Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
UiB 75 år

Hege Roll-Hansen: Universitetet i statens tjeneste?

Hva er forholdet mellom kunnskap og politikk? Hvordan har forskerne ved UiB påvirket – og latt seg påvirke av – dette forholdet?

Naturhistorisk museum - fasade
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

«Utviklingen ved UiB er et veldig godt eksempel på sammenhengen mellom fag og politikk» hevder Hege Roll-Hansen. Men er dette et godt eksempel på hvordan denne sammenhengen bør organiseres?

Hege Roll-Hansen
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Universitetet i Sørøst-Norge

Hege Roll-Hansen er historiker, ansatt ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Hun er medforfatter til UiBs kommende 75 års jubileumshistorie.

Tid: Onsdag 22. september. Frokost fra 08.00 – foredrag med diskusjon fra 08.30 til 10.00
Sted: Universitetsmuseet (inngang gjennom Christie kafé)
Møteleder: Tor Halvorsen

Møtet er åpent for alle interesserte.

Logo
Foto/ill.:
UiB