Hjem
Miljøtoksikologi

Tilgjengelige oppgaver

En oversikt over tilgjengelige oppgaver i Miljøtoksikologi.

Korleis alt heng saman - mekanistisk, system- og miljøtoksikologi
Mekanistisk, system- og miljøtoksikologi. Det henger sammen og kunnskap om alle delene trengs for å følge med utviklingen i miljøet og effekter på ulike arter.
Foto/ill.:
Illustrasjon: Anders Goksøyr

Hovedinnhold

Proteomstudier innebærer studier av proteinuttrykket i et system (celle, vevsprøve, organ) under forskjellige betingelser og situasjoner. I toksikologisk sammenheng kan dette gi viktig informasjon om virkningsmekanismer for toksikologiske prosesser, samtidig som det kan gi verktøy for å måle eller følge en toksikologisk respons i form av proteom-”fingeravtrykk” og påvisning av nye biomarkører.

I våre studier jobber vi både med å utvikle nye verktøy for å kunne påvise miljøgifter på et tidlig stadium, og med å forstå mekanismene som ligger til grunn for forskjellige typer effekt, f.eks. gjennom reseptoraktivering og biotransformasjon.

Aktulle oppgaver er blant annet knyttet til prosjekter på polartorsk (Boreogadus saida), et NFR-prosjekt i samarbeid med Univeristetet i Tromsø. I tillegg er vi involvert i studier av sjøpattedyr (sel, isbjørn) i samarbeid med Polarinstituttet i Tromsø, i studier av stressresponser i celler i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole i Oslo, og i ulike studier av miljøgiftresponser i fisk (torsk og sebrafisk) og appendicularien Oikopleura dioica.

Masteroppgave kan også avtales å gjeres i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner.