Hjem

Institutt for biomedisin

Collage av BB-bygg, flasker, studenter i auditorium i vrimlearealet

Institutt for biomedisin står for utdanning og forskning på biologiske mekanismer innen menneskets helse og sykdom.

Vi undersøker molekylære sykdomsmekanismer og bruker kunnskapen vår til utvikling av ny diagnoseverktøy og terapi.
Vi har et stort interessespektrum som omfatter

  • kreft
  • nevrovitenskap
  • nevropsykiatriske lidelser
  • protein biologi
  • celle- og molekylærbiologi
  • fysiologi
  • nanoteknologi

Ved Institutt for biomedisin utdanner vi fremtidige forskere ved å tilby et masterprogram og en forskerskole. Rundt 200 ansatte danner kjernen til de ti tematisk organiserte forskningsgruppene. Tre teknologiske kjernefasiliteter er åpne til alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Den vitenskapelige forelesningsserien BBB seminar startet i 2003 og har blitt en populær del av instituttets forskningsformidling.

Workshop oktober 2018
Image
okt 17

Andor Acadamy - workshop på Dragonfly og Imaris

Velkommen til en 2-dagers workshop 17.-18. okt. på Dragonfly konfokal-mikroskopet og bildeanalyseprogrammet Imaris, med Andor Academy teamet og representanter fra Bitplane (Imaris).

Kompetansebygging
Kvinne står på veien og studerer et kart
okt 04

Karrieredag for PhD-kandidater

Med doktorgrad i helse- eller biovitenskap er det mange karriereveier å gå. Bli med på karrieredagen for inspirasjon og veiledning.

Forskningsformidling
Photo from a packed auditorium at Zena Werb's lecture 02.10.14

Spennende BBB seminarer i høst

Høsten ved Institutt for biomedisin byr på mange spennende nasjonale og internasjonale foredragsholdere.

IBM flyers

Tall og fakta for 2018

Hvor mange ansatte har vi? Og hva forsker vi på? Last ned et infoblad med de viktigste tallene om Institutt for biomedisin.

FORSKNING | PSYKIATRI
Jan Haavik og Astri J. Lundervold har bidratt med data til stor internasjonal genstudie om psykiatriske lidelser.

Mange psykiatriske lidelser deler genetisk grunnlag

En rekke psykiatriske lidelser har molekylære likheter som ikke gjenspeiles i dagens diagnosesystemer, viser en internasjonal studie med 2 millioner deltakere. K. G. Jebsen senter for nevropsykiatriske lidelser har bidratt med norske data og analyser.

logos

Kjernefasiliteter:
MIC (Microscopic Imaging Centre)
PROBE (Proteomics Unit at the University of Bergen)
BiSS (Biophysics, Structural Biology, and Screening)

Våre kjernefasilisteter er tilgjengelige for brukere fra Universiteter og Høyskoler fra hele Norge. Tanken bak kjernefasilitetskonseptet er å gjøre sofistikert vitenskapelig utstyr og høyt spesialisert personell tilgjengelig for et bredt spekter av brukere. Til gjengjeld bidrar kjernefasilitetsbrukere økonomisk til driftskostnader ved å betale et fast gebyr for tjenester som tilbys.