Home
Department of Philosophy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Instituttråd

Instituttrådet ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttrådet er instituttets øverste styringsorgan, og har vedtaksmyndighet i en rekke saker.

Main content

Gruppe A - vitenskapelig ansatte

Eivind Kolflaath 
Hans Marius Hansteen 
Vibeke Tellmann 
Gunnar Karlsen 
Julie Zahle

Gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte

Leon Commandeur 

Gruppe C - teknisk/administrativt ansatte

Kirsten Bang

Gruppe D - studenter

Haakon B. Schrøder 
Rebecca Nordeide Sjøvangen 
Axel M. Leegaard

Representant for midlertidig vitenskapelig ansatte samt studentene velges for et år av gangen. Administrasjonssjefen er sekretær for rådet. 

Sakslister og referat nederst på siden her.

Vararepresentanter

Gruppe A - vitenskapelig ansatte

Sorin Bangu (1. varamedlem) 
Mette Hansen (2. varamedlem) 
Rune J. Falch (3. varamedlem)

Gruppe B - midlertidig vitenskapelig ansatte

David Chelsom Vogt (1. varamedlem) 
Tore Øgaard (2. varamedlem)

Gruppe C - teknisk/administrativt ansatte

Deirdre Smith (1. varamedlem) 
Vigdis Kvam (2. varamedlem)

Gruppe D - studenter

Edward A. Smokvina Jakobsen 
André Eilertsen 
Lily Agnes Kolltveit
 

Instituttrådets oppgaver

Rådet blir ledet av instituttleder og skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

  • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner
  • Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
  • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttrådet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene.