. Cancer Research. 2105-2112.
 • Vis forfatter(e) (2002). Effects of sleep deprivation on extracellular serotonin in the hippocampus and frontal cortex of the rat. Neuroscience. 323-330.
 • Vis forfatter(e) (2001). The selective 5-HT 1A receptor antagonist p-MPPI antagonizes sleep-waking and behavioural effects of 8-OH-DPAT in rats. Behavioural Brain Research. 181-187.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sleep and waking following microdialysis perfusion of the selective 5-HT 1A receptor antagonist p-MPPI into the dorsal raphe nucleus in the freely moving rat. Brain Research. 122-130.
 • Vis forfatter(e) (1998). On-line detection of extracellular levels of serotonin in dosal raphe nucleus and frontal cortex over the sleep/wake cycle in the freely moving rat. Neuroscience. 807-814.
 • Vis forfatter(e) (1998). On-line detection of extracellular levels of serotonin in dorsal raphe nucleus and frontal cortex over the sleep/wake cycle in the freely moving ra. Neuroscience. 807-814.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Chronic stress, sleep and the protein factory.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2000). A single dose of the adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-theofylline (CPT) increases hippocampal serotonin during waking in rats as measured by microdialysis.
 • Vis forfatter(e) (1997). Virksomheten innen kolloid- og overflatekjemi i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (1997). Sleep/waking effects of methiothepin, a non-selective 5-HT antagonist, perfused in dorsal raphe nucleus in rats. Microdialysis combined with polygr recording.
 • Vis forfatter(e) (1997). Selvassosiasjon av alkoholder i modellolje.
 • Vis forfatter(e) (1997). Extracellular 5-HT levels in dorsal raphe over the sleep/wake cycle: a microdialysis study in the freely moving rat.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Reversal learning and working memory scanning task performance improve with bright light exposure during simulated night work: a counterbalanced crossover study.
 • Vis forfatter(e) (2019). Effects of Different Light Intensities on Adaptation to Simulated Night Shifts: A Randomized Counterbalanced Crossover Study.
 • Vis forfatter(e) (2018). Funn fra prosjektet 'Akutt stress på en hjerne I utvikling'.
 • Vis forfatter(e) (2016). What does shift work do to sleep, circadian function and regulation of metabolism? Controlled studies with a rodent model.
 • Vis forfatter(e) (2016). The relation between sleep, circadian rhythms, depression and brain function.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sleep homeostatic and waking behavioral phenotypes in Egr3-deficient mice associated with serotonin receptor 5-HT2 deficits.
 • Vis forfatter(e) (2016). Simulated night work disrupts circadian rhythmicity and hypothalamic clock gene expression in a rat model.
 • Vis forfatter(e) (2016). Simulated night work alters clock gene expression in central and peripheral tissue in rats.
 • Vis forfatter(e) (2016). Implication of NOTCH1 Gene in Comorbid Anxiety and Depression Symptoms in a Sample of Sexual Abuse Victims.
 • Vis forfatter(e) (2015). Night work - disturbances in sleep and circadian rhythm parameters. An animal model.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hypothermia after chronic mild stress exposure in rats with ahistory of postnatal maternal separation.
 • Vis forfatter(e) (2013). Early and later life stress in rats. Effects on sleep EEG and circadian rhythmicity.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sleep and circadian rhythms after early life stress.
 • Vis forfatter(e) (2012). Chronic stress and sleep regulation.
 • Vis forfatter(e) (2011). Shift work disorder in nurses.
 • Vis forfatter(e) (2011). Shift work disorder - operationalization, prevalence and related health outcome in nurses.
 • Vis forfatter(e) (2011). Lower brain activity during sleep and wakefullnes; induced by exposure to long maternal separation and chronic mild stress in rats.
 • Vis forfatter(e) (2011). Lifetime consequences of maternal separation - behavior, sleep, circadian rhythms and brain activity.
 • Vis forfatter(e) (2011). Experiences with the 4ET transmitters in telemetric measurement of EEG, EMG, body temperature and motor activity in male rats exposed to early and later life stress.
