Hjem
Janne Grønlis bilde

Janne Grønli

Professor, ph.d., Somnolog. Forskningsgruppeleder
 • E-postJanne.Gronli@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 03+47 922 96 559
 • Besøksadresse
  Jonas Liesvei 91
  5009 Bergen
  Rom 
  9. etasje, Bygg for biologiske basalfag (BBB)
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Hvorfor gir søvn og stabile døgnrytmer god helse? Hvordan kan forstyrrelser i disse endre vår fysiologi og atferd? Dette er mitt forskningsfokus. Jeg studerer forholdet mellom stress (over et livsløp), søvnforstyrrelser, døgnrytmer (som det å jobbe netter eller endringer av timer med dagslys) og helse, mentalt og fysisk

Jeg har også et forskningsfokus på konsekvensene av eksponering for - eller blokkering av - blått lys. Blått lys påvirker aktiveringsnivået vårt. Noen pasienter med psykiatriske lidelser kan være sårbare for et slik energirikt lys.

Ved hjelp av dyremodeller og kliniske forsøk jobber jeg for å få en bedre forståelse av vår biologiske psykologi og helsekonsekvensene av vår moderne livsstil.

 

Forskningsinteresser:

 • Regulering og funksjon av søvn
   
 • Sammenhengen mellom søvn, døgnrytmer, stress og hjernefunksjon
  • Hvordan stress kan påvirke søvnen; søvnkvalitet, regulering og funksjon
  • Hvordan stress kan påvirke døgnrytme
  • Hvordan stress kan påvirke atferd
  • Nevrobiologiske konsekvenser av stress
    
 • Effekt av simulert skiftarbeid på søvn, døgnrytmer, biologiske klokker og metabolisme
   
 • Hvordan lys påvirker søvn og våkenhet
  • bruk av iPad før leggetid
  • blokkere blått lys som behandling for bipolare pasienter i manisk fase
  • blokkere blått lys som behandling for søvnforstyrrelser hos gravide
  • konsekvenser av kort dag versus lang dag

 

Metoder:

 • Polysomnografi (PSG)
 • Aktigrafi
 • Radar
 • Døgnrytmeregistrering
 • Lyslaboratorie
 • Blå-blokkeringsbrille
 • Simulert skiftarbeid, hos mennesker og gnagere
 • Dyremodeller for depresjon
 • Atferdsmålinger hos gnagere

 

Kurs koordinator/emneansvarlig:

Biologisk psykologi PROPSY303
Søvn, døgnrytmer og atferd PSYK115
Døgnrytmer og søvn – deres rolle i mental og fysisk helse, sikkerhet og produktivitet (NRSN sommer skole 2017)
Polysomnografi (PSG) - skåring av søvn og søvnrelaterte hendelser, for nybegynnere og viderekommende

Noen emner jeg underviser i:

 • Søvn- og døgnrytmeregulering
 • Søvn, søvnforstyrrelser og mental helse
 • Kronobiologisk behandling av psykiske lidelser
 • Bruk av aktigrafi og PSG
 • Tolkning av aktogram og hypnogram
 • Endokrinologi
 • Immunologi
 • Psykoendokrinologi/psykoimmunologi
 • Seksuell reproduksjon og differensiering

