Hjem

Kjemisk institutt

Peptid i nanoporøst materiale

Undervisningsprogram: Kjemisk institutt tilbyr undervising innen flere fagfelt og studieløpene kan variere fra 1 til 8 år.

Forskning: Forskningsaktiviteten ved Kjemisk institutt er organisert i åtte forskningsgrupper og fokusert mot tre tematiske satsningsområder: Nanovitenskap, Molekylær biovitenskap, og Petroleum, naturgass og biodrivstoff.

Ny student? :::>

Mitt UiB       Studentsider       Kjeminytt       nanoBergen       Termwiki      Beredskap

Ny doktorgrad
Quadri Coralie

Alternative synteser av polymerer basert på karbondioksid

Coralie C. Quadri disputerer fredag 27. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “N-Heterocyclic Carbene Complexes of Titanium as a Novel Class of Catalysts for the Copolymerization of Cyclohexene Oxide with CO2”.

Ny doktorgrad
Kjersti Hasle Enerstvedt

Bioprospektering av polyfenoler fra marine planter

Kjersti Hasle Enerstvedt disputerer torsdag 26. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Analysis of polyphenolic content in marine and aquatic angiosperms from Norwegian coastal waters".

Gode jobbmoglegheiter
Merethe Birkeland, student i kjemi

– Kjemi er overalt

Dette bør du vite om kjemi-studiet.

Ny doktorgrad
Audun Drageset

Fremtidsrettet kjemiprosessering

Audun Drageset disputerer fredag 6. april 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Continuous flow processing and enabling technology. Amidation, oxidation, reduction, and other essential synthetic reactions"

Ny doktorgrad
Andrey Bezrukov

På jakt etter nye nanoporøse polymerer

Andrey Bezrukov disputerer fredag 16. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Development of metal-organic frameworks with hydroxyl and phosphine functionalities for potential applications in adsorption and catalysis"

Elevbesøk på Kjemisk institutt

Kjemisk institutt har tradisjoner for skolebesøksaktivitet for elever i videregående skole og grunnskolen ved å formidle fengende og relevant informasjon om våre studietilbud. Tilbudet til ungdomsskoleelever er deltagelse i "Ka vil DU bli?"