Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Jobbsøker med filosofi i bagasjen?

Lurer du på "hva filosofi kan brukes til" eller hva slags jobb man kan få hvis man har en filosofiutdannelse? På denne siden presenterer vi tidligere studenter ved instituttet og hva de har foretatt seg i tiden etter filosofistudiet.

Filosofer i arbeidslivet

Filosofer i arbeidslivet er en rapport om yrkessituasjonen for filosofer som har avlagt hovedfagseksamen, mastergradseksamen og/eller doktorgrad ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen i tidsperioden 1990-2015.