Hjem

Kjemisk institutt

Beredskap

BEREDSKAP

Nødtelefonnummer

  • Brann 110

  • Politi 112

  • Ambulanse 113

 

UiB sitt nødnummer er 55 58 80 81 - hele døgnet
(vaktselskap formidler beskjed videre til universitetets beredskapsledelse).

I arbeidstiden kan/bør også instituttet varsles:

  • Resepsjon:                           55 58 34 44

  • Instituttleder                      Knut Børve: 55 58 33 65, mobil nr 476 27 005

  • Administrasjonssjef         Kristin Farkas: 55 58 34 42, mobil nr 926 80 953