Hjem
Fornminneseksjonen

Hovedinnhold

Skeide
Ulstein k
Bosetningsspor fra bronse og jernalder. 
RAPPORT

Saunes fase 1
Saunes, Ulstein k., Møre og Romsdal
Dyrkningsspor fra bronsealder, jernalder og middelalder.
Lokalitet fra sen steinbrukende tid.
RAPPORT

Saunes fase 2
Saunes, Ulstein k., Møre og Romsdal
Dyrkningsspor fra jernalder og middelalder.
Spor etter transgredert lokalitet fra eldre steinalder.
RAPPORT

Skeide - Ulsteinelva
Ulstein, Ulstein k., Møre og Romsdal
Røys, mulig gravrøys, bronsealder.
RAPPORT

Osneset 2006
Osneset, Ulstein k., Møre og Romsdal
Bosetningsspor fra jernalder og middelalder.
Dyrkningsspor fra eldre jernalder til middelalder.  Boplasspor fra eldre jernalder.
RAPPORT

Ulstein
Ulstein k., Møre og Romsdal
Arkeologisk granskning av steinalderslokalitet.
RAPPORT

Garneskrysset
Ulstein k.
Kokegroper fra romer- og vikingtid.
RAPPORT
 

Eika
Ulstein k., Møre og Romsdal
Arkeologiske undersøkelsker
RAPPORT

Hjellevika
Ulstein k., Møre og Romsdal
Arkeologisk steinalderundersøkelser
RAPPORT

Krushammaren Halsneset
Ulstein k., Møre og Romsdal
Arkeologisk sjakting etter bosettingsspor
RAPPORT

Kleiva
Ulstein k., Møre og Romsdal
Arkeologisk undersøkelse av gravrøyser fra jernalder.
RAPPORT