Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Hovedinnhold

Kontakt institutt

Instituttleder: Professor Lin Sørensen
Stedfortreder: Førsteamanuensis Frøydis Morken (Forskningstermin i 2023)
Administrasjonssjef: Hege Folkedal

E-post: post@psybp.uib.no

Nevropsykologisk poliklinikk, Alrek helseklynge, Årstadveien 17: tlf. 97 55 71 04, telefontid 08:00-14:00. 

Studiespørsmål: Kontakt Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet), tlf.: 55 58 27 10, Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

Nyhet
Jefferson Todd Frazier

– Vi er i starten av en revolusjon innen musikkterapi

Jefferson Todd Frazier mener Bergen og UiB har mye å bringe til torgs når det gjelder implementering av musikkterapi i helsetjenestene. Og fagfeltet er i rivende utvikling.

Nyhet | Forskning og utdanning
Karsten Specht, IBMP

Bærbar hjernescanner gir helt nye muligheter

En mobil og bærbar hjernescanner kan måle funksjoner og områder i hjernen mens personen bærer utstyret på kroppen. Det åpner for helt nye muligheter både innen grunnforskning, klinisk forskning og opplæring.

Nyhet|Utdanning
Studenter, Det psykologiske fakultet

Mentorordningen skaper trygge studenter og mer engasjement

Treff i mindre grupper gjør det enklere å finne ut av studenttilværelsen, og kan også føre til mer engasjerte studenter.

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Karsten Specht, IBMP, Det psykologiske fakultet

Fascinert av hjernen

Da Karsten Specht kom i kontakt med hjerneforskere og språkterapeuter som arbeidet med afasi-pasienter var det gjort.