Her er min publikasjonsliste i PubMed

Vitenskapelig artikkel
 • Sunde, Erlend; Mrdalj, Jelena; Pedersen, Torhild; Thun, Eirunn; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Harris, Anette; Waage, Siri; Pallesen, Ståle. 2020. Role of nocturnal light intensity on adaptation to three consecutive night shifts: a counterbalanced crossover study. Occupational and Environmental Medicine.
 • Holmedahl, Nils Henrik; Fjeldstad, Odd-Magne; Engan, Harald; Saxvig, Ingvild W.; Grønli, Janne. 2019. Validation of peripheral arterial tonometry as tool for sleep assessment in chronic obstructive pulmonary disease. Scientific Reports. 1-8.
 • Steine, Iris Mulders; Skogen, Jens Christoffer; Krystal, John H; Winje, Dagfinn; Milde, Anne Marita; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2019. Insomnia symptom trajectories among adult survivors of childhood sexual abuse: A longitudinal study. International Journal of Child Abuse & Neglect. 263-276.
 • Steine, Iris Mulders; Skogen, Jens Christoffer; Krystal, John H.; Winje, Dagfinn; Milde, Anne Marita; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2019. Insomnia symptom trajectories among adult survivors of childhood sexual abuse: A longitudinal study. International Journal of Child Abuse & Neglect. 263-276.
 • Grønli, Janne; Schmidt, Michelle A.; Wisor, Jonathan P. 2018. State-dependent modulation of visual evoked potentials in a rodent genetic model of electroencephalographic instability. Frontiers in Systems Neuroscience.
 • Pallesen, Ståle; Olsen, Olav Kjellevold; Eide, Elisabeth Mong; Nortvedt, Benedicte; Grønli, Janne; Larøi, Frank; Nordmo, Morten; Glomlien, Fride E. 2018. Sleep deprivation and hallucinations. A qualitative study of military personnel. Military Psychology. 430-436.
 • Rempe, Michael J.; Grønli, Janne; Pedersen, Torhild; Mrdalj, Jelena; Marti, Andrea Rørvik; Meerlo, Peter; Wisor, Jonathan P. 2018. Mathematical modeling of sleep state dynamics in a rodent model of shift work. Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms. 37-51.
 • Grønli, Janne; Mrdalj, Jelena. 2018. Can night shift workers benefit from light exposure? Journal of Physiology.
 • Pallesen, Ståle; Grønli, Janne; Myhre, Kenneth; Moen, Frode; Bjorvatn, Bjørn; Hanssen, Ingar; Heglum, Hanne Siri Amdahl. 2018. A pilot study of impulse radio ultra wideband radar technology as a new tool for sleep assessment. Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM). 1249-1254.
 • Steine, Iris Mulders; Winje, Dagfinn; Skogen, Jens Christoffer; Krystal, John H.; Milde, Anne Marita; Bjorvatn, Bjørn; Nordhus, Inger Hilde; Grønli, Janne; Pallesen, Ståle. 2017. Posttraumatic symptom profiles among adult survivors of childhood sexual abuse: A longitudinal study. International Journal of Child Abuse & Neglect. 280-293.
 • Marti, Andrea Rørvik; Patil, Sudarshan; Mrdalj, Jelena; Meerlo, Peter; Skrede, Silje; Pallesen, Ståle; Pedersen, Torhild; Bramham, Clive R.; Grønli, Janne. 2017. No escaping the rat race: simulated night shift work alters the time-of-day variation in BMAL1 translational activity in the prefrontal cortex. Frontiers in Neural Circuits. 1-12.
 • Grønli, Janne; Melinder, Annika Maria D; Ousdal, Olga Therese; Pallesen, Ståle; Endestad, Tor; Milde, Anne Marita. 2017. Life threat and sleep disturbances in adolescents: a two-year follow-up of survivors from the 2011 Utøya, Norway, terror attack. Journal of Traumatic Stress. 219-228.
 • Steine, Iris Mulders; Winje, Dagfinn; Krystal, John H.; Bjorvatn, Bjørn; Milde, Anne Marita; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2017. Cumulative childhood maltreatment and its dose-response relation with adult symptomatology: Findings in a sample of adult survivors of sexual abuse. International Journal of Child Abuse & Neglect. 99-111.
 • Grønli, Janne; Clegern, William C.; Schmidt, Michelle A.; Nemri, Rahmi S.; Rempe, Michael J.; Gallitano, Amelia L.; Wisor, Jonathan P. 2016. Sleep homeostatic and waking behavioral phenotypes in Egr3-deficient mice associated with serotonin receptor 5-Ht2 deficits. Sleep. 2189-2199.
 • Marti, Andrea Rørvik; Meerlo, Peter; Grønli, Janne; Hasselt, Sjoerd van; Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Pedersen, Torhild; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Skrede, Silje. 2016. Shift in food intake and changes in metabolic regulation and gene expression during simulated night-shiftwork: A rat model. Nutrients. 1-13.
 • Grønli, Janne; Byrkjedal, Ida Kristiansen; Bjorvatn, Bjørn; Nødtvedt, Øystein Ottesen; Hamre, Børge; Pallesen, Ståle. 2016. Reading from an iPad or from a book in bed: the impact on human sleep. A randomized controlled crossover trial. Sleep Medicine. 86-92.
 • Blågestad, Tone Fidje; Nordhus, Inger Hilde; Grønli, Janne; Engesæter, Lars B.; Ruths, Sabine; Ranhoff, Anette Hylen; Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle. 2016. Prescription trajectories and effect of total hip arthroplasty on the use of analgesics, hypnotics, antidepressants, and anxiolytics: Results from a population of total hip arthroplasty patients. Pain. 643-651.
 • Mrdalj, Jelena; Murison, Robert; Soule, Jonathan; Kinn Rød, Anne Marie; Milde, Anne Marita; Pallesen, Ståle; Grønli, Janne. 2016. Mild daily stressors in adulthood may counteract behavioural effects after constant presence of mother during early life. Physiology and Behavior. 313-321.
 • Hossain, Jubayer; Ystaas, Lars Andreas Rømo; Mrdalj, Jelena; Välk, Kristjan; Riecken, Kristoffer; Fehse, Boris; Bjerkvig, Rolf; Grønli, Janne; Miletic, Hrvoje. 2016. Lentiviral HSV-Tk.007-mediated suicide gene therapy is not toxic for normal brain cells. Journal of Gene Medicine. 234-243.
 • Steine, Iris Mulders; Winje, Dagfinn; Nordhus, Inger Hilde; Milde, Anne Marita; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Pallesen, Ståle. 2016. Langvarig taushet om seksuelle overgrep : prediktorer og korrelater hos voksne som opplevde seksuelle overgrep som barn. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 889-899.
