Home
Department of Philosophy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Filosofi og arbeidslivet

Jobbsøker med filosofi i bagasjen?

Lurer du på "hva filosofi kan brukes til" eller hva slags jobb man kan få hvis man har en filosofiutdannelse? På denne siden presenterer vi tidligere studenter ved instituttet og hva de har foretatt seg i tiden etter filosofistudiet.

Main content

Filosofer i arbeidslivet er en rapport om yrkessituasjonen for filosofer som har avlagt hovedfagseksamen, mastergradseksamen og/eller doktorgrad ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen i tidsperioden 1990-2015.

Noen sentrale funn fra rapporten:
- 91 prosent av de med høyere grad i filosofi er sysselsatt (mot en nasjonal sysselssettinsprosent på 71).
- 79 prosent mente at deres grad i filosofi i stor eller i svært stor grad er et nyttig verktyø i deres nåværende jobb.
- 85 prosent mente at graden i filosofi ga dem verktøy anvendelig i mange ulike situasjoner og faser i livet.

Filosofistudiet bidrar i særlig grad til å utvikle evnene til å tenke kritisk, analytisk og å være en problemløser, egenskaper som er svært ettertraktet i dagens arbeidsmarked.