Hjem

Kjemisk institutt

Framtidens drivstoff utvikles av Kjemisk institutt

BSc i kjemi - bidrar til fornybar energi.

Undervisning: Kjemisk institutt tilbyr 3-årig Bachelorutdanning i kjemi samt 2-årig masterpåbygging som til sammen gir deg utdanning som Master i kjemi, med en lang rekke spesialiseringer å velge mellom. Vi bidrar også i andre utdanninger som nano-teknologi og -vitenskap, energi og prosessteknologi, samt medisinsk teknologi og farmasi.

Forskning: Mye av forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er fokusert på to tematiske områder: Molekylær livsvitenskap, og Energi og bærekraftig produksjon. Marin kjemi er et tredje tema under oppbygging.

Mitt UiB       Studentsider       Kjeminytt       nanoBergen       Termwiki      Beredskap

Nyhet
ENGIE

Norske pellets erstatter forurensende kull i store kraftverk

Snart bytter Rotterdam ut kull med norske pellets i kraftproduksjonen. Det gir radikale kutt i klimaavtrykket fra de 600 000 innbyggerne i Nederlands nest største by.

Ny doktorgrad
Wietse Smit MSc

Olefin metatese: selektivitet og stabilitet av katalysatorer

Wietse Smit MSc disputerer 22.11.19 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Phosphine- and Indenylidene-Based Z-Selective Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts and Catalyst Stability: Decomposition, Olefin Isomerization and Regeneration".

Kjemi
Øyvind M. Andersen og Helge Berland

En helt ny klasse av aktive plantestoffer er oppdaget

Forskerne har funnet en ny klasse av de viktige plantestoffene som gir bær og blomster farge og beskytter dem mot alskens farer. Oppdagelsen utfordrer den vanlige oppfatningen av når et sentralt trinn i plantenes evolusjonære utvikling fant sted.

Ny doktorgrad
Malgorzata Wisniewska-Dale

Karakterisering av legemiddelleveringsystemer

Malgorzata Wisniewska-Dale disputerer 08.11.19 for Ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Characterizing mass transport in hydrogels using Nuclear Magnetic Resonance".

Elevbesøk på Kjemisk institutt

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"

På ENT3R UiB får vgs-elever realfagstrening i matematikk, fysikk og kjemi fra engasjerte realfagsstudenter. Alle er velkommen, uansett faglig nivå.