Hjem

Kjemisk institutt

Framtidens drivstoff utvikles av Kjemisk institutt

BSc i kjemi - bidrar til fornybar energi.

Undervisning: Kjemisk institutt tilbyr 3-årig Bachelorutdanning i kjemi samt 2-årig masterpåbygging som til sammen gir deg utdanning som Master i kjemi, med en lang rekke spesialiseringer å velge mellom. Vi bidrar også i andre utdanninger som nano-teknologi og -vitenskap, energi og prosessteknologi, samt medisinsk teknologi og farmasi.

Forskning: Mye av forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er fokusert på to tematiske områder: Molekylær livsvitenskap, og Energi og bærekraftig produksjon. Marin kjemi er et tredje tema under oppbygging.

Studer realfag       Mitt UiB       Studentsider       Kjeminytt       nanoBergen       Termwiki      Beredskap

Nyhet
ENGIE

Norske pellets erstatter forurensende kull i store kraftverk

Snart bytter Rotterdam ut kull med norske pellets i kraftproduksjonen. Det gir radikale kutt i klimaavtrykket fra de 600 000 innbyggerne i Nederlands nest største by.

#RealfagUiB
Karolina simulerer hvordan de utfører bildediagnostikk i PET/CT-scan på pasienter ved senter for nukleærmedisin/PET ved Haukeland Universitetssjukehus

Stor etterspørsel etter realfag i helsesektoren skaper nye muligheter

Karolina Berg (25) øynet muligheten for å bruke sin forkjærlighet for fysikk og samtidig jobbe med kreft, da medisinsk teknologi ble et tilbud ved UiB. 

#RealfagUiB
Heidi ser ut over Oslo

Fikk spennende jobb før levert master i kjemi

Heidi Knutsen (27) danket ut nærmere 200 jobbsøkere før hun i det hele tatt hadde levert masteren sin i miljøkjemi.

Instituttrådsvalg
Valg
mai 18

Valg på nye instituttrådmedlemmer til Kjemisk institutt våren 2020

Det skal avhodles valg til instituttrådet for gruppe B og gruppe D for perioden 01.08.2020-31.07.2021. Frist for å fremme kandidater til instituttrådet er 20. mars.

Elevbesøk på Kjemisk institutt

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"

På ENT3R UiB får vgs-elever realfagstrening i matematikk, fysikk og kjemi fra engasjerte realfagsstudenter. Alle er velkommen, uansett faglig nivå.