Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Kontakt institutt

Instituttleder: Professor Robert Murison
Stedfortreder: Professor Arve Egil Asbjørnsen
Administrasjonssjef: Hege Folkedal

E-post: post@psybp.uib.no

Jonas Liesvei 91, BB-bygget, 5009 Bergen
Telefon: +47 55 58 62 78

Nevropsykologisk poliklinikk: tlf. 55 58 62 00 / 97 55 71 04, telefontid 08:00-14:00. 

Studiespørsmål: Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet), telefonnr.: 55 58 27 10, E-postadresse: studieveileder.psyfa@uib.no

Forskning i front
Karsten Specht, IBMP

Målinger av hjernen ikke individuelt tilpasset

– Funksjonell magnetresonansavbildning (fMRI) som metode for å studere hjernens funksjoner fungere bra, men den får ikke frem nok individuell variasjon.

Heder og ære
Kenneth Hugdahl

Hedret i Scandinavian Journal of Psychology

Scandinavian Journal of Psychology med spesialutgave som heder til Professor Kenneth Hugdahl

Aktuell forskning
Kjetil Vikene

Kan rytmisk musikk endre hjernen hos en med Parkinsons?

Ph.d. kandidat Kjetil Vikene håper at resultater fra dagens prosjekter i neste omgang kan danne grunnlag for en mer presis forståelse av hvilke typer rytmikk som vil fungere best i en terapisituasjon. Det vil si, hvilken musikk som er best for hjernen.
Ny publikasjon
Figur fra artikkel  med regulering av proteinsyntese

Simulert nattskift påvirker proteinsyntesen i hjernen

Ny publikasjon fra Bergen Stress and Sleep Group.

BFS tildeling til førsteamanuensis Marco Hirnstein

Ny behandling for schizofrene

Førsteamanuensis Marco Andre Hirnstein ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi blir tildelt 9,95 millioner kroner fra BFS. Han etablerer et prosjekt som undersøker om stimulering av hjernen kan redusere hørselshallusinasjoner hos pasienter med schizofreni. Slike hallusinasjoner blir vanligvis behandlet med medisiner, som i visse tilfeller kan være uten effekt og gi sterke bivirkninger.  

– Hjernestimuleringen vi skal se nærmere på er smertefri, krever ikke bedøvelse og har ingen kjente bivirkninger, sier Hirnstein.

Millionstipendet legger grunnlaget for å skape et forskningsteam, noe som er nødvendig for å gjennomføre et så komplekst prosjekt.

– Ikke minst gjør stipendet at jeg kan fortsette å bo i Bergen, noe som er helt fantastisk, sier Hirnstein.