Hjem

Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk

Hovedinnhold

Gruppeleder

Førsteamanuensis Dag Roness

Kontakt oss

Forskningsgruppe for Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk
Institutt for pedagogikk
Universitetet i Bergen
Christies gate 13
N-5015 Bergen


Tel: +47 55 58 48 80
E-post: Dag.Roness@uib.no

Forskningsgruppen Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk (UPP) er opptatt av menneskers læring, utvikling og danning innenfor skole og høyere utdanning og for hvordan det kan legges til rette for slike prosesser. Gruppen er videre opptatt av sammenhengen mellom læring, undervisning og vurdering. Innenfor de nevnte temaene ønsker forskningsgruppen å bidra med ny kunnskap som kan gi en dypere forståelse både for teoretiske og praktiske aspekt. Gruppens tematikk gir rom for mange ulike tilnærminger, men en fellesnevner er praksisnærhet.

Medlemmene i UPP består av forskere som er tilknyttet lærerutdanningen og universitetspedagogikken ved Institutt for pedagogikk ved Det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen. I tillegg har gruppen stipendiater og en rekke eksterne medlemmer som er eller har vært stipendiater veiledet av medlemmer i gruppen. Noen av gruppens medlemmer er også knyttet til BioCEED, Senter for fremragende utdanning i biologi.

Ny bok
Læreres Kollegasamtaler

Lærerers kollegasamtaler

Om profesjonalitet, lærersamarbeid og utvikling av bedre undervisning. Boken er skrevet av Førsteamanuensis Edel Karin Kvam ved Institutt for Pedagogikk

Veiledning av nye lærere
Veiledning av nye lærere

Veiledning av nye lærere

Nasjonale og internasjonale perspektiver....

Nyhet
Interkulturell pedagogikk som motkraft

Ny bok om Interkulturell pedagogikk

UPP-medlem Ingrid Helleve har bidratt i og redigert en ny bok: Helleve, I. Børhaug, F. (red.) (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget