Home
Department of Philosophy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Instituttets historie

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier feiret i september 2009 sitt 50-årsjubileum.

Main content

Jubileet ble markert med stor festivitas. I forbindelse med jubileet utarbeidet en komité bestående av Sidsel Aamodt, Erik Brown, Kjell S. Johannessen, Gunnar Skirbekk, Vigdis Songe-Møller og Knut Venneslan et jubileumsskrift med hovedvekt på instituttets tidlige historie. Dette ble ført i pennen av Sidsel Aamodt og kan lastes ned i sin fullstendige form ved å trykke på lenken under "Vedlegg". Skriftet er delt inn i følgende kapitler:

  • 1959-1975: Etablering og demokratisering
  • 1975-1986: Tverrfaglig virksomhet
  • 1986-2009: Fra Filosofisk institutt til Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
  • Styreroversikt