 • Vis forfatter(e) (2011). Eearly and later life stress lower brain activity during sleep and wakefulness.
 • Vis forfatter(e) (2011). Early and later life stress leads to a lower brain activity during sleep and wakefulness in rats.
 • Vis forfatter(e) (2011). Chronic mild stress potentiates a lower brain activity during sleep and wakefulness in rats exposed to long maternal separation.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sleep in older patients - A comparative polysomnographic study.
 • Vis forfatter(e) (2010). Early Life Stress and the effect on circadian rhythmicity. The mother - infant relationship in rats as model.
 • Vis forfatter(e) (2010). Altered body temperature and depression-like symptoms following early and later life stress in rats.
 • Vis forfatter(e) (2009). Stress and depression: preclinical models with focus on sleep.
 • Vis forfatter(e) (2009). Rhythms, sleep and biology after maternal separations. The mother – infant relationship.
 • Vis forfatter(e) (2007). The effect of GABAA antagonist bicucilline on dorsal raphe nucleus and frontal cortex extracellular serotonin: a window on SWS and REM sleep modulation.
 • Vis forfatter(e) (2007). Serotonin and GABA in the hippocampus after chronic mild stress in rats. A microdialysis study over the sleep/wake cycle in an animal model of depression.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Modest changes in sleep and behaviour in rats exposed to social defeat".
 • Vis forfatter(e) (2000). Microdialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus change 5-HT levels in sleep and waking.
 • Vis forfatter(e) (2000). Dialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus increases 5-HT levels in sleep and waking.
 • Vis forfatter(e) (1999). The effect of a selective 5-HT1A antagonist on waking levels of serotonin in hippocampus in rats.
 • Vis forfatter(e) (1998). Perfusion by microdialysis of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus increases 5-HT levels in sleep and waking.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2023). Israel−Palestine Conflict: Risk of Sleep Disorders and Post-Traumatic Stress Disorders. Sleep and Vigilance.
 • Vis forfatter(e) (2023). Harbingers of Hope: Scientists and the Pursuit of World Peace. Clinical Psychology in Europe. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2022). Scientists Against War: A Plea to World Leaders for Better Governance. Sleep and Vigilance.
 • Vis forfatter(e) (2016). The impact of e-reading on sleep. Sleep Medicine. 109-110.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Ulik forekomst av søvnlidelser mellom fylker og mellom by og land. SØVN. 22-25.
 • Vis forfatter(e) (2013). Søvnproblemer hos små barn – hvordan behandle det? SØVN. 10-13.
 • Vis forfatter(e) (2013). Søvnlaboratoriet ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Et søvnsenter for barn – og voksne. SØVN. 26-29.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sesongvariasjoner, døgnrytmeforstyrrelser og AD/HD. SØVN. 5-7.
 • Vis forfatter(e) (2013). Redaktørens hjørne. SØVN. 3.
 • Vis forfatter(e) (2013). Markus og Mille – en natt på søvnlaboratoriet. SØVN. 10-13.
 • Vis forfatter(e) (2012). Interaktiv spørreundersøkelse om søvn på nett. SØVN. 6-9.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hva drømmer du om? SØVN. 20-21.
 • Vis forfatter(e) (2011). Trygg nok til å sove? SØVN. 6-9.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hvordan sover vi - egentlig? SØVN. 10-12.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hva er status vedrørende akkreditering i Norge? SØVN. 21.
 • Vis forfatter(e) (2010). Europeisk søvnkongress i Lisboa. SØVN. 11.
 • Vis forfatter(e) (2010). Akkreditering av søvnspesialister og søvnsentre i Norge. SØVN. 20.
 • Vis forfatter(e) (2009). Beste søvnartikkel i 2009. SØVN. 15.
 • Vis forfatter(e) (2009). Behandling av søvnapné – pustemaske, bittskinne eller kirurgi? SØVN.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer. Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger. 20-21.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Redd stjernehimmelen. NRK nett.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tid påvirker alt som skjer i kroppene våre. Aftenposten Viten. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2017). Søvnproblem kan være et lysproblem. Aftenposten Viten. 34-35.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Predictors of symptom outcomes among adult survivors of sexual abuse. The role of abuse characteristics, cumulative childhood maltreatment, genetic variants, and perceived social support .