 • Steine, Iris Mulders; Zayats, Tetyana; Stansberg, Christine; Pallesen, Ståle; Mrdalj, Jelena; Håvik, Bjarte; Soule, Jonathan; Haavik, Jan; Milde, Anne Marita; Skrede, Silje; Murison, Robert; Krystal, John H; Grønli, Janne. 2016. Implication of NOTCH1 Gene in Susceptibility to Anxiety and Depression among Sexual Abuse Victims. Translational psychiatry.
 • Blågestad, Tone Fidje; Pallesen, Ståle; Grønli, Janne; Tang, Nicole K.Y.; Nordhus, Inger Hilde. 2016. How perceived pain influence sleep and mood more than the reverse: A novel, exploratory study with patients awaiting total hip arthroplasty. Frontiers in Psychology. 11 sider.
 • Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Skrede, Silje; Fasmer, Ole Bernt; Schøyen, Helle Kristine; Leskauskaite, Ieva; Bjørke-Bertheussen, Janette; Assmus, Jörg; Hamre, Børge; Grønli, Janne; Lund, Anders. 2016. Blue-blocking glasses as additive treatment for mania: A randomized placebo-controlled trial. Bipolar Disorders. 221-232.
 • Grønli, Janne; Rempe, Michael J.; Clegern, William C.; Schmidt, Michelle; Wisor, Jonathan. 2016. Beta EEG reflects sensory processing in active wakefulness and homeostatic sleep drive in quiet wakefulness. Journal of Sleep Research. 257-268.
 • Grønli, Janne; Meerlo, Peter; Pedersen, Torhild; Pallesen, Ståle; Skrede, Silje; Marti, Andrea Rørvik; Wisor, Jonathan; Murison, Robert; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Rempe, Michael J.; Mrdalj, Jelena. 2016. A rodent model of night-shift work induces short-term and enduring sleep and electroencephalographic disturbances. Journal of Biological Rhythms. 48-63.
 • Bjorvatn, Bjørn; Pallesen, Ståle; Grønli, Janne; Sivertsen, Børge; Lehmann, Sverre. 2014. Prevalence and correlates of insomnia and excessive sleepiness in adults with obstructive sleep apnea symptoms. Perceptual and Motor Skills. 571-586.
 • Mrdalj, Jelena; Mattson, Åse Lundegaard; Murison, Robert; Jellestad, Finn Konow; Milde, Anne Marita; Pallesen, Ståle; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2014. Hypothermia after chronic mild stress exposure in rats with a history of postnatal maternal separations. Chronobiology International. 252-264.
 • Kinn Rød, Anne Marie ; Murison, Robert; Mrdalj, Jelena; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Øvernes, Leif Arvid; Grønli, Janne. 2014. Effects of social defeat on sleep and behaviour: Importance of the confrontational behaviour. Physiology and Behavior. 54-63.
 • Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Skrede, Silje; Fasmer, Ole Bernt; Hamre, Børge; Grønli, Janne; Lund, Anders. 2014. Blocking blue light during mania - markedly increased regularity of sleep and rapid improvement of symptoms: A case report. Bipolar Disorders. 894-898.
 • Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Åkerstedt, Torbjørn; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. 2013. Shift-related sleep problems vary according to work schedule. Occupational and Environmental Medicine. 238-245.
 • Skeie, Bente Sandvei; Wang, Jian; Dodoo, Ernest; Heggdal, Jan Ingemann; Grønli, Janne; Sleire, Linda; Bragstad, Sidsel Marit; Ganz, Jeremy Christopher; Chekenya, Martha; Mørk, Sverre; Pedersen, Paal-Henning; Enger, Per Øyvind. 2013. Gamma knife surgery as monotherapy with clinically relevant doses prolongs survival in a Human GBM Xenograft Model. Biomedical research. 9 sider.
 • Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Murison, Robert; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2013. Early and later life stress alter brain activity and sleep in rats. PLOS ONE.
 • Blågestad, Tone Fidje; Pallesen, Ståle; Lunde, Linn-Heidi; Sivertsen, Børge; Nordhus, Inger Hilde; Grønli, Janne. 2012. Sleep in older chronic pain patients: a comparative polysomnographic study. The Clinical Journal of Pain. 277-283.
 • Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. 2012. Shift work disorder in nurses - assessment, prevalence and related health problems. PLOS ONE. 9 sider.
 • Grønli, Janne; Dagestad, Grethe; Milde, Anne Marita; Murison, Robert; Bramham, Clive R. 2012. Post-transcriptional effects and interactions between chronic mild stress and acute sleep deprivation: Regulation of translation factor and cytoplasmic polyadenylation element-binding protein phosphorylation. Behavioural Brain Research. 251-262.
 • Øines, Eliann; Murison, Robert; Mrdalj, Jelena; Grønli, Janne; Milde, Anne Marita. 2012. Neonatal maternal separation in male rats increases intestinal permeability and affects behavior after chronic social stress. Physiology and Behavior. 1058-1066.
 • Kinn Rød, Anne Marie ; Milde, Anne Marita; Grønli, Janne; Jellestad, Finn Konow; Sundberg, Håkan; Murison, Robert. 2012. Long-term effects of footshock and social defeat on anxiety-like behaviours in rats: Relationships to pre-stressor plasma corticosterone concentration. Stress. 658-670.
 • Steine, Iris Mulders; Krystal, John H; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn; Harvey, Allison G.; Eid, Jarle; Grønli, Janne; Milde, Anne Marita; Pallesen, Ståle. 2012. Insomnia, nightmare frequency, and nightmare distress in victims of sexual abuse: the role of perceived social support and abuse characteristics. Journal of Interpersonal Violence. 1827-1843.
 • Steine, Iris Mulders; Milde, Anne Marita; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle. 2012. Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 950-957.
 • Flo, Elisabeth; Bjorvatn, Bjørn; Folkard, Simon; Moen, Bente Elisabeth; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Pallesen, Ståle. 2012. A reliability and validity study of the Bergen shift work sleep questionnaire in nurses working three-shift rotations. Chronobiology International. 937-946.
 • Flo, Elisabeth; Steine, Iris Mulders; Blågestad, Tone; Grønli, Janne; Pallesen, Ståle; Portas, Chiara Maria. 2011. Transient changes in frontal alpha asymmetry as a measure of emotional and physical distress during sleep. Brain Research. 234-249.
 • Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Pallesen, Ståle. 2010. Prevalence of different parasomnias in the general population. Sleep Medicine. 1031-1034.
 • Grønli, Janne; Milde, Anne Marita. 2010. Dyremodeller for søvn og stress - implikasjoner for mentale lidelser. SØVN. 8-10.
