Hjem

Kjemisk institutt

Framtidens drivstoff utvikles av Kjemisk institutt

BSc i kjemi - bidrar til fornybar energi.

Undervisning: Kjemisk institutt tilbyr 3-årig Bachelorutdanning i kjemi samt 2-årig masterpåbygging som til sammen gir deg utdanning som Master i kjemi, med en lang rekke spesialiseringer å velge mellom. Vi bidrar også i andre utdanninger som nano-teknologi og -vitenskap, energi og prosessteknologi, samt medisinsk teknologi og farmasi.

Forskning: Mye av forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er fokusert på to tematiske områder: Molekylær livsvitenskap, og Energi og bærekraftig produksjon. Marin kjemi er et tredje tema under oppbygging.

Mitt UiB       Studentsider       Kjeminytt       nanoBergen       Termwiki      Beredskap

globale utfordringer
Forskere ved KI-BIO-IBM

Nye PhD-stillinger innen flerfaglige satsingsområder

Forskere ved KI har gjort det skarpt i konkurransen om flerfaglige phd-prosjekt innen de strategiske satsingsområdene til UiB

Gode jobbmoglegheiter med kjemi
Merethe Birkeland, student i kjemi

– Kjemi er overalt

Dette bør du vite om kjemi-studiet.

Forsker grand prix
Frida Johanne Lundevall,

Vil gjera sølv til medisin

Sølv har ei fortid som medisin. Frida Johanne Lundevall viser korleis det edle metallet kan bekjempa kreft. 

Elevbesøk på Kjemisk institutt

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"

På ENT3R UiB får vgs-elever realfagstrening i matematikk, fysikk og kjemi fra engasjerte realfagsstudenter. Alle er velkommen, uansett faglig nivå.