 • Vis forfatter(e) (2017). Less pain – better sleep and mood? Interrelatedness of pain, sleep and mood in total hip arthroplasty patients.
 • Vis forfatter(e) (2006). Chronic mild stress an anmial model of depression. From behavior to molecules.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). NRK P1 Radio: Opptur- søvn om høsten.
 • Vis forfatter(e) (2010). om søvnspindler; høy frekvens høyere vekketerskel.
 • Vis forfatter(e) (2010). om iphone applikasjonen Sleep Cycle.
 • Vis forfatter(e) (2010). om iphone applikasjonen Sleep Cycle.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om å få sove i varmen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om sommerdepresjon.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om sommerdepresjon.
 • Vis forfatter(e) (2010). Inception - om å dele drømmer.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvorfor gjesper vi?
 • Vis forfatter(e) (2007). Viktigheten av søvn for læring/hukommelse.
 • Vis forfatter(e) (2007). Søvn og læring/hukommelse.
 • Vis forfatter(e) (2007). Generelt om søvn.
 • Vis forfatter(e) (2007). Generelt om søvn.
 • Vis forfatter(e) (2007). BDNF og stress.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Involvement of the 5-HT1A and the 5-HT1B receptor in the regulation of sleep and waking.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2016). What does shift work do to sleep, circadian function and regulation of metabolism? Controlled studies with a rodent model. Journal of Sleep Research. 27-27.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sleep homeostatic and waking behavioral phenotypes in Egr3-deficient mice associated with serotonin receptor 5-HT2 deficits. Journal of Sleep Research. 103-104.
 • Vis forfatter(e) (2016). Simulated night work alters clock gene expression in central and peripheral tissue in rats. Journal of Sleep Research. 57-57.
 • Vis forfatter(e) (2016). Relationships between pain, sleep and mood: Perceptions of symptom interaction in patients awaiting total hip arthroplasty. Journal of Sleep Research. 224-224.
 • Vis forfatter(e) (2016). A rat model for shiftwork: Effects on sleep architecture and sleep homeostasis. Journal of Sleep Research. 248-249.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sleep architecture, behaviour, corticosterone and acoustic startle response after double exposure to social defeat in rats. Journal of Sleep Research. 212-212.
 • Vis forfatter(e) (2012). Medication use and its relation to measures on sleep, pain, depression and anxiety in older chronic pain patients. Journal of Sleep Research. 370-370.
 • Vis forfatter(e) (2012). Chronic mild stress abolishes a relationship between sleep architecture and translational control. Journal of Sleep Research. 41-41.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sleep deprivation as an antidepressant treatment following chronic mild stress: effects on translation factor EIF4E and EEF2 activity. Journal of Sleep Research. 221-221.
 • Vis forfatter(e) (2008). Prevalence of possible parasomnias in the general population. Journal of Sleep Research. P48.
 • Vis forfatter(e) (2007). Extracellular levels of serotonin and GABA in the hippocampus after chronic mild stress in rats. A microdialysis study over the sleep/wake cycle in an animal model of depression. Sleep and Biological Rhythms.
 • Vis forfatter(e) (2006). Social defeats induce modest changes in sleep and open field behaviour in rats. Sleep. A17-A17.
 • Vis forfatter(e) (2006). Modest changes in sleep and open field behaviour in rats exposed to social defeats. Journal of Sleep Research. 127-127.
 • Vis forfatter(e) (2005). Chronic mild stress, an animal model of depression, affects the expression of BDNF and 5-HT levels over the sleep/wake cycle in hippocampus in rats. Sleep.
 • Vis forfatter(e) (2004). The effect of rem sleep deprivation on different memory tasks in humans. Journal of Sleep Research. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Dose-related effect of bicuculline perfused in DRN. Journal of Sleep Research. 236-236.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Extended photoperiod alters sleep and expression of synaptic plasticity-associated genes. The impact of blue-enriched light.