 • Saxvig, Ingvild W.; Lundervold, Astri ; Grønli, Janne; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Portas, Chiara Maria. 2008. The effect of a REM sleep deprivation procedure on different aspects of memory function in humans. Psychophysiology. 309-317.
 • Fiske, Eldbjørg; Portas, Chiara Maria; Grønli, Janne; Sørensen, Eli; Bjorvatn, Bjørn; Bjørkum, Alvhild Alette; Ursin, Reidun. 2008. Increased extracellular 5-HT but no change in sleep after perfusion of a 5-HT1A antagonist into the dorsal raphe nucleus of rats. Acta Physiologica. 89-97.
 • Kinn, Anne Marie ; Grønli, Janne; Fiske, Eldbjørg; Kuipers, Sjoukje; Ursin, Reidun; Murison, Robert; Portas, Chiara Maria. 2008. A double exposure to social defeat induces sub-chronic effects on sleep and open field dehaviour in rats. Physiology and Behavior. 553-561.
 • Fiske, Eldbjørg; Portas, Chiara Maria; Grønli, Janne; Sørensen, Eli; Bjorvatn, Bjørn; Bjørkum, Alvhild Alette; Ursin, Reidun. 2007. Increased extracellular 5-HT but no change of sleep after perfusion of a 5-HT1A antagonist into the dorsal raphe nucleous of rats . Acta Physiologica.
 • Grønli, Janne; Fiske, Eldbjørg; Murison, Robert; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2007. Extracellular levels of serotonin and GABA in the hippocampus after chronic mild stress in rats. - A microdialysis study in an animal model of depression. Behavioural Brain Research. 42-51.
 • Fiske, Eldbjørg; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2006. The effect of GABA(A) antagonist bicuculline on dorsal raphe nucleus and frontal cortex extracellular serotonin: A window on SWS and REM sleep modulation. Pharmacology, Biochemistry and Behavior.
 • Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn. 2006. SOV:no: Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer. Medisinsk informasjon. 28-29.
 • Lecca, D; Cacciapaglia, F; Valentini, V; Grønli, Janne; Spiga, S; Di Chiara, G. 2006. Preferential increase of extracellular dopamine in the rat nucleus accumbens shell as compared to that in the core during acquisition and maintenance of intravenous nicotine self-administration. Psychopharmacology. 335-346.
 • Grønli, Janne; Bramham, Clive R. Evjen; Murison, Robert; Kanhema, Tambudzai; Fiske, Eldbjørg; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2006. Chronic mild stress inhibits BDNF protein expression and CREB activation in the dentate gyrus but not in the hippocampus proper. Pharmacology, Biochemistry and Behavior. 842-849.
 • Grønli, Janne; Murison, Robert; Fiske, Eldbjørg; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Portas, Chiara Maria; Ursin, Reidun. 2005. Effects of chronic mild stress on sexual behavior, locomotor activity and consumption of sucrose and saccharine solutions. Physiology and Behavior. 571-577.
 • Fischer, Walter; Gustafsson, Lotta; Mossberg, Ann-Kristin ; Grønli, Janne; Mørk, Sverre; Bjerkvig, Rolf; Svanborg, Catharina. 2004. Human alpha-lactalbumin made lethal to tumor cells (HAMLET) kills human glioblastoma cells in brain xenografts by an apoptosis-like mechanism and prolongs survival. Cancer Research. 2105-2112.
 • Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Hamre, Frøydis; Sørensen, Eli; Fiske, Eldbjørg; Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, Chiara Maria; Ursin, Reidun. 2002. Effects of sleep deprivation on extracellular serotonin in the hippocampus and frontal cortex of the rat. Neuroscience. 323-330.
 • Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun. 2001. The selective 5-HT 1A receptor antagonist p-MPPI antagonizes sleep-waking and behavioural effects of 8-OH-DPAT in rats. Behavioural Brain Research. 181-187.
 • Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Bjørkum, Alvhild Alette; Ursin, Reidun. 2001. Sleep and waking following microdialysis perfusion of the selective 5-HT 1A receptor antagonist p-MPPI into the dorsal raphe nucleus in the freely moving rat. Brain Research. 122-130.
 • Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Fagerland, Snorre; Grønli, Janne; Mundal, V; Sørensen, Eli; Ursin, Reidun. 1998. On-line detection of extracellular levels of serotonin in dosal raphe nucleus and frontal cortex over the sleep/wake cycle in the freely moving rat. Neuroscience. 807-814.
 • Portas, Chiara Maria; Bjorvatn, Bjørn; Fagerland, Snorre; Grønli, Janne; Mundal, Vibeke; Sørensen, Eli; Ursin, Reidun. 1998. On-line detection of extracellular levels of serotonin in dorsal raphe nucleus and frontal cortex over the sleep/wake cycle in the freely moving ra. Neuroscience. 807-814.
Faglig foredrag
 • Grønli, Janne. 2013. Chronic stress, sleep and the protein factory.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Ursin, Reidun; Grønli, Janne; Sørensen, Eli; Bjørkum, AA; Bjorvatn, Bjørn. 2000. A single dose of the adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-theofylline (CPT) increases hippocampal serotonin during waking in rats as measured by microdialysis.
 • Blokhus, Anne Marit; Grønli, Janne. 1997. Virksomheten innen kolloid- og overflatekjemi i Bergen.
 • Mundal, V; Bjorvatn, Bjørn; Portas, CM; Fagerland, S; Grønli, Janne; Ursin, Reidun. 1997. Sleep/waking effects of methiothepin, a non-selective 5-HT antagonist, perfused in dorsal raphe nucleus in rats. Microdialysis combined with polygr recording.
 • Førland, Geir Martin; Grønli, Janne. 1997. Selvassosiasjon av alkoholder i modellolje.
 • Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Fagerland, S; Sørensen, Eli; Mundal, V; Grønli, Janne; Ursin, Reidun. 1997. Extracellular 5-HT levels in dorsal raphe over the sleep/wake cycle: a microdialysis study in the freely moving rat.
Vitenskapelig foredrag
 • Sunde, Erlend; Mrdalj, Jelena; Pedersen, Torhild; Thun, Eirunn; Grønli, Janne; Harris, Anette; Bjorvatn, Bjørn; Waage, Siri; Pallesen, Ståle. 2019. Effects of Different Light Intensities on Adaptation to Simulated Night Shifts: A Randomized Counterbalanced Crossover Study.
 • Milde, Anne Marita; Grønli, Janne; Ousdal, Olga Therese. 2018. Funn fra prosjektet 'Akutt stress på en hjerne I utvikling'.
