Hjem

Institutt for biomedisin

Hovedinnhold

Mikroskopisk bilde av en nervecelle som ligner på en blomst

Institutt for biomedisin står for utdanning og forskning på biologiske mekanismer innen menneskets helse og sykdom.

Vi undersøker molekylære sykdomsmekanismer og bruker kunnskapen vår til utvikling av ny diagnoseverktøy og terapi.
Vi har et stort interessespektrum som omfatter

 • kreft
 • nevrovitenskap
 • nevropsykiatriske lidelser
 • protein biologi
 • celle- og molekylærbiologi
 • fysiologi
 • nanoteknologi

  Ved Institutt for biomedisin utdanner vi fremtidige forskere ved å tilby et masterprogram og en ph.d.- og forskerskole. Rundt 200 ansatte danner kjernen til de ti tematisk organiserte forskningsgruppene. Tre teknologiske kjernefasiliteter er tilgjengelige for alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Den vitenskapelige forelesningsserien BBB seminar startet i 2003 og har blitt en populær del av instituttets forskningsformidling.

  Nyhet | Forskning
  Bilde av to mus i musemodellen holdt av to personer med blå hansker

  Musemodell ga nye funn om sjelden sykdom

  En ny musemodell laget av blant andre forskere ved Institutt for biomedisin kan kaste lys over tilleggsbelastninger hos pasienter med PKU, også kalt Føllings sykdom.

  Nyhet | Forskning
  spergillus fumigatus vokser på en petriskål.

  Nytt enzym oppdaget på dødbringende sopp

  Enzymet kan kanskje være nøkkelen til en ny behandling mot soppen som på verdensbasis dreper rundt en million hvert år, mener forskere ved Institutt for biomedisin.

  Nyhet
  Kvinne og et lite barn går hånd i hånd bortover en vei. Barenet er ca 5 år gammelt og holder en bamse. Du ser dem bakfra, i bakgrunnen skimtes en gutt en fotballustyr, det er sommer, og blomster på engen og trærne er grønne

  Barn av to foreldre med ADHD har høyest risiko for å få diagnosen selv

  Forskning utført av ADHD-forsker Berit Skretting Solberg viser en sterk sammenheng mellom ADHD hos barn og foreldre. Høyest absolutt risiko hadde sønnene, men høyest relativ risiko hadde døtrene.

  Forstyrrelse av kliniske studier
  Illustrasjon, sosial distansering

  Effekten av COVID-19 pandemien på kliniske studier for hjernesvulstpasienter

  2020 ble et krevende år for alle, med sosial distansering, karantene og hjemmekontor. Koronapandemien har også påvirket forskningsaktiviteter over hele verden, inkludert Norge. Dette har skapt en massiv forstyrrelse av kliniske studier på tvers av de norske sykehusene.

  Nyhet | Tildeling
  petri Kursula og Marianne Aanerud

  Mottar medisinstudentenes undervisningspris

  Marianne Aanerud og Petri Kursula mottar medisinstudentenes undervisningspriser for 2021. – Jeg ble hoppende glad! sier en henrykt Aanerud.

  MIC PROBE BiSS logo

  Kjernefasiliteter:
  MIC (Microscopic Imaging Centre)
  PROBE (Proteomics Unit at the University of Bergen)
  BiSS (Biophysics, Structural Biology, and Screening)

  Våre kjernefasiliteter er tilgjengelige for brukere fra Universiteter og Høyskoler fra hele Norge. Tanken bak kjernefasilitetskonseptet er å gjøre sofistikert vitenskapelig utstyr og høyt spesialisert personell tilgjengelig for et bredt spekter av brukere. Til gjengjeld bidrar kjernefasilitetsbrukere økonomisk til driftskostnader ved å betale et fast gebyr for tjenester som tilbys.