Hjem
Gruppe for trygdeøkonomi

Nyhetsarkiv for Gruppe for trygdeøkonomi

Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal ved Institutt for økonomi fylte 50 år 9. november.
Professor Kjell Vaage meiner det er på høg tid å gjere noko med dagens sjukelønsordning. Han foreslår at både arbeidsgjevar og arbeidstakar skal vere med i spleiselaget.
Professor Katrine V. Løken ved Institutt for økonomi får Nils Klim-prisen 2017 for fremragende forskning.
Institutt for økonomi har i høst fått et firkløver av nye stipendiater. Les mer om hva de forsker på.
Professor Arild Aakvik ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen fylte 50 år tordag 15. september. Les hilsenen som stod i BT fra kolleger ved Institutt for økonomi.
Gruppe for trygdeøkonomi (Trygdegruppa) er tildelt 15 millionar frå Noregs forskingsråd, som sikrar drift i tre nye år. Dette er eit viktig bidrag til velferdsforskinga ved UiB.
Professor Katrine Løken fikk Publikasjonsprisen 2015 for artikkel i prestisjetungt tidsskrift.
Professor Kjell Vaage ved Institutt for økonomi er av regjeringen oppnevnt til et utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utredningen er en del av pensjonsreformen.
Etter pensjonsreforma er det 13 prosent fleire seniorar i privat sektor, men det er dei ressurssterke som er dei store vinnarane i pensjonssystemet.
Arbeidslinjen virker, men barnas skolegang må følges opp bedre.
Store grupper i arbeidsfør alder, først og fremst relativt unge kvinner og svært unge menn, har en økende tilbøyelighet til å bli forsørget av trygd.
Vi gratulerer Magne Mogstad med professorat ved University of Chicago og med 2015 Sloan Research Fellowship!
Gruppe for trygdeøkonomi ved Universitetet i Bergen har fått svært gode skussmål for sine aktivitetar dei siste fem åra i ei fersk evaluering. Internasjonalt forskingsnettverk og høg kvalitet på forskinga vert trekt fram i den eksterne evalueringa.
Trygdeforskningsseminaret 2014 ble arrangert 1.-2. desember i Bergen med ca. 90 deltakere. Seminaret bestod av både inviterte foredragsholdere fra inn- og utland, samt parallelle sesjoner med bidragsytere fra det norske trygdeforskningsmiljøet.
Førsteamanuensis Katrine V. Løken argumenterer for å beholde fedrekvoten i en kronikk i Dagens Næringsliv.
Tiden er kommet for evaluering av Nav-reformen, og professor Arild Aakvik er medforfatter på en uavhengig rapport utarbeidet av Uni Research Rokkansenteret. Det viste seg at sammenslåingen av den tidligere Trygdeetaten, Aetat og den kommunale sosialtjenesten ble svært omfattende.
Svake elever gjør ikke klasses flinke elever svakere. Det viser forskning lagt frem i førsteamanuensis Katrine V. Løkens siste kronikk i Bergens Tidende.
Da de ansatte i Mandal kommune fikk full egenmeldingsrett i ett år og tett oppfølging av linjeleder, gikk sykefraværet ned. Professorene Kjell Vaage og Gaute Torsvik ved Institutt for økonomi har vært med på å evaluere prosjektet.

Sider