 • Grønli, Janne. 2016. What does shift work do to sleep, circadian function and regulation of metabolism? Controlled studies with a rodent model.
 • Grønli, Janne. 2016. The relation between sleep, circadian rhythms, depression and brain function.
 • Grønli, Janne; Clegern, William C.; Schmidt, Michelle A.; Rahmi, Nemri S.; Rempe, Michael J.; Gallitano, Amelia L.; Wisor, Jonathan. 2016. Sleep homeostatic and waking behavioral phenotypes in Egr3-deficient mice associated with serotonin receptor 5-HT2 deficits.
 • Marti, Andrea Rørvik; Grønli, Janne. 2016. Simulated night work disrupts circadian rhythmicity and hypothalamic clock gene expression in a rat model.
 • Marti, Andrea Rørvik; Mrdalj, Jelena; Skrede, Silje; Pedersen, Torhild Thue; Meerlo, Peter; van Hasselt, Sjoerd Johan; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Pallesen, Ståle; Murison, Robert; Grønli, Janne. 2016. Simulated night work alters clock gene expression in central and peripheral tissue in rats.
 • Steine, Iris Mulders; Zayats, Tetyana; Stansberg, Christine; Mrdalj, Jelena; Håvik, Bjarte; Haavik, Jan; Milde, Anne Marita; Skrede, Silje; Murison, Robert; Pallesen, Ståle; Grønli, Janne. 2016. Implication of NOTCH1 Gene in Comorbid Anxiety and Depression Symptoms in a Sample of Sexual Abuse Victims.
 • Mrdalj, Jelena; Pedersen, Torhild Thue; Marti, Andrea Rørvik; Wisor, Jonathan; Meerlo, Peter; Pallesen, Ståle; Skrede, Silje; Murison, Robert; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Grønli, Janne. 2015. Night work - disturbances in sleep and circadian rhythm parameters. An animal model.
 • Mrdalj, Jelena; Murison, Robert; Jellestad, Finn Konow; Milde, Anne Marita; Pallesen, Ståle; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2013. Hypothermia after chronic mild stress exposure in rats with ahistory of postnatal maternal separation.
 • Mrdalj, Jelena; Grønli, Janne. 2013. Early and later life stress in rats. Effects on sleep EEG and circadian rhythmicity.
 • Grønli, Janne. 2012. Sleep and circadian rhythms after early life stress.
 • Grønli, Janne. 2012. Chronic stress and sleep regulation.
 • Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Grønli, Janne; Nordhus, Inger Hilde; Bjorvatn, Bjørn. 2011. Shift work disorder in nurses.
 • Flo, Elisabeth; Pallesen, Ståle; Magerøy, Nils; Moen, Bente Elisabeth; Nordhus, Inger Hilde; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn. 2011. Shift work disorder - operationalization, prevalence and related health outcome in nurses.
 • Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2011. Lower brain activity during sleep and wakefullnes; induced by exposure to long maternal separation and chronic mild stress in rats.
 • Grønli, Janne. 2011. Lifetime consequences of maternal separation - behavior, sleep, circadian rhythms and brain activity.
 • Jellestad, Finn Konow; Mrdalj, Jelena; Kinn, Anne Marie ; Grønli, Janne. 2011. Experiences with the 4ET transmitters in telemetric measurement of EEG, EMG, body temperature and motor activity in male rats exposed to early and later life stress.
 • Grønli, Janne. 2011. Eearly and later life stress lower brain activity during sleep and wakefulness.
 • Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Murison, Robert; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2011. Early and later life stress leads to a lower brain activity during sleep and wakefulness in rats.
 • Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Murison, Robert; Ursin, Reidun; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2011. Chronic mild stress potentiates a lower brain activity during sleep and wakefulness in rats exposed to long maternal separation.
 • Nordhus, Inger Hilde; Blågestad, Tone; Pallesen, Ståle; Lunde, Linn-Heidi; Sivertsen, Børge; Grønli, Janne. 2010. Sleep in older patients - A comparative polysomnographic study.
 • Mrdalj, Jelena; Murison, Robert; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Ursin, Reidun; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2010. Early Life Stress and the effect on circadian rhythmicity. The mother - infant relationship in rats as model.
 • Grønli, Janne. 2010. Altered body temperature and depression-like symptoms following early and later life stress in rats.
 • Grønli, Janne. 2009. Stress and depression: preclinical models with focus on sleep.
 • Mrdalj, Jelena; Milde, Anne Marita; Grønli, Janne. 2009. Rhythms, sleep and biology after maternal separations. The mother – infant relationship.
 • Fiske, Eldbjørg; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2007. The effect of GABAA antagonist bicucilline on dorsal raphe nucleus and frontal cortex extracellular serotonin: a window on SWS and REM sleep modulation.
 • Grønli, Janne; Fiske, Eldbjørg; Murison, Robert; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2007. Serotonin and GABA in the hippocampus after chronic mild stress in rats. A microdialysis study over the sleep/wake cycle in an animal model of depression.
 • Kinn, Anne Marie; Grønli, Janne; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2007. "Modest changes in sleep and behaviour in rats exposed to social defeat".
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Ursin, Reidun. 2000. Microdialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus change 5-HT levels in sleep and waking.
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Ursin, Reidun. 2000. Dialysis perfusion of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus increases 5-HT levels in sleep and waking.
 • Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun. 1999. The effect of a selective 5-HT1A antagonist on waking levels of serotonin in hippocampus in rats.
 • Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Ursin, Reidun. 1998. Perfusion by microdialysis of a 5-HT1A receptor antagonist in dorsal raphe nucleus increases 5-HT levels in sleep and waking.
Leder
 • Pallesen, Ståle; Grønli, Janne. 2016. The impact of e-reading on sleep. Sleep Medicine. 109-110.
Hovedfagsoppgave
 • Grønli, Janne. 1996. Vekselvirkninger mellom polyelektrolytt og ioniske surfaktanter i vandig fase og på _a-alumina studert ved ledningsevnemålinger og adsorpsjonsisotermer.
