Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Dagsseminar

Ethical Interventions

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier og Senter for vitenskapsteori inviterer til åpent dagsseminar under tittelen Ethical Interventions. Foredragsholdere er Georg Meggle (Leipzig), Anat Biletzki (Quinnipiac/Tel Aviv/Bergen), Gunnar Skirbekk (Bergen) og Silje Langvatn (Oslo). For mer informasjon, se program nedenfor og vedlagt poster.

Tittel, sted og tid (overskriftslogo)

Hovedinnhold

Program:

10:00 – 10:15 Morgenkaffe og velkommen v/Kevin Cahill, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Første del:
Ordstyrer: Alois Pichler, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier/Wittgensteinarkivet

10:15 – 11:15        George Meggle: On Terrorism

11:15 – 11:30        Kaffepause

11:30 – 12:30        Anat Biletzki: Refugee Ethics (and a case study)


12:30 – 13:30        Lunch
 

Andre del:
Ordstyrer: C.W. Matthias Kaiser, Senter for vitenskapsteori

13:30 – 14:30        Gunnar Skirbekk: Freedom of Expression

14:30 – 15:30        Silje Langvatn: Is there a place for public reason in post-truth politics?

15:30 – 15:45        Kaffepause

15:45 – 17:00


Panel: spørsmål og diskusjon.
Ordstyrer: Kevin Cahill, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier