Hjem

Subatomær fysikk

Hovedinnhold

Kunsterfremstilling av en partikkelkollisjon lik de som foregår ved Large Hadron Collider.

Subatomær-gruppen ved Institutt for Fysikk og Teknologi arbeider med universets minste bestanddeler.

Vi forsker på ny deteksjons-teknologi, utvikler teorier, og analyserer data fra de største eksperimentene i verden. Alt for å bedre forstå hvordan universet fungerer, og hvordan denne kunnskapen kan brukes til å forbedre våre liv.

Hva er subatomær fysikk?

Subatomær fysikk er studien av alt som eksisterer på skalaer mindre en en atomkjerne. Det vil si fundamentale partikler som elektronet og kvarker, kompositt-partikler som protoner og nøytroner, og interaksjonen mellom disse partiklene som medieres via de fire fundamentalkreftene: Sterk kjernekraft, svak kjernekraft, elektromagnetisme, og gravitasjon.

Hvorfor studere subatomær fysikk?

Subatomær fysikk har historisk sett bringt frem mange av de dypeste forståelsene av vårt univers, fra oppdagelsen av fundamentalpartikkelen elektronet i slutten av 1800-tallet til oppdagelsen av Higgs-bosonet i 2012, som forklarer hvorfor materie har masse. Langs veien har det vært nødvendig å oppfinne ny teknologi for å kunne utføre eksperimentene som trengs for å trenge dypere og dypere inn i universets minste skalaer. Subatomær fysikk har alltid vært en blanding av teori og praksis, og som student hos oss er det er mulig å fokusere på vidt forskjellige aspekter ved feltet. 

Hvor utfører vi våre eksperimenter?

Subatomær fysikk er en internasjonal aktivitet, og hovedtyngden av den eksperimentelle aktiviteten er ved CERN i Geneve.En stor del av aktiviteten vår her ved Institutt for Fysikk og Teknologi er knyttet til akseleratoren Large Hadron Collider (LHC) der vi deltar i de to eksperimentene ATLAS (partikkelfysikk) og ALICE (kjernefysikk). Gruppen har vært med å konstruere detektorene for disse to eksperimentene, og vi er nå aktive i både operasjon av detektorene, data-analyse og utvikling av ny detektorteknologi med tanke på oppgradering av eksperimentene.

 

Hva gjør gruppen for Subatomær Fysikk?

Vi er aktive i et spekter av prosjekter, løst fordelt i hovedsakelig fire grupper:

Kjernefysikk

Partikkelfysikk

Medisinsk fysikk


Vi arbeider med teoretisk modellering av mørk materie, søk etter SUSY-partikler med ATLAS-data, utvikling av ny deteksjonsteknologi for ATLAS, medisinsk anveldelse av protoner i Proton-CT, samt mye annet. Hvis du er interessert i å ta en mastergrad hos oss, ta en titt på For Masterstudenter.

Activities at the subatomic physics group
collage_of_six_cluster_collisions_with_dark_matter_maps

Dark Matter searches in the subatomic physics group

Researchers at the Department of Physics and Technology are contributing to the field of Dark Matter searches, a key aspect of modern physics research.

PolarQuest group photo

Årsrapport 2018

I året 2018 skjedde det mye ved Subatomær fysikk. Denne artikkelen oppsummerer de viktigste nyhetene and hendelsene

Nytt medlem
Graham Lee

Graham Lee, postdoc

Graham Lee er vårt nyeste medlem i subatomær-gruppen. I denne artikkelen skriver han litt om seg selv, og hva han skal arbeide med mens han er hos oss.

Artikkel
Standardmodellen i partikkelfysikk

Hva er vitsen med partikkelfysikk?

I nesten pompøse vendinger kan en iblant høre at partikkelfysikerne forsøker å finne en teori for "alt", og at betydelige fremskritt er gjort i så måte de seneste tiår. Ja, det påstås endog at en kan beskrive universets aller tidligste fase. Det siktes mot den såkalte Standardmodellen for...

Muligheter ved Subatomær

Vi kan tilby spennende utfordringer på både doktor- og mastergradsnivå innen eksperimentell og teoretisk partikkelfysikk. Du kan regne med å samarbeide med både professorer, doktorgradsstudenter, og ingeniører som jobber på samme eller lignende prosjekter - du vil rett og slett være en del av forskningsgruppen vår. 

Det er også mange muligheter for å reise til CERN for å utføre deler av oppgaven sin der.