Hjem

Wittgenstein

Hovedinnhold

Ludwig Wittgenstein (tegning)

Wittgenstein-forskning

Wittgenstein-forskningen har en lang tradisjon i Bergen. Denne tradisjonen fortsetter også i dag både når det gjelder forskning på Wittgensteins skriftlige arbeider så vel som forskning på diverse filosofiske områder som tar utgangspunkt Wittgensteins filosofi. Blant disse områder kan det nevnes sosialvitenskapenes filosofi, matematikkens filosofi og filosofisk estetikk. Mye av kontakten mellom Wittgenstein-forskerne i Bergen og internasjonale Wittgenstein-forskere er formidlet gjennom Wittgensteinarkivet. Hvert år kommer flere Wittgenstein-forskere til Bergen som arkivets gjester. Mange av disse holder gjesteforedrag ved FoF.

Nyheter

Forskningsgruppen Wittgenstein og teksteknologi ble nylig tildelt HUMEVAL-midler fra Det humanistiske fakultet i Bergen. Midlene skal brukes til å øke forskningsgruppens synlighet både nasjonalt og internasjonalt. Gruppens medlemmer planlegger en rekke publikasjoner og arrangementer de kommende fire årene (2019-2023). Dette inkluderer konferanser og workshops om hvilken relevans Wittgensteins tenkning har for etikk, antropologi, kunstig intelligens epistemologi, logikk og matematikk. Det vil også bli arrangementer i forbindelse med at det er 70 år siden Wittgensteins død (i 2021) i tillegg til at det også er 100 år siden Tractatus Logico-Philosophicus ble publisert. (Den første utgaven var på tysk og kom i 1921 mens den engelske versjonen ble publisert i 1922.)

Tidsskrift

Nordic Wittgenstein Review (NWR) er et internasjonalt 'open access' digitalt tidsskrift hjemmehørende ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier. Tidsskriftet ble etablert i 2011 av Nordic Wittgenstein Society i samarbeid med Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen innen rammene for det europeiske Agora-prosjektet.

I tidsskriftet blir det publisert originale bidrag om alle de ulike aspektene ved Wittgensteins tenkning og verk - fortolkende studier så vel som artikler som trekker inn wittgesteinianske temaer og ideer i debatter rundt vår tids filosofiske problemstillinger. Hvert nummer har en fagfellevurdert seksjon, en arkivseksjon hvor betydningsfulle verk gis ut på nytt eller hvor tidligere upublisert arkivmateriale blir presentert og en seksjon med bokanmeldelser. I tillegg innholder de fleste numrene en invitert artikkel og/eller et intervju. Det er Nordic Wittgenstein Society som utgir tidsskriftet. 

Det blir utgitt to nummer av tidsskriftet per år i tillegg til tidvise spesialnumre. Tidsskriftet er nå i sitt åttende år/volum. I 2012 og 2013 var Alois Pichler og Simo Säätelä fra Universitetet i Bergen redaktører. Fra og med 2014 blir tidsskriftet redigert på rundgang av medlemmer av NWS. Fra juni 2017 er det Simo Säätelä som er sjefsredaktør. 

 

Ny bok!
Bokomslag

Style, Method and Philosophy in Wittgenstein

Alois Pichler har publisert boken “Style, Method and Philosophy in Wittgenstein”, i serien the Cambridge Wittgenstein Elements.

Forskningsinfrastruktur
Alois Pichler

Infrastrukturmidler til Wittgensteinarkivet

Wittgensteinarkivet (WAB) er tildelt 1 670 000 NOK til kvalitetssikring og oppdatering av verdens forskningsinfrastruktur for Wittgensteins Nachlass.

Publikasjon
Bokomslaget og innholdsfortegnelse

Towards a Philosophical Anthropology of Culture - Naturalism, Relativism, and Skepticism

In this book Kevin Cahill explores the question of what it means to be a human being through sustained and original analyses of three important philosophical topics: relativism, skepticism, and naturalism in the social sciences.