Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Hovedinnhold

Kontakt institutt

Instituttleder: Professor Lin Sørensen
Stedfortreder: Førsteamanuensis Frøydis Morken
Administrasjonssjef: Hege Folkedal

E-post: post@psybp.uib.no

Nevropsykologisk poliklinikk, Alrek helseklynge, Årstadveien 17: tlf. 97 55 71 04, telefontid 08:00-14:00. 

Studiespørsmål: Kontakt Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet), tlf.: 55 58 27 10, Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Nyhet | Forskning og utdanning
Karsten Specht, IBMP

Bærbar hjernescanner gir helt nye muligheter

En mobil og bærbar hjernescanner kan måle funksjoner og områder i hjernen mens personen bærer utstyret på kroppen. Det åpner for helt nye muligheter både innen grunnforskning, klinisk forskning og opplæring.

Nyhet|Utdanning
Studenter, Det psykologiske fakultet

Mentorordningen skaper trygge studenter og mer engasjement

Treff i mindre grupper gjør det enklere å finne ut av studenttilværelsen, og kan også føre til mer engasjerte studenter.

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Karsten Specht, IBMP, Det psykologiske fakultet

Fascinert av hjernen

Da Karsten Specht kom i kontakt med hjerneforskere og språkterapeuter som arbeidet med afasi-pasienter var det gjort.

Janne Grønli and Torhild Pedersen

When night becomes day- NRK viten og vilje TV programme

Humans are adapted to be active during daylight and asleep when it is dark. But what happens when the body is forced to stay awake at the wrong time of day? NRK Viten og vilje has made a program about this, and here you can learn about some of our group’s ongoing research projects.