Home
Forum for science and democracy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forum for vitenskap og demokrati

Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar: Kva må gjerast?'

Berekraft-krisa er kompleks. Ingen ekspertise eller disiplin kan aleine gjere greie for det som er i ferd med å skje.

Illustrasjon av verktøykasse
Photo:
Colourbox

FNs berekraftmål er ein illustrasjon på alvoret i denne epistemiske utfordringa: I samfunn der kunnskapen blir stadig meir spesialisert, er det meir enn nokon gong bruk for kompetanse i omsetjing mellom vitskaplege kulturar og for refleksjon over faga sine føresetnader og begrensningar.

Kommentator: Nils Gilje

Gunnar Skirbekk er professor emeritus ved Filosofisk institutt og Senter for vitskapsteori, UiB. Han har nyleg utgitt boka Epistemic Challenges in a Modern World (2019).

Nils Gilje er professor emeritus tilknyttet Senter for profesjonsstudier ved OsloMet.

 

Møteleder: Anders Johansen

Vi spanderer frokost med scones og kaffi fra kl. 08.00