Hjem
Forskergruppe for strafferett og straffeprosess
BOK

''Forbrytelser i utvalg – Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser''

Boken «Forbrytelser i utvalg – Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser» er et nytt tilskudd innenfor strafferettslig litteratur.

Boken «forbrytelser i utvalg»
Boken er utgitt av Fagbokforlaget i 2020. Forfatterne er Jørn Jacobsen, Erling Johannes Husabø, Linda Gröning og Asbjørn Strandbakken.
Foto/ill.:
Victoria Westrum

Hovedinnhold

Forbrytelser i utvalg gir en redegjørelse for bestemte forbrytelsestyper; voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. Formålet med boken er å gi økt kunnskap om disse forbrytelsene som er viktige i dagens strafferettspleie, både prinsipielt og praktisk. Boken supplerer «Frihet, forbrytelse og straff – en generell fremstilling av norsk strafferett» (2019). Alle forfatterne av boken er medlemmer i forskergruppen for strafferett og straffeprosess ved Det Juridiske fakultet i Bergen. 

Målgruppen er alle som studerer, arbeider med eller på annen måte interesserer seg for strafferett. Boken er pedagogisk oppbygd, og er tilpasset som læremiddel for studenter. Løpende vises det til sammenhenger mellom ulike straffebud samt ulike vilkår i det enkelte straffebud. Høsten 2020 var boken en del av hovedlitteraturen i JUS241 Strafferett. Analysen som har blitt foretatt av de ulike forbrytelsene er også relevant for ferdigutdannede jurister som jobber innenfor strafferett.