Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Oppslagsverk

Nettressurser i filosofi

Her har vi samlet en del av de vanligste og viktigste nettressursene i filosofifaget. Dette er nettsider med et bredt og omfattende perspektiv på filosofien. Det mer spesialiserte stoffet vil man altså ikke finne her. Klikk på de ulike kategoriene for å finne fram til ressursene.

web_pages.jpg

Web pages og lignende ord i en ordsky
Illustrasjonsfoto