 • Vis forfatter(e) (2018). Effects of bright light on sleepiness and cognitive performance during simulated night shift work.
 • Vis forfatter(e) (2018). Daytime sleep following night shifts- impact of light intensity.
 • Vis forfatter(e) (2018). Daytime sleep following bright light exposure during simulated night shift work.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sleep homeostatic and waking behavioral phenotypes in Egr3-deficient mice associated with serotonin receptor 5-HT2 deficits.
 • Vis forfatter(e) (2016). Relationships between pain, sleep and mood: Perceptions of symptom interaction in patients awaiting total hip arthroplasty.
 • Vis forfatter(e) (2016). A rat model for shiftwork: Effects on sleep architecture and sleep homeostasis.
 • Vis forfatter(e) (2014). Psychiatric long-term effects in Survivors from the terror attack at Utøya 22. July.
 • Vis forfatter(e) (2014). Emotional conflict Processing in Survivors of the 2011 Oslo and Utøya terror attack; Behavioural and fMRI data.
 • Vis forfatter(e) (2013). Effects of Social Defeat on sleep and behaviour: The importance of the confrontational behaviour.
 • Vis forfatter(e) (2009). Parasomnias in the general population.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Social defeat induces modest changes in Sleep and Open Field Behaviour in rats".
 • Vis forfatter(e) (2006). Social Defeat induces modest changes in Sleep and Open Field Behaviour in Rats.
 • Vis forfatter(e) (2003). Effect of bicuculline perfused in DRN on 5-HT levels in the DRN and FC.
 • Vis forfatter(e) (2003). Chronic Mild Stress in Rats Increase REM sleep and Sleep fragmentation and decrease Sucrose Intake.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sleep/wake effect after chronic mild stress in rats.
 • Vis forfatter(e) (2002). Investigation of the effect of bicuculline perfused in DRN on sleep, waking and 5-HT levels in the DRN and FC.
 • Vis forfatter(e) (2001). Effects of sleep deprivation on extracellular serotonin in the hippocampus and frontal cortex of the rat.
 • Vis forfatter(e) (2000). A single dose of the adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-theofylline (CPT) increases hippocampal serotonin during waking in rats as measured by microdialysis.
 • Vis forfatter(e) (1999). The effect of a selective 5-HT-1A antagonist on waking levels of serotonin in hippocampus in rats.
 • Vis forfatter(e) (1997). Extracellular 5-HT levels in DRN over the sleep/wake cycle: A microdialysis study in the freely moving rat.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2023). The Effects of Pharmacological Treatment of Nightmares: A Systematic Literature Review and Meta-Analysis of Placebo-Controlled, Randomized Clinical Trials. International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH). 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Validation of sleep stage classification using non-contact radar technology and machine learning (Somnofy®). Sleep Medicine. 54-61.
 • Vis forfatter(e) (2016). Behandling av mareritt : en oversikt over randomiserte behandlingsstudier. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 716-726.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sleep and protein synthesis-dependent synaptic plasticity: impacts of sleep loss and stress. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Sleep disturbances in sexual abuse victims: A systematic review. Sleep Medicine Reviews. 15-25.
 • Vis forfatter(e) (2009). Parasomnier. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1892-1894.
 • Vis forfatter(e) (2009). Basale søvnmekanismer. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1758-1761.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2018). Søvn. 269-306. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Operativ psykologi- 3.utgave. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Førsteamanuensis i Biologisk psykologi, UiB (2011- )
Assistant research professor ved Washington State University, USA (2014-2016)
 

Annet:
Somnologist – søvnforsker. Europeisk sertifisering
Tidligere redaktør av tidsskriftet 'SØVN'
Postdoktor ved Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, UiB
Senterkoordinator, Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer
Registered Polysomnographic Technologist (RPSGT). Amerikansk sertifisering
Ph.d. kandidat ved Institutt for Biomedisin, UiB
Forsker på CEE grant, EU project 'Cellular and Molecular Mechanisms of Nicotine Dependence', Cagliari, Italia
Cand. Scient. fra Kjemisk institutt, UiB