Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Hovedinnhold

Årsrapport for FORSKERGRUPPEN VITENSBILDER, 2018

 

Forskergruppen vitensbilderble startet okt. 2010 som en tverrvitenskapelig forskergruppe med medlemmer fra LLE og SVT under navnet Forskergruppen naturens kulturhistorie. Høstsemesteret 2013 skiftet gruppen navn til Forskergruppen vitensbilder. Forskergruppen har egen web-side (https://www.uib.no/fg/vitensbilder) som brukes til informasjon om aktuelle seminarer, konferanser og prosjekter.

 

1: Leder pr. 1. desember 2018

Henning Laugerud, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie).

 

2: Medlemmer pr. 1. desember 2018 (18 personer)  

Seniorforskere:

Jørgen Bakke, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie).

Rasmus Slaattelid, professor (SVT).

Jens Eike Schnall, førsteamanuensis (LLE/norrønt).

Justin Kroesen, professor (Univ. museet).

John-Wilhelm Flattun, universitetsbibliotekar (UB).

Helen F. Leslie-Jacobsen, Dr. Prosjektleder BFS (LLE/Norrønt).

Tonje Haugland Sørensen, post-doktor (LLE/kunsthistorie)

 

Stipendiater:

Trine Krigsvoll Haagensen, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Samantha Smith, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Stephan Kuhn, stipendiat (Univ. museet).

Zuzana Stankovitsová, stipendiat (LLE/norrønt).

Synne Ytre Arne, stipendiat (LLE/litteratur).

Juliane Marie-Thérèse Tiemann, stipendiat (LLE/Norrønt).

Sjur Haga Bringeland, stipendiat (Senter for Griegforskning/LLE).

 

Eksterne medlemmer (ikke UiB)

John Ødemark, førsteamanuensis (IKOS, HF-UiO).

Nora Vaage, Associate Professor (Maastricht University, Nederland).

Jacolien Wubs, stipendiat (Universitetet i Groningen, Nederland).

Karina Skilbrei MA, freelance kunsthistoriker, Bergen

 

3: Ansvar /vedlikehold av forskergruppens hjemmeside:

Ansvarlig er forskergruppeleder sammen med Samantha Smith, som også assisterer med organiseringen av forskergruppens aktiviteter.

 

4: Forskergruppens aktiviteter 2018

Vår-18:

-8 internseminarer hvor medlemmer har lagt frem, bl.a. 6 stipendiater.

-1 gjesteforelesning (12.04: Prof. Liv Hausken, UiO).

-1 work-shop (tredje og siste, 2 tidligere i Bergen og Oslo i 2017) i den tverrfaglige forsker-/phd-kurset Inskripsjon, Tradisjon, Translasjon ITTSamarbeid med UiB, UiO og UiT, i Tromsø 14-16. mars. 3 seniorforskere deltok (Laugerud, Slaattelid, Ødemark) og 2 stip (VStankovitsová og Smith).

Phd-kurset er særlig forskningsnært og tverrfaglig. Dette arrangeres som et samarbeidsprosjekt mellom etablerte forskergrupper ved UiB, UiO og UiT. Ved UiO er både Medfak og HF representert. Phd-kurset organiseres som et leseseminar fordelt over 3 samlinger av 2-3 dagers varighet i Bergen, Oslo, og Tromsø. Lederne av samarbeidende forskergrupper deltar på alle samlinger, mens de lokale samlingene også trekker på andre medlemmer i forskningsgruppene.

 

Høst-18

-2 internseminarer hvor medlemmer har lagt frem, 1 stipendiat.

-1 heldags arbeidsseminar (7. september) ifm. utvikling av felles bokprosjekt.

-2 gjesteforelesninger (6. september: Førsteama. John Ødemark, UiO og 1.november: Professor Thomas Baldwin, University of Kent, UK ).

 

For detaljer om forskergruppens aktiviteter se forskergruppens hjemmeside: https://www.uib.no/fg/vitensbilder.

 

5: Mottatt støtte i 2018:

To av gjesteforelesningene finansiert av forskningsmidler/gjesteforelesningsmidler fra LLE. 1 gjesteforeleser (Baldwin) finansiert av forskergruppe leders (Laugerud) egne driftsmidler. Årsaken var at Baldwin er bi-veileder for Synne Ytre-Arne som er i innspurt med avhandlingen og ingen andre var villige til å finansier veiledningsbehov i innspurten. Støtte til ITT forskergruppeleders deltagelse på workshop i Tromsø også fra LLE. I tillegg til dette har SVT bidratt med midler til ITT-workshop’en.

 

6: Publikasjoner 2018:

Ingenfellesforskningspublikasjoner for 2018, men medlemmene har publisert arbeider som har vært lagt frem i forskergruppen («work in progress» seminar) eller som har hatt utgangspunkt i forskergruppeaktiviterer.

 

7: Prosjektsøknader 2018 (eksterne):

Rasmus Slaattelid (SVT) og forskergruppeleder Henning Laugerud (LLE) søkte begge og fikk innvilget SPIRE-midler for 2018/2019. Begge arbeider med å utvikle større internasjonale forskningsprosjekter med utgangspunkt i forskergruppe-aktiviteter, og som også vil ha deltagelse fra forskergruppe-medlemmer. Slaattelid søker NFR nå i april -19 og Laugerud har søkt Centre for Advanced Studies, Oslo, nå i januar -19. Arbeider videre mot mulig ERC-søknad.

 

8: Planer for 2019

  • Forskergruppen planlegger å videreføre tekst/manuskriptseminar våren og høsten 2019 der gruppens medlemmer vil presentere «work in progress» og stipendiatene vil kunne legg frem poenggivende innlegg til forskerutdanningens opplæringsdel.
  • Forskergruppen startet høsten 2018 med et felles bokprosjekt, ATLAS: Texts on texts on ImagesDette bokprosjektet vil utgjøre en viktig del av forskergruppens aktiviteter i 2019, og vil, dersom vellykket, fungere som en «pilot» for utvikling av et større felles forskningsprosjekt med internasjonal deltagelse.
  • Invitere inntil 3 gjesteforelesere, bl.a. professor Dario Gamboni, Université de Geneve, CH. Bl.a. knyttet til arbeidet med ATLAS-prosjektet.

 

Program for våren og høsten er under utarbeidelse. Første forskergruppemøte for våren-19 er 18. januar.

 

 

 

Bergen 16.01.2019

Henning Laugerud

sign.