Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Wittgenstein på Europeana

Wittgenstein og WAB på Europeana

Gladmelding: Wittgenstein og WAB er nå på Europeana!

Et bilde av hvordan Wittgenstein Nachlass fremstår på Europeana
Wittgenstein Nachlass på Europeana
Foto/ill.:
Screenshot fra http://ingestion.portal2.eanadev.org/portal/search.html?query=wittgenstein&rows=24&qf=nachlass

Hovedinnhold

Wittgensteinarkivet har nå sammen med andre partnere i DM2E-prosjektet funnet inngang i Europeana, EUs store portal over den europeiske kulturarven. DM2E utvikler standarder for metadata av manuskriptmateriale og verktøy og rutiner for deres innlemming i Europeana portalen. Til dette har Wittgensteinarkivets tidligere arbeid i Discovery prosjektet kommet veldig til gode. I Discovery prosjektet publiserte Wittgensteinarkivet 5000 sider Wittgenstein Nachlass Open Access på nettet (http://www.wittgensteinsource.org/), og det lenkes nå direkte fra Europeana til denne webutgaven.

Wittgensteinarkivets bidrag til Europeana innbefatter 20 manuskripter og typoskripter til Ludwig Wittgenstein, men hovedfokuset ligger på metadata og deres implementering i Semantic Web, slik en f.eks. finner det her.

Til arbeidet med DM2E-prosjektet har Wittgensteinarkivet fått stor hjelp av Universitetsbiblioteket / Seksjon for Digitale systemer og tjenester.