Hjem

Spesped

Hovedinnhold

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims)

Gruppeleder

Førsteamanuensis Bjarte Furnes

Kontakt

Forskningsgruppen Spesped (SNE)
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Christiesgate 13, Vektergården
5015 Bergen

Tel: +47 55 58 68 74

E-post: Bjarte.Furnes@uib.no

Forskningsgruppen Spesped/SNE ble etablert i 2017 og er lokalisert ved Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Per i dag har gruppen 9 medlemmer: Førsteamanuensis Bjarte Furnes (leder), førsteamanuensis Elisabeth Hesjedal, professor Lise Øen Jones, professor Vebjørn Ekroll, førsteamanuensis Bente Hvidsten, førsteamanuensis Kari Hagatun, førsteamanuensis Astrid Lenvik, stipendiat Monica Helland Tøsse og stipendiat Kristian Øen.

Gruppemedlemmene har en allsidig bakgrunn med forskningsinteresser innenfor spesialpedagogiske tema som språkvansker, lese- og skrivevansker, reguleringsvansker, elevers medvirkning, evnerike barn, tverrfaglig samarbeid m.m. Gruppen har også et relativt stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt med enkeltforskere og forskningsgrupper som forsker på tematikk innenfor spesialpedagogikk. Gruppens ambisjon er å synliggjøre UiB som en sentral aktør innenfor forskning og formidling med relevans for det spesialpedagogiske fagfeltet.

Tre av gruppens medlemmer (Furnes, Hesjedal og Hagatun) er involvert i det NFR-finansierte nasjonale senteret for forskning på spesialpedagogikk og inkluderende praksis som startet opp 1. oktober 2021 (Spedaims). Senteret ledes fra Universitetet i Oslo og er et samarbeid mellom spesialpedagogiske forskningsmiljøer ved UiO, UiB. UiA, UiS og Nord universitet. Senterets ambisjon er å bedre læring, trivsel og motivasjon for barn med særskilte behov ved å gjennomføre spesialpedagogisk forskning av høy kvalitet.

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) - YouTube

 

 

 

Tildeling
Det psykologiske fakultet

Nytt senter skal styrke forskning på spesialpedagogikk og inkludering

Hvordan kan man utvikle et bedre opplæringstilbud til barn som har behov for ekstra støtte? UiB er med i et nytt senter som skal finne forskningsbaserte svar.