Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning
Stormaster

Stormaster for sivilprosess 2019

I de to siste årene har forskergruppen for sivilprosess tatt opp tre studenter som medlemmer i gruppen. Studentene skriver da en stor masteroppgave innenfor sivilprosessen, får en veileder som er med i forskergruppen og deltar på alle forskergruppens aktiviteter.

studenter i kantine, sett ovenfra
Forskergruppen for sivilprosess tar opp nye masterstudenter som ønsker å skrive en stormaster i Sivilprosess.
Foto/ill.:
Ingvild Festervoll Melien

Hovedinnhold

I de to siste årene har forskergruppen for sivilprosess tatt opp tre studenter som medlemmer i gruppen. Studentene skriver da en stor masteroppgave innenfor sivilprosessen, får en veileder som er med i forskergruppen og deltar på alle forskergruppens aktiviteter. Forskergruppen møtes én gang i uken til en lunsj der vi diskuterer et faglig tema, og der studentene får anledning til å legge frem spørsmål fra sine temaer dersom de ønsker det. I tillegg har forskergruppen et større møte omtrent en gang i måneden, og da er det typisk en ekstern gjest som foreleser om et emne og med en påfølgende diskusjon.

Forskergruppen ønsker også for studieåret 2019/2020 å trekke til oss dyktige studenter med interesse for sivilprosess. Vi har derfor laget en kort redegjørelse for fire emner som vi mener at kan passe for en stor masteroppgave i sivilprosess. De emnene vi angir er langt fra fulle prosjektbeskrivelser, men de gir et utgangspunkt som studentene kan bruke til å skrive en prosjektbeskrivelse. Det vil naturligvis også være mulig å velge andre sivilprosessuelle temaer. De studentene som tas opp som medlemmer av gruppen må oppfylle vilkårene for å bli tatt opp på forskerlinjen for stor master, se https://www.uib.no/emne/JUS397 .

Les mer om emnene her

Interesserte studenter kan melde seg til Camilla Bernt, som er leder av forskergruppen: camilla.bernt@uib.no