Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Kontakt institutt

Instituttleder: Professor Robert Murison
Stedfortreder: Professor Arve Egil Asbjørnsen
Administrasjonssjef: Hege Folkedal

E-post: post@psybp.uib.no

Nevropsykologisk poliklinikk: tlf.: 55 58 62 00 / 97 55 71 04, telefontid 08:00-14:00. 

Studiespørsmål: Informasjonssenteret (studiesaker ved Det psykologiske fakultet), tlf.: 55 58 27 10, E-postadresse: studieveileder.psyfa@uib.no

TROND MOHN STIFTELSE 15 ÅR
Karsten Specht, IBMP, Det psykologiske fakultet

Fascinert av hjernen

Da Karsten Specht kom i kontakt med hjerneforskere og språkterapeuter som arbeidet med afasi-pasienter var det gjort.

Janne Grønli and Torhild Pedersen

When night becomes day- NRK viten og vilje TV programme

Humans are adapted to be active during daylight and asleep when it is dark. But what happens when the body is forced to stay awake at the wrong time of day? NRK Viten og vilje has made a program about this, and here you can learn about some of our group’s ongoing research projects.
Aktuell forskning
Kjetil Vikene

Kan rytmisk musikk endre hjernen hos en med Parkinsons?

Ph.d. kandidat Kjetil Vikene håper at resultater fra dagens prosjekter i neste omgang kan danne grunnlag for en mer presis forståelse av hvilke typer rytmikk som vil fungere best i en terapisituasjon. Det vil si, hvilken musikk som er best for hjernen.
Heder og ære
Kenneth Hugdahl

Hedret i Scandinavian Journal of Psychology

Scandinavian Journal of Psychology med spesialutgave som heder til Professor Kenneth Hugdahl

BFS tildeling til førsteamanuensis Marco Hirnstein

Ny behandling for schizofrene

Førsteamanuensis Marco Andre Hirnstein ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi blir tildelt 9,95 millioner kroner fra BFS. Han etablerer et prosjekt som undersøker om stimulering av hjernen kan redusere hørselshallusinasjoner hos pasienter med schizofreni. Slike hallusinasjoner blir vanligvis behandlet med medisiner, som i visse tilfeller kan være uten effekt og gi sterke bivirkninger.  

– Hjernestimuleringen vi skal se nærmere på er smertefri, krever ikke bedøvelse og har ingen kjente bivirkninger, sier Hirnstein.

Millionstipendet legger grunnlaget for å skape et forskningsteam, noe som er nødvendig for å gjennomføre et så komplekst prosjekt.

– Ikke minst gjør stipendet at jeg kan fortsette å bo i Bergen, noe som er helt fantastisk, sier Hirnstein.