Hjem

Spesped

Hovedinnhold

forskning

Gruppeleder

Førsteamanuensis Bjarte Furnes

Kontakt

Forskningsgruppen Spesped (SNE)
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Christiesgate 13, Vektergården
5015 Bergen

Tel: +47 55 58 68 74

E-post: Bjarte.Furnes@uib.no

Forskningsgruppen SpesPed/SNE ble etablert i 2017 i forbindelse med oppstart av Bachelorprogram i spesialpedagogikk ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Per i dag har gruppen 7 medlemmer: Førsteamanuensis Bjarte Furnes (leder), førsteamanuensis Elisabeth Hesjedal, førsteamanuensis Lise Øen Jones, professor Vebjørn Ekroll, stipendiat Astrid Lenvik, stipendiat Monica Helland Tøsse og universitetslektor Kristian Øen.

Gruppemedlemmene har en allsidig bakgrunn med forskningsinteresser innenfor spesialpedagogiske tema som språkvansker, lese- og skrivevansker, reguleringsvansker, elevers medvirkning, evnerike barn, tverrfaglig samarbeid m.m. Gruppen har også et relativt stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt med enkeltforskere og forskningsgrupper som forsker på tematikk innenfor spesialpedagogikk. Gruppens intensjon er å synliggjøre UiB som en sentral aktør innenfor forskning og formidling med relevans for det spesialpedagogiske fagfeltet.