Hjem

Institutt for biomedisin

Collage av BB-bygg, flasker, studenter i auditorium i vrimlearealet

Institutt for biomedisin står for utdanning og forskning på biologiske mekanismer innen menneskets helse og sykdom.

Vi undersøker molekylære sykdomsmekanismer og bruker kunnskapen vår til utvikling av ny diagnoseverktøy og terapi.
Vi har et stort interessespektrum som omfatter

  • kreft
  • nevrovitenskap
  • nevropsykiatriske lidelser
  • protein biologi
  • celle- og molekylærbiologi
  • fysiologi
  • nanoteknologi

Ved Institutt for biomedisin utdanner vi fremtidige forskere ved å tilby et masterprogram og en ph.d.- og forskerskole. Rundt 200 ansatte danner kjernen til de ti tematisk organiserte forskningsgruppene. Tre teknologiske kjernefasiliteter er tilgjengelige for alle høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Den vitenskapelige forelesningsserien BBB seminar startet i 2003 og har blitt en populær del av instituttets forskningsformidling.

Forskningsnyheter
AMPA-receptors in dendrite

Nevronale mekanismer bak Huntingtons sykdom

Pasienter med Huntingtons sykdom lider av kognitive og psykiatriske forstyrrelser, og senere også fra et ødeleggende tap av bevegelseskontroll. Forskere ved Institutt for biomedisin har identifisert noen av de molekylære hendelsene i nervecellene som bidrar til hjernesvikt.

Meltzerpris
Adrian Drazic og Dag Rune Olsen ved Meltzermiddag 2019

Meltzerpris for yngre forsker til Adrian Drazic

Dr. Adrian Drazic ved Institutt for biomedisin mottar Meltzerprisen for fremragende forskning utført av yngre forskere.

Institutt for biomedisin - Tall og fakta 2019

Tall og fakta for 2019

Hvor mange ansatte har vi? Og hva forsker vi på? Last ned et infoblad med de viktigste tallene om Institutt for biomedisin.

CCBIO Forskerskole
Microscope photo of cell.
jun 03

Matrix Biology course

Welcome June 3-7 2019 to the course BMED904 Matrix Biology. Cell Biology and Physiology of the Extracellular Matrix.

Studier
Far og sønn Lundervold

Helsefag og ingeniør møtes i fag om kunstig intelligens

I det elektive emnet ELMED219 gir far og sønn Lundervold medisinere og ingeniører en innføring i hemmeligheten bak kunstig intelligens, og hvordan det kan benyttes i klinisk arbeid.

logos

Kjernefasiliteter:
MIC (Microscopic Imaging Centre)
PROBE (Proteomics Unit at the University of Bergen)
BiSS (Biophysics, Structural Biology, and Screening)

Våre kjernefasiliteter er tilgjengelige for brukere fra Universiteter og Høyskoler fra hele Norge. Tanken bak kjernefasilitetskonseptet er å gjøre sofistikert vitenskapelig utstyr og høyt spesialisert personell tilgjengelig for et bredt spekter av brukere. Til gjengjeld bidrar kjernefasilitetsbrukere økonomisk til driftskostnader ved å betale et fast gebyr for tjenester som tilbys.