Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Kontakt institutt

Instituttleder: Professor Lin Sørensen
Stedfortreder: Førsteamanuensis Frøydis Morken
Administrasjonssjef: Hege Folkedal

E-post: post@psybp.uib.no

Nevropsykologisk poliklinikk: tlf.: 55 58 62 00 / 97 55 71 04, telefontid 08:00-14:00. 

Studiespørsmål: Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet), tlf.: 55 58 27 10, Informasjonssenteret ved Det psykologiske fakultet

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Karsten Specht, IBMP, Det psykologiske fakultet

Fascinert av hjernen

Da Karsten Specht kom i kontakt med hjerneforskere og språkterapeuter som arbeidet med afasi-pasienter var det gjort.

Janne Grønli and Torhild Pedersen

When night becomes day- NRK viten og vilje TV programme

Humans are adapted to be active during daylight and asleep when it is dark. But what happens when the body is forced to stay awake at the wrong time of day? NRK Viten og vilje has made a program about this, and here you can learn about some of our group’s ongoing research projects.
Valg av instituttstyrer og stedfortreder
Valg

Valg av instituttstyrer og stedfortreder

Til alle ansatte ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi,