Hjem

Forskergruppen Visuell kultur

Hovedinnhold

Fra en av forskergruppens ekskursjoner: Det tyske historiske museet i Berlin og Walter Benjamins keiserpanorama.

Ledergruppe:

Professor Sigrid Lien, kunsthistorie: sigrid.lien@lle.uib.no (leder) 

Førsteamanuensis: Sigrun Åsebø: Sigrun.Asebo@uib.no (nestleder) 

Post-doc: Tonje H. Sørensen: Tonje.sorensen@uib.no (sekretær)

Fra en av forskergruppens ekskursjoner: Märkisches Museum i Berlin og Walter Benjamins keiserpanorama.Tidlig synsteknologi.

Forskergruppen Visuell Kultur er en tverrfaglig forskergruppe med et særlig fokus på visualitet i et samtid og historisk perspektiv. Den har fokus på en felles utforskningen av modernitetens og samtidskulturens teori og historiografi slik det er tett innvevd i, (re)produseres og materialiseres i arkitektur, billedkunst, fotografiske uttrykk og praksiser, utstillinger og museer. Studiet av visualitet forener medlemmene i gruppen, som alle arbeider med kritiske perspektiver i kjølvannet av «New Art History», kjønnsstudier og queer-perspektiver, visual culture-studier, medieestetikk, post-og dekoloniale perspektiver, og materialitetsstudier. 

Gruppen har i perioden 2019-2022 satt fore seg noen særlige satsningsområder: 

– Museologi 
– Samtidskunst og kunstkritikk
– Fotografi
– Nyere arkitekturhistorie 

Gruppen har faste møter hver mandag fra 12-14. I tillegg arrangeres det jevnlig seminarer og workshops i løpet av semesteret. Det jobbes også fortløpende med ulike felles publikasjoner, og det planlegges nye felleekskursjoner. 

Gruppens medlemmer er også aktive både som skribenter, kritikere og foredragsholdere både nasjonalt og internasjonalt. 

 

arktiske visualiseringer
Ellisif Wessel poserer med reinsdyr og slede

Norske settlerkvinner i det samiske nord

Godt plassert i nordområda skapte Wessel og Wiig, to kvinner frå borgarskapet i sør, sine eigne livsprosjekt. Der spelte fotografiet ei viktig rolle. Bileta dei skapte gir eit innblikk i livet deira, men også i deira blikk på det samiske.