Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Oppslagsverk

Nettressurser i filosofi

Her har vi samlet en del av de vanligste og viktigste nettressursene i filosofifaget. Dette er nettsider med et bredt og omfattende perspektiv på filosofien. Det mer spesialiserte stoffet vil man altså ikke finne her. Klikk på de ulike kategoriene for å finne fram til ressursene.

Filosofiske retninger og filosofer
Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
altervista

Hovedinnhold

Oppslagsverk

Portaler

Databaser og portaler med primær og sekundær litteratur

Diskusjonsforum

Blogger