Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Instituttråd

Instituttrådet ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i en rekke saker.

Hovedinnhold

Gruppe A - vitenskapelig ansatte

Eivind Kolflaath 
Vibeke Andrea Tellmann
Kevin Cahill
Alois Pichler
Mette Kristine Hansen

Gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte

Leon Commandeur 

Gruppe C - teknisk/administrativt ansatte

Ståle Melve

Gruppe D - studenter

Haakon Ben Schrøder
Natalie Timberland
Anders Ivesdal

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte samt studentene velges for et år av gangen. Administrasjonssjefen er sekretær for rådet. 

Sakslister og referat nederst på siden her.

Vararepresentanter

Gruppe A - vitenskapelig ansatte

1.Carola Freiin von Villiez
2. Rune J. Falch 
3. Gunnar Karlsen 
4. Anne Granberg 
5. Sorin Ioan Bangu 
6. Ole Martin Skilleås 
7. Richard Arnljot Sørli

Gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte

1. Julie Zahle 
2. Sindre Søderstrøm
3. Preben Sørheim

Gruppe C - teknisk/administrativt ansatte

1. Deirdre Smith
2. Henrik Dalstø 
3. Kirsten Bang

Gruppe D - studenter

1. Audun Haddal 
2. Jay ved der Vist

Instituttrådets oppgaver

Rådet blir ledet av instituttleder og skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

  • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
  • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
  • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttrådet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.