Hjem
Forskergruppe for sivilprosess og konfliktløsning
Stormasterstudenter

Stormasterstudenter tilknyttet forskergruppen

Marit Tjelmeland skriver stormaster på forskerlinjen, med tilknytning til forskergruppen for sivilprosess og konfliktløsning.

Hovedinnhold

Marit Tjelmeland

Marit skriver om inhabilitet i domstolene som følge av faglige ytringer (særlig ytringer framsatt i, eller i forbindelse med, juridisk litteratur, lovforarbeid og organisasjonsdeltakelse). Oppgavens overordnede målsetninger er å kartlegge gjeldende rett på dette området, og å vurdere i hvilken grad gjeldende rett er i tråd med idealer om upartiskhet og tillit.