Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Effekt av en arbeidsplan uten kort hviletid (<11t) mellom to vakter – en randomisert kontrollert studie blant helsearbeidere

Hovedinnhold

Hovedformålet med studien er å undersøke om helsearbeidere som har en turnus uten kort hviletid (<11t) mellom to vakter i 6 måneder får endring i sykefravær. Sekundære utfallsmål er endringer i gjennomtrekk (turnover), arbeidsrelaterte ulykker/hendelser, søvn og helse, tilfredshet med turnus og generell jobbtilfredshet og familie-jobb konflikt.

Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, Helse Bergen og representanter for arbeidstakerorganisasjonene (Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Delta, Fellesorganisasjonen) har sammen utarbeidet rammene for undersøkelsen.

Informasjon som har blitt gitt til deltagerne i prosjektet finner du HER

Resultater fra prosjektet vil bli gjort tilgjengelig via denne nettsiden.