Home
Research group for civil procedure

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Stormaster

Stormaster for sivilprosess 2019

I de to siste årene har forskergruppen for sivilprosess tatt opp tre studenter som medlemmer i gruppen. Studentene skriver da en stor masteroppgave innenfor sivilprosessen, får en veileder som er med i forskergruppen og deltar på alle forskergruppens aktiviteter.

studenter i kantine, sett ovenfra
Forskergruppen for sivilprosess tar opp nye masterstudenter som ønsker å skrive en stormaster i Sivilprosess.
Photo:
Ingvild Festervoll Melien

Main content

I de to siste årene har forskergruppen for sivilprosess tatt opp tre studenter som medlemmer i gruppen. Studentene skriver da en stor masteroppgave innenfor sivilprosessen, får en veileder som er med i forskergruppen og deltar på alle forskergruppens aktiviteter. Forskergruppen møtes én gang i uken til en lunsj der vi diskuterer et faglig tema, og der studentene får anledning til å legge frem spørsmål fra sine temaer dersom de ønsker det. I tillegg har forskergruppen et større møte omtrent en gang i måneden, og da er det typisk en ekstern gjest som foreleser om et emne og med en påfølgende diskusjon.

Forskergruppen ønsker også for studieåret 2019/2020 å trekke til oss dyktige studenter med interesse for sivilprosess. Vi har derfor laget en kort redegjørelse for fire emner som vi mener at kan passe for en stor masteroppgave i sivilprosess. De emnene vi angir er langt fra fulle prosjektbeskrivelser, men de gir et utgangspunkt som studentene kan bruke til å skrive en prosjektbeskrivelse. Det vil naturligvis også være mulig å velge andre sivilprosessuelle temaer. De studentene som tas opp som medlemmer av gruppen må oppfylle vilkårene for å bli tatt opp på forskerlinjen for stor master, se https://www.uib.no/emne/JUS397 .

Les mer om emnene her

Interesserte studenter kan melde seg til Camilla Bernt, som er leder av forskergruppen: camilla.bernt@uib.no