Hjem
Kjemisk institutt
Beredskap

BEREDSKAP

Hovedinnhold

Nødtelefonnummer

  • Brann 110

  • Politi 112

  • Ambulanse 113

UiB sitt nødnummer er 55 58 80 81 - hele døgnet
(vaktselskap formidler beskjed videre til universitetets beredskapsledelse).

Varsle instituttet

I arbeidstiden kan/bør også instituttet varsles:

  • Resepsjon:                     55 58 91 44

  • Instituttleder                    Magne Olav Sydnes, mobil nr. 472 64 261

  • Administrasjonssjef         Pål M. Gunnestad:  55 58 40 25

Giftinformasjonen

Dersom uhellet er ute og man trenger å ringe:
Giftinformasjonen: +(47)-22591300

Nødnummer i forbindelse med støtte og informasjon under hendelser med farlig materiale/farlige kjemikalier, kontakt CHEMTREC: +(47)-21930678