Hjem

Kjemisk institutt

Peptid i nanoporøst materiale

Undervisningsprogram: Kjemisk institutt tilbyr undervising innen flere fagfelt og studieløpene kan variere fra 1 til 8 år.

Forskning: Forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er organisert i åtte forskningsgrupper og fokusert mot tre tematiske satsningsområder: Nanovitenskap, Molekylær biovitenskap, og Petroleum, naturgass og biodrivstoff.

Ny student? :::>

Mitt UiB       Studentsider       Kjeminytt       nanoBergen       Termwiki      Beredskap

Kjemieksperimenter for vgs-elever
Elevbesøk på Kjemisk institutt

Kjemieksperimenter for elever på studieforberedende utdanningsprogram

Kjemi- og naturfagsklasser på studieforberedende utdanningsprogram i den videregående skolen inviteres til instituttet for å gjennomføre en laboratorieøvelse hvor det blir benyttet avanserte analyseinstrumenter. ...

Forsker grand prix
Frida Johanne Lundevall,

Vil gjera sølv til medisin

Sølv har ei fortid som medisin. Frida Johanne Lundevall viser korleis det edle metallet kan bekjempa kreft. 

Ny doktorgrad
Quadri Coralie

Alternative synteser av polymerer basert på karbondioksid

Coralie C. Quadri disputerer fredag 27. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “N-Heterocyclic Carbene Complexes of Titanium as a Novel Class of Catalysts for the Copolymerization of Cyclohexene Oxide with CO2”.

Ny doktorgrad
Kjersti Hasle Enerstvedt

Bioprospektering av polyfenoler fra marine planter

Kjersti Hasle Enerstvedt disputerer torsdag 26. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Analysis of polyphenolic content in marine and aquatic angiosperms from Norwegian coastal waters".

Gode jobbmoglegheiter
Merethe Birkeland, student i kjemi

– Kjemi er overalt

Dette bør du vite om kjemi-studiet.

Elevbesøk på Kjemisk institutt

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"

På ENT3R UiB får vgs-elever realfagstrening i matematikk, fysikk og kjemi fra engasjerte realfagsstudenter. Alle er velkommen, uansett faglig nivå.