Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Forum for vitenskap og demokrati

Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar: Kva må gjerast?'

Berekraft-krisa er kompleks. Ingen ekspertise eller disiplin kan aleine gjere greie for det som er i ferd med å skje.

Illustrasjon av verktøykasse
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

FNs berekraftmål er ein illustrasjon på alvoret i denne epistemiske utfordringa: I samfunn der kunnskapen blir stadig meir spesialisert, er det meir enn nokon gong bruk for kompetanse i omsetjing mellom vitskaplege kulturar og for refleksjon over faga sine føresetnader og begrensningar.

Kommentator: Nils Gilje

Gunnar Skirbekk er professor emeritus ved Filosofisk institutt og Senter for vitskapsteori, UiB. Han har nyleg utgitt boka Epistemic Challenges in a Modern World (2019).

Nils Gilje er professor emeritus tilknyttet Senter for profesjonsstudier ved OsloMet.

 

Møteleder: Anders Johansen

Vi spanderer frokost med scones og kaffi fra kl. 08.00