Mastergradsoppgave
 • Pedersen, Torhild Thue. 2015. Night work and disturbances in sleep - an animal model.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Bjorvatn, Bjørn; Flo, Elisabeth; Fiske, Eldbjørg; Grønli, Janne. 2013. Ulik forekomst av søvnlidelser mellom fylker og mellom by og land. SØVN. 22-25.
 • Grønli, Janne. 2013. Søvnproblemer hos små barn – hvordan behandle det? SØVN. 10-13.
 • Grønli, Janne. 2013. Søvnlaboratoriet ved Lovisenberg Diakonale sykehus. Et søvnsenter for barn – og voksne. SØVN. 26-29.
 • Saxvig, Ingvild W.; Grønli, Janne. 2013. Sesongvariasjoner, døgnrytmeforstyrrelser og AD/HD. SØVN. 5-7.
 • Grønli, Janne. 2013. Redaktørens hjørne. SØVN. 3.
 • Grønli, Janne. 2013. Markus og Mille – en natt på søvnlaboratoriet. SØVN. 10-13.
 • Bjorvatn, Bjørn; Fiske, Eldbjørg; Grønli, Janne. 2012. Interaktiv spørreundersøkelse om søvn på nett. SØVN. 6-9.
 • Grønli, Janne. 2012. Hva drømmer du om? SØVN. 20-21.
 • Milde, Anne Marita; Grønli, Janne. 2011. Trygg nok til å sove? SØVN. 6-9.
 • Grønli, Janne; Saxvig, Ingvild W. 2011. Hvordan sover vi - egentlig? SØVN. 10-12.
 • Grønli, Janne. 2010. Hva er status vedrørende akkreditering i Norge? SØVN. 21.
 • Grønli, Janne. 2010. Europeisk søvnkongress i Lisboa. SØVN. 11.
 • Grønli, Janne. 2010. Akkreditering av søvnspesialister og søvnsentre i Norge. SØVN. 20.
 • Grønli, Janne. 2009. Beste søvnartikkel i 2009. SØVN. 15.
 • Grønli, Janne. 2009. Behandling av søvnapné – pustemaske, bittskinne eller kirurgi? SØVN.
 • Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2007. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer. Paraplyen. Tidsskrift for Hordaland og Sogn og Fjordane legeforeninger. 20-21.
Kronikk
 • Grønli, Janne; Marti, Andrea Rørvik. 2017. Tid påvirker alt som skjer i kroppene våre. Aftenposten Viten. 16-17.
 • Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Grønli, Janne. 2017. Søvnproblem kan være et lysproblem. Aftenposten Viten. 34-35.
Doktorgradsavhandling
 • Steine, Iris Mulders. 2017. Predictors of symptom outcomes among adult survivors of sexual abuse. The role of abuse characteristics, cumulative childhood maltreatment, genetic variants, and perceived social support .
 • Blågestad, Tone Fidje. 2017. Less pain – better sleep and mood? Interrelatedness of pain, sleep and mood in total hip arthroplasty patients.
 • Grønli, Janne. 2006. Chronic mild stress an anmial model of depression. From behavior to molecules.
Intervju
 • Grønli, Janne. 2018. NRK P1 Radio: Opptur- søvn om høsten.
 • Dagbladet, .; Grønli, Janne. 2010. om søvnspindler; høy frekvens høyere vekketerskel.
 • NRK, nyhetsjournalist; Grønli, Janne. 2010. om iphone applikasjonen Sleep Cycle.
 • din, side; Grønli, Janne. 2010. om iphone applikasjonen Sleep Cycle.
 • klikk, no; Grønli, Janne. 2010. Om å få sove i varmen.
 • NRK, nyhetsjournalist; Grønli, Janne. 2010. Om sommerdepresjon.
 • Nrk, Hordaland; Grønli, Janne. 2010. Om sommerdepresjon.
 • BA, .; Grønli, Janne. 2010. Inception - om å dele drømmer.
 • Nrk, Hordaland; Grønli, Janne. 2010. Hvorfor gjesper vi?
 • Grønli, Janne. 2007. Viktigheten av søvn for læring/hukommelse.
 • Grønli, Janne. 2007. Søvn og læring/hukommelse.
 • Grønli, Janne. 2007. Generelt om søvn.
 • Grønli, Janne. 2007. Generelt om søvn.
 • Grønli, Janne. 2007. BDNF og stress.
Programdeltagelse
 • Grønli, Janne. 2018. NRK Norge nå: Hvordan er det å gå på jobb mens resten av Norge sover?
 • Grønli, Janne. 2018. NRK Forbrukerinspektørene: Se opp fra mobilen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Portas, Chiara Maria; Grønli, Janne. 2008. Involvement of the 5-HT1A and the 5-HT1B receptor in the regulation of sleep and waking.
Sammendrag/abstract
 • Grønli, Janne. 2016. What does shift work do to sleep, circadian function and regulation of metabolism? Controlled studies with a rodent model. Journal of Sleep Research. 27-27.
 • Grønli, Janne; Clegern, William C.; Schmidt, Michelle A.; Nemri, Rahmi S.; Rempe, Michael J.; Gallitano, Amelia L.; Wisor, Jonathan. 2016. Sleep homeostatic and waking behavioral phenotypes in Egr3-deficient mice associated with serotonin receptor 5-HT2 deficits. Journal of Sleep Research. 103-104.
 • Marti, Andrea Rørvik; Mrdalj, Jelena; Skrede, Silje; Pedersen, Torhild Thue; Meerlo, Peter; van Hasselt, Sjoerd Johan; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Pallesen, Ståle; Murison, Robert; Grønli, Janne. 2016. Simulated night work alters clock gene expression in central and peripheral tissue in rats. Journal of Sleep Research. 57-57.
 • Blågestad, Tone Fidje; Pallesen, Ståle; Grønli, Janne; Tang, Nicole K.Y.; Nordhus, Inger Hilde. 2016. Relationships between pain, sleep and mood: Perceptions of symptom interaction in patients awaiting total hip arthroplasty. Journal of Sleep Research. 224-224.
 • Rempe, Michael J.; Pedersen, Torhild Thue; Meerlo, Peter; Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Marti, Andrea Rørvik; Wisor, Jonathan; Murison, Robert; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Grønli, Janne. 2016. A rat model for shiftwork: Effects on sleep architecture and sleep homeostasis. Journal of Sleep Research. 248-249.
 • Kinn Rød, Anne Marie ; Mrdalj, Jelena; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Murison, Robert; Øvernes, Leif Arvid; Grønli, Janne. 2012. Sleep architecture, behaviour, corticosterone and acoustic startle response after double exposure to social defeat in rats. Journal of Sleep Research. 212-212.
 • Blagestad, T.; Pallesen, Ståle; Lunde, Linn-Heidi; Sivertsen, Børge; Nordhus, Inger Hilde; Grønli, Janne. 2012. Medication use and its relation to measures on sleep, pain, depression and anxiety in older chronic pain patients. Journal of Sleep Research. 370-370.
 • Grønli, Janne; Dagestad, Grethe; Milde, Anne Marita; Murison, Robert; Bramham, Clive R. 2012. Chronic mild stress abolishes a relationship between sleep architecture and translational control. Journal of Sleep Research. 41-41.
