Hjem

Kjemisk institutt

Hovedinnhold

Framtidens drivstoff utvikles av Kjemisk institutt

Kjemisk institutt tilbyr utdanningsprogram innen Kjemi, Nanoteknologi og Medisinsk Teknologi.

Les mer om utdanning og studielivet på kjemisk institutt

Mye av forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er fokusert på to tematiske områder: Molekylær livsvitenskap, og Energi og bærekraftig produksjon. Instituttet jobber også mye med Marin kjemi.

Utdanning
Utdanning, kjemi, student på laboratorium

Studielivet på Kjemisk institutt

Lurer du på om en utdanning på Kjemisk passer for deg? Les mer om livet som student innen Kjemi, Nanoteknologi og Medisinsk teknologi.

TMS Starting Grant 2021
TMS Starting Grant

Starting Grant til fremragende forskere

Carina Strell, Mali Husby Rosnes og Suzette Flantua er tildelt Trond Mohn stiftelses Starting Grant for 2021.

Ny doktorgrad
Elvira  García de Jalón Viñegra

Å se er å vite! Også i kreftdiagnose og behandling

Elvira García de Jalón Viñegra disputerer 25.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Preclinical molecular imaging in oncology – From chemical synthesis to clinical translatable applications".

Ny doktorgrad
Helge Berland

Fargestoffer i primitive landplanter

Helge Berland disputerer 3.6.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Novel and colourful flavonoids - characterisation, secondary structures and properties".

Ny doktorgrad
Silje Steinsholm

Fra fiskeavskjær til matbord

Silje Steinsholm disputerer 12.4.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Sensory and physicochemical properties of enzymatic protein hydrolysates".

Elevbesøk på Kjemisk institutt

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"

ENT3R UiB får vgs-elever realfagstrening i matematikk, fysikk og kjemi fra engasjerte realfagsstudenter. Alle er velkommen, uansett faglig nivå.