Hjem
Bergen Søvn og Kronobiologinettverk

Hovedinnhold

Søvnradarer

Søvnradarer er ny teknologi for å måle søvn kontaktløst. Den regnes for å være bedre enn aktigrafi, og enklere og billigere å bruke enn PSG, som er gullstandarden for objektiv søvnregistrering. Forskningsgruppen bruker radarer fra Somnofy blant annet for å få innsikt i hvordan quick returns (kort hviletid mellom to arbeidsskift) påvirker søvn.

Søvnradar plassert på nattbordet
Foto/ill.:
somnofy.no

Aktigrafer

Forskningsgruppen bruker tre modeller av aktigrafer fra Philips: Actiwatch 2, Actiwatch Spectrum og Actiwatch Spectrum Pluss.  

3 modeller av Philips aktigrafer
Foto/ill.:
Philips.no

Lyslab

I Christies gate 12 disponerer forskningsgruppen en lyslab. Lyslabben, som er delvis sponset av firmaet Glamox, gir unike muligheter til å simulere arbeid under ulike lysbetingelser. Siden labben ble etablert har forskningsmiljøet gjennomført flere forskningsstudier som til nå har undersøkt effekten av ulike lysbetingelser ved nattarbeid.

Erlend Sunde i døren til lyslabben med rødt lys i bakgrunnen
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Søvnlab

Søvnlaben har et skjermet rom tilrettelagt for forskningsstudier i kontrollerte omgivelser der forskerne kan følge med på testperson(ene) fra eksternt kontrollrom. 

Søvnlab
Foto/ill.:
Linn Solvang Aarvik

Øvrige laboratorium

I Christies gate 12 er det også videoanalyserom, lab for individuell testing, analyserom og multippel testing-lab for forskningsstudier med opp til fem deltakere samtidig.  

Multippel testing-lab
Foto/ill.:
Linn Solvang Aarvik

Lyskasser

En lyskasse/lysterapi-lampe er et spesialkonstruert lysapparat, som gir ut lys med en viss intensitet, oftest rundt 10 000 lux. Lysets bølgelengde har betydning for behandlingseffekten, men de fleste lyskasser gir ut hvitt lys som inneholder alle bølgelengder. Det er de blå bølgelengdene som har størst effekt på døgnrytmen. Effekten av lyset er avhengig av når på døgnet man blir eksponert. Lys kan brukes både for å fremskynde og forsinke døgnrytmen.

Lyskasse med kvitt lys
Foto/ill.:
Siri Waage

Kognitive tester

Primært benytter forskningsgruppen programvaren e-prime til å utvikle og administrere datamaskin-baserte kognitive tester. Programvaren gir stabile og presise målinger, og det er en fleksibel løsning som gjør det mulig å utarbeide og tilpasse tester etter behov. Det finnes et online eksperiment-bibliotek hvor tester for måling av diverse kognitive funksjoner kan lastes ned. Testing kan gjøres på stasjonære PC-er i lab, eventuelt ved bruk av laptop i forbindelse med feltstudier.

Forskningsgruppen har benyttet en rekke tester for å måle prestasjon og fungering, f.eks. i forbindelse med eksperimenter på ulike former for skiftarbeid. I hvert enkeltprosjekt utvikles det et testbatteri som kan måle relevante kognitive funksjoner.

Les mer om noen av testene forskere tilknyttet forskningsgruppen har benyttet på denne nettsiden