Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Instituttets historie

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier feiret i september 2009 sitt 50-årsjubileum.

Hovedinnhold

Jubileet ble markert med stor festivitas. I forbindelse med jubileet utarbeidet en komité bestående av Sidsel Aamodt, Erik Brown, Kjell S. Johannessen, Gunnar Skirbekk, Vigdis Songe-Møller og Knut Venneslan et jubileumsskrift med hovedvekt på instituttets tidlige historie. Dette ble ført i pennen av Sidsel Aamodt og kan lastes ned i sin fullstendige form ved å trykke på lenken under "Vedlegg". Skriftet er delt inn i følgende kapitler:

  • 1959-1975: Etablering og demokratisering
  • 1975-1986: Tverrfaglig virksomhet
  • 1986-2009: Fra Filosofisk institutt til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
  • Styreroversikt