Hjem

Forskergruppen Visuell kultur

Hovedinnhold

Fra en av forskergruppens ekskursjoner: Det tyske historiske museet i Berlin og Walter Benjamins keiserpanorama.

Ledergruppe:

Professor Sigrid Lien, kunsthistorie: sigrid.lien@lle.uib.no (leder) 

Førsteamanuensis: Sigrun Åsebø: Sigrun.Asebo@uib.no (nestleder) 

Post-doc: Tonje H. Sørensen: Tonje.sorensen@uib.no (sekretær)

Fra en av forskergruppens ekskursjoner: Märkisches Museum i Berlin og Walter Benjamins keiserpanorama.Tidlig synsteknologi.

Forskergruppen Visuell Kultur er en tverrfaglig forskergruppe knyttet til kunsthistoriemiljøet ved UiB. Forskergruppens medlemmer arbeider alle med problemstillinger relatert til visuelle uttrykk i bred forstand: arkitektur, moderne– og samtidskunst, fotografi, museologi og arkiver. Siden 2022 har gruppen arrangert den årlige Museologifestivalen i Bergen.

 

arktiske visualiseringer
Ellisif Wessel poserer med reinsdyr og slede

Norske settlerkvinner i det samiske nord

Godt plassert i nordområda skapte Wessel og Wiig, to kvinner frå borgarskapet i sør, sine eigne livsprosjekt. Der spelte fotografiet ei viktig rolle. Bileta dei skapte gir eit innblikk i livet deira, men også i deira blikk på det samiske.