 • Grønli, Janne; Dagestad, Grethe; Milde, Anne Marita; Murison, Robert; Portas, Chiara Maria; Bramham, Clive R. Evjen. 2008. Sleep deprivation as an antidepressant treatment following chronic mild stress: effects on translation factor EIF4E and EEF2 activity. Journal of Sleep Research. 221-221.
 • Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Pallesen, Ståle. 2008. Prevalence of possible parasomnias in the general population. Journal of Sleep Research. P48.
 • Grønli, Janne; Fiske, Eldbjørg; Murison, Robert; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2007. Extracellular levels of serotonin and GABA in the hippocampus after chronic mild stress in rats. A microdialysis study over the sleep/wake cycle in an animal model of depression. Sleep and Biological Rhythms.
 • Kinn, Anne Marie; Grønli, Janne; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2006. Social defeats induce modest changes in sleep and open field behaviour in rats. Sleep. A17-A17.
 • Grønli, Janne; Kinn, Anne Marie; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2006. Modest changes in sleep and open field behaviour in rats exposed to social defeats. Journal of Sleep Research. 127-127.
 • Grønli, Janne; Murison, Robert; Kanhema, Tambudzai; Fiske, Eldbjørg; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Portas, Chiara Maria; Bramham, Clive R. Evjen; Ursin, Reidun. 2005. Chronic mild stress, an animal model of depression, affects the expression of BDNF and 5-HT levels over the sleep/wake cycle in hippocampus in rats. Sleep.
 • Saxvig, Ingvild; Lundervold, Astri Johansen; Grønli, Janne; Portas, Chiara Maria. 2004. The effect of rem sleep deprivation on different memory tasks in humans. Journal of Sleep Research. 1 sider.
 • Fiske, Eldbjørg; Grønli, Janne; Hamre, Frøydis; Portas, Chiara Maria; Ursin, Reidun. 2004. Dose-related effect of bicuculline perfused in DRN. Journal of Sleep Research. 236-236.
Poster
 • Bjerrum, Louise Haugen; Pedersen, Torhild; Mrdalj, Jelena; Wisor, Jonathan P.; Marti, Andrea Rørvik; Rempe, Michael J.; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Grønli, Janne. 2018. Prolonged photoperiod alters time in sleep and slow-wave activity. The impact of blue-enriched light.
 • Marti, Andrea Rørvik; Skrede, Silje; Mrdalj, Jelena; Pedersen, Torhild; Bjerrum, Louise Haugen; waslander, jorrit; Ersland, Kari Merete; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Bramham, Clive R.; Grønli, Janne. 2018. Extending the photoperiod impacts circadian rhythmicity and gene expression in prefrontal cortex and retina- Impact of exposure to blue-enriched light. .
 • Grønli, Janne; Marti, Andrea Rørvik; waslander, jorrit; Skrede, Silje; Mrdalj, Jelena; Pedersen, Torhild; Bjerrum, Louise Haugen; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Bramham, Clive R. 2018. Extended photoperiod alters sleep and expression of synaptic plasticity-associated genes. The impact of blue-enriched light.
 • Marti, Andrea Rørvik; waslander, jorrit; Skrede, Silje; Mrdalj, Jelena; Pedersen, Torhild; Bjerrum, Louise Haugen; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Bramham, Clive R.; Grønli, Janne. 2018. Extended photoperiod alters circadian rhythmicity and expression of neuroplasticity markers. The impact of blue-enriched light.
 • Mrdalj, Jelena; Sunde, Erlend; Pedersen, Torhild; Thun, Eirunn; Grønli, Janne; Harris, Anette; Bjorvatn, Bjørn; Waage, Siri; Pallesen, Ståle. 2018. Effects of bright light on sleepiness and cognitive performance during simulated night shift work.
 • Pedersen, Torhild; Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Sunde, Erlend; Thun, Eirunn; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Skene, Debra J; Grønli, Janne. 2018. Daytime sleep following night shifts- impact of light intensity.
 • Pedersen, Torhild; Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Sunde, Erlend; Thun, Eirunn; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Skene, Debra J; Grønli, Janne. 2018. Daytime sleep following bright light exposure during simulated night shift work.
 • Pedersen, Torhild; Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Sunde, Erlend; Thun, Eirunn; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Skene, Debra J; Grønli, Janne. 2018. Bright light exposure during simulated night shift work- impact on daytime sleep.
 • Grønli, Janne; Clegern, William C.; Schmidt, Michelle A.; Nemri, Rahmi S.; Rempe, Michael J.; Gallitano, Amelia L.; Wisor, Jonathan. 2016. Sleep homeostatic and waking behavioral phenotypes in Egr3-deficient mice associated with serotonin receptor 5-HT2 deficits.
 • Blågestad, Tone Fidje; Pallesen, Ståle; Grønli, Janne; Tang, Nicole K.Y.; Nordhus, Inger Hilde. 2016. Relationships between pain, sleep and mood: Perceptions of symptom interaction in patients awaiting total hip arthroplasty.
 • Rempe, Michael J.; Pedersen, Torhild Thue; Meerlo, Peter; Mrdalj, Jelena; Pallesen, Ståle; Marti, Andrea Rørvik; Wisor, Jonathan; Murison, Robert; Henriksen, Tone Elise Gjøtterud; Grønli, Janne. 2016. A rat model for shiftwork: Effects on sleep architecture and sleep homeostasis.
 • Milde, Anne Marita; Ousdal, Olga Therese; Stavestrand, Silje Haukenes; Matre, Lena; Endestad, Tor; Johansen, Venke A.; Grønli, Janne; Hammar, Åse; Melinder, Annika Maria D. 2014. Psychiatric long-term effects in Survivors from the terror attack at Utøya 22. July.
 • Ousdal, Olga Therese; Milde, Anne Marita; Craven, Alexander R.; Ersland, Lars; Johansen, Venke A.; Grønli, Janne; Melinder, Annika Maria D; Endestad, Tor; Hugdahl, Kenneth. 2014. Emotional conflict Processing in Survivors of the 2011 Oslo and Utøya terror attack; Behavioural and fMRI data.
 • Kinn Rød, Anne Marie ; Murison, Robert; Mrdalj, Jelena; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Grønli, Janne. 2013. Effects of Social Defeat on sleep and behaviour: The importance of the confrontational behaviour.
 • Kinn Rød, Anne Marie ; Mrdalj, Jelena; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Murison, Robert; Øvernes, Leif Arvid; Grønli, Janne. 2012. Sleep Architecture, Behaviour, Corticosterone and Acoustic Startle Response after Double Exposure to Social Defeat in Rats.
 • Grønli, Janne; Milde, Anne Marita; Murison, Robert; Jellestad, Finn Konow; Kinn Rød, Anne Marie ; Pallesen, Ståle; Mrdalj, Jelena. 2012. Early life stress modulates responses to chronic stress later in life; affective and behavioural outcomes in rats.
 • Kinn, Anne Marie ; Mrdalj, Jelena; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Murison, Robert; Grønli, Janne. 2011. Short- and long- term effects on sleep architecture, behaviour, corticosterone and acoustic startle response after two exposures to social defeat in rats.
 • Grønli, Janne; Dagestad, Grethe; Milde, Anne Marita; Murison, Robert; Portas, Chiara Maria; Bramham, Clive R. Evjen. 2011. Chronic mild stress and acute sleep deprivation: interactive and brain-region specific effects on regulation of translation factor and CPEB phosphorylation.
 • Grønli, Janne; Murison, Robert; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Ursin, Reidun; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Mrdalj, Jelena. 2011. Animal model of early and later life stress alters body temperature rhythm and induces depression-like symptoms.
 • Øines, Eliann; Murison, Robert; Mrdalj, Jelena; Grønli, Janne; Milde, Anne Marita. 2010. Chronic social stress increases colonic permeability in rats postnatally exposed to long maternal separation.
 • Mrdalj, Jelena; Murison, Robert; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Ursin, Reidun; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2010. Chronic mild stress alters body temperature rhythm and induces depression-like symptoms in rats postnatally exposed to long maternal separations.
 • Mrdalj, Jelena; Murison, Robert; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Ursin, Reidun; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2010. Chronic mild stress alters body temperature rhythm and induces depression-like symptoms in rats postnatally exposed to long maternal separation.
 • Mrdalj, Jelena; Murison, Robert; Milde, Anne Marita; Jellestad, Finn Konow; Ursin, Reidun; Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2010. Altered Body Temperature Rhythm and Depression-like Symptoms following Early and Later Life Stress in Rats.
 • Kinn, Anne Marie ; Bjorvatn, Bjørn; Mrdalj, Jelena; Tellnes, Hilde; Pallesen, Ståle; Murison, Robert; Grønli, Janne. 2010. A study of long-term effects on body temperature rhythm after two exposures to social defeat in rats.
 • Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Pallesen, Ståle. 2009. Parasomnias in the general population.
 • Kinn, Anne Marie; Grønli, Janne; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2007. "Social defeat induces modest changes in Sleep and Open Field Behaviour in rats".
 • Kinn, Anne Marie; Grønli, Janne; Ursin, Reidun; Portas, Chiara Maria. 2006. Social Defeat induces modest changes in Sleep and Open Field Behaviour in Rats.
 • Fiske, Eldbjørg; Grønli, Janne; Hamre, Frøydis; Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, Chiara Maria; Ursin, Reidun. 2003. Effect of bicuculline perfused in DRN on 5-HT levels in the DRN and FC.
 • Grønli, Janne; Murison, Robert; Bjorvatn, Bjørn; Sørensen, Eli; Portas, Chiara Maria; Ursin, Reidun. 2003. Chronic Mild Stress in Rats Increase REM sleep and Sleep fragmentation and decrease Sucrose Intake.
 • Grønli, Janne; Murison, Robert; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun. 2002. Sleep/wake effect after chronic mild stress in rats.
 • Fiske, Eldbjørg; Grønli, Janne; Hamre, Frøydis; Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, Chiara Maria; Ursin, Reidun. 2002. Investigation of the effect of bicuculline perfused in DRN on sleep, waking and 5-HT levels in the DRN and FC.
 • Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Hamre, Frøydis; Sørensen, Eli; Fiske, Eldbjørg; Bjørkum, Alvhild Alette; Portas, Chiara Maria; Ursin, Reidun. 2001. Effects of sleep deprivation on extracellular serotonin in the hippocampus and frontal cortex of the rat.
 • Ursin, Reidun; Grønli, Janne; Sørensen, Eli; Bjørkum, Alvhild Alette; Bjorvatn, Bjørn. 2000. A single dose of the adenosine A1 antagonist 8-cyclopentyl-theofylline (CPT) increases hippocampal serotonin during waking in rats as measured by microdialysis.
 • Sørensen, Eli; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Ursin, Reidun. 1999. The effect of a selective 5-HT-1A antagonist on waking levels of serotonin in hippocampus in rats.
 • Portas, CM; Bjorvatn, Bjørn; Fagerland, S; Sørensen, Eli; Mundal, V; Grønli, Janne; Ursin, Reidun. 1997. Extracellular 5-HT levels in DRN over the sleep/wake cycle: A microdialysis study in the freely moving rat.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Pallesen, Ståle; Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne. 2016. Behandling av mareritt : en oversikt over randomiserte behandlingsstudier. 716-726.
 • Grønli, Janne; Soule, Jonathan; Bramham, Clive R. 2014. Sleep and protein synthesis-dependent synaptic plasticity: impacts of sleep loss and stress. 18 sider.
 • Steine, Iris Mulders; Harvey, Allison G.; Krystal, John H; Milde, Anne Marita; Grønli, Janne; Bjorvatn, Bjørn; Nordhus, Inger Hilde; Eid, Jarle; Pallesen, Ståle. 2012. Sleep disturbances in sexual abuse victims: A systematic review. 15-25.
 • Bjorvatn, Bjørn; Grønli, Janne; Pallesen, Ståle. 2009. Parasomnier. 1892-1894.
 • Grønli, Janne; Ursin, Reidun. 2009. Basale søvnmekanismer. 1758-1761.
Faglig kapittel
 • Grønli, Janne. 2018. Søvn. 269-306. I:
  • Eid, Jarle; Johnsen, Bjørn Helge. 2018. Operativ psykologi- 3.utgave. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Førsteamanuensis i Biologisk psykologi, UiB (2011- )
Assistant research professor ved Washington State University, USA (2014-2016)
 

Annet:
Somnologist – søvnforsker. Europeisk sertifisering
Tidligere redaktør av tidsskriftet 'SØVN'
Postdoktor ved Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi, UiB
Senterkoordinator, Nasjonalt kompetansetjeneste for søvnsykdommer
Registered Polysomnographic Technologist (RPSGT). Amerikansk sertifisering
Ph.d. kandidat ved Institutt for Biomedisin, UiB
Forsker på CEE grant, EU project 'Cellular and Molecular Mechanisms of Nicotine Dependence', Cagliari, Italia
Cand. Scient. fra Kjemisk institutt, UiB