Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Wittgenstein

Ny bok: "Wittgenstein's Heirs and Editors"

Da Wittgenstein døde hadde han gitt sine gode venner og studenter Rush Rhees, Elisabeth Anscombe og Georg Henrik von Wright i oppdrag å gi ut hans etterlatte manuskripter slik de mente passet best. I denne boken gir Christian Erbacher oss et innblikk i hvordan dette arbeidet endte i det vi i dag kjenner som den sene Wittgensteins filosofi.

Bilde ab bokens cober samt en collage av Wittgenstein, hans litterære arvinger og Erbacher
Foto/ill.:
Cambridge University Press/UiB

Hovedinnhold

Christian Erbachers tid ved FoF

Christian Erbacher har i to perioder vært knyttet til Wittgensteinarkivet her ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF). Først som NFR-stipendiat fra 2007 til han disputerte 3. desember 2010 med avhandlingen Zur philosophischen Bedeutung der sprachlichen Gestaltung von Wittgensteins "Logisch-philosophischer Abhandlung" der Wittgensteinarkivets leder, Alois Pichler, var hans hovedveileder. Her viser han hvordan også et filosofisk verks språklige form er av betydning for tolkningen av verket.

I 2011 fikk han en postdoktorstilling fra forskningsrådet (FRIHUM). Tittelen på prosjektet hans var Shaping a domain of knowledge by editorial processing: the case of editing Wittgenstein´s work. Målsetningen med prosjektet var å identifisere de prinsippene og strategiene som ble lagt til grunn for det utvalget av Wittgensteins etterlatte skrifter som har blitt publisert. Men også å rekonstruere motiver, konflikter, kompromisser etc. (også ikke-filosofiske) som har vært medvirkende i forbindelse med de ulike utgivelsene.

Veien videre

Etter å ha avsluttet forskningsprosjektet her ved WAB i juli 2015 fortsetter Erbacher dette arbeidet i et nytt forskningsprosjekt, denne gangen ved Universität Siegen (Tyskland) hvor Det Tyske Forskningsrådet hadde innvilget forskningsklyngen Medien der Kooperation til sammen ca 10 millioner Euro over en fire års periode. Her fikk Erbacher fortsette sin utlegning om redigeringshistorien knyttet til Wittgensteins Nachlass noe som nå også inkluderte historien om Wittgensteinarkivet her ved FoF.

Wittenstein's Heirs and Editors

I tillegg til at Erbacher har publisert flere artikler underveis i sitt arbeide har nå arbeidet munnet ut i boken Wittgenstein's Heirs and Editors. 

Boken er blitt svært interessant for alle som interesserer seg for Wittgenstein og da særlig for verkene etter Tractatus Logico-Philosophicus som er den eneste filosofiske boken Wittgenstein selv ga ut. Professor Alois Pichler sier bl.a. følgende om boken:

- Christians bok leder oss på en fengende måte gjennom historien til Wittgenstein-utgivelsene og dermed også til hvordan filosofen Wittgenstein, slik vi i dag kjenner ham, ble skapt.

Det er en Wittgenstein som har gitt oss filosofiske oppfatninger om "visshet", matematiske problemer, kunst, sinnsfilosofi m.m.. Et sentralt punkt i dette er som Pichler påpeker:

- Men hele denne «senere» filosofien er ekstrahert fra og skapt på basis av Wittgensteins etterlatte skrifter («Nachlass»). Og en lærdom fra Christians bok er at Wittgenstein muligens ville blitt til en annen filosof hvis han hadde hatt andre arvinger («heirs») enn de han selv hadde oppnevnt nemlig Elisabeth Anscombe, Rush Rhees og Georg Henrik von Wright.

Men han legger fort til at dette ikke må forstås slik at de tre gjorde en dårlig jobb. Som Erbacher også viser i boken, så forvaltet de manuskriptene på en måte som prøvde å være svært tro mot Wittgensteins egne tanker og ønsker. 

Wittgensteinarkivets betydning

Erbacher selv legger ikke skjul på hvor verdifullt Wittgensteinarkivet har vært og er for hans forskning. 

-  WAB is one of the few places in the world where the century old art of philology really meets the latest computer technology. And thus, wise older scholars meet young rising stars here - and together they create very new solutions for very old problems.

Og på en måte så forteller Wittgenstein's Heirs and Editors historien som ledet til etableringen av det unike filosofiske og 'Digital Humaniora' arkivet som WAB har blitt. 

Boken viser i så måte den enorme verdien det er å både ha de redigerte utgavene av Wittgensteins etterlatte manuskripter og samtidig ha, takket være WAB, tilgang til det han faktisk etterlot seg, hans «Nachlass».

Eller som Erbacher så treffende sier det:

- Anyone who is interested in how WAB mastered to transfer the fascination for Wittgenstein's writings into the 21st century will hopefully find a thrilling prelude to that story in this book.

Bokserien

Boken inngår i serien Cambridge Elements - Philosophy of Ludwig Wittgenstein som redigeres av David G. Stern.