Hjem

Subatomær fysikk

 

Gruppens aktivitet er organsiert i fire hovedområder:

Subatomær fysikk er en internasjonal aktivitet. Hovedtyngden av den eksperimentelle aktiviteten er mot ved CERN i Geneve.

 

En stor del av aktiviteten vår er knyttet til akseleratoren Large Hadron Collider (LHC) der vi deltar i de to eksperimentene ATLAS (partikkelfysikk) og ALICE (kjernefysikk). Gruppen har vært med å konstruere detektorene for disse to eksperimentene, og vi er nå aktive i både operasjon av detektorene, data-analyse og utvikling av ny detektorteknologi med tanke på oppgradering av eksperimentene. Forskningen på den teoretiske siden fokuserer på modellbygging som er nødvendig for å tolke de eksperimentelle resultatene fra LHC.

Fokuset vårt innen astropartikkelfysikk er indirekte deteksjon av mørk materie ved hjelp av kosmiske gammastråler. Vi er her med å planlegge/bygge opp observatoriet Cherenkov Telescope Array, og å analysere tilgjengelige data fra eksisterende observatorier.

Vi deltar også innen utvikling av sensorteknologi og studier rettet mot medisinske anvendelse av stråling

Universet på partikkelnivå

Ved CERN finnes maskinen som viste hvorfor universet har masse, og langt på vei hvordan vi i det hele tatt eksisterer. Og maskinen er delvis norsk.

Partikkelfysikk som våpen mot kreft

Mye tyder på at fremtidens kreftbehandling vil være å finne i den absolutte fortiden, nærmere bestemt i det første mikrosekundet etter Big Bang. Professor i eksperimentell kjernefysikk, Dieter Röhrich er en av dem som daglig arbeider med å utvikle metodene.

Vi kan tilby spennende utfordringer på både doktor- og mastergradsnivå innen eksperimentell partikkelfysikk. Du kan regne med å samarbeide med både professorer og andre doktorgradsstudenter som jobber på samme eller lignende prosjekter - du vil rett og slett være en del av forskningsgruppen vår.