Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Nyhetsarkiv for Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Det blir storfint besøk når to av de fremste internasjonale ekspertene på Wittgensteins filosofi kommer til Wittgensteinarkivet og UiB i år.
Konrad Rokstad gav ut ny bok ved utgangen av 2013.
Professor Erik Brown trår i disse dager inn pensjonistenes rekker. Dette ble markert i form av Browns avskjedsforelesning "Personal identity - an attempt at a new approach" som ble avholdt 10. oktober; og med etterpåfølgende festivitas på Knut Fægris hus. Professor emeritus Kåre Johnsen har i denne forbindelse skrevet følgende kollegiale ord:
Preben Jordal kåret i Klassekampen 14. desember antologien redigert av Hein Berdinesen og Lars Petter Storm Torjussen til en av årets tre bøker. Vi gratulerer og tillater oss i sakens anledning å gjengi avisklippet her!
Løp og kjøp! Forsker i Politisk filosofi Jørgen Pedersen, har vært redaktør for boka "Politisk filosofi Fra Platon til Hannah Arendt" som presenterer utviklingen av politisk filosofi gjennom tidene. I tillegg persenteres politisk tenkning i islamsk og kristen tradisjon.
FoF arrangerer dagsseminar 30. mai om Lars Svendsens nye bok, Frihetens filosofi, som ble gitt ut på Universitetsforlaget i januar i år. Boken er bredt anlagt og diskuterer frihetens mange dimensjoner, fra metafysikk til politikk og etikk.
I januar ble Eivind Kolflaaths bok Bevisbedømmelse i praksis sluppet på Fagbokforlaget. I omtalen heter det:
Hein Berdinesen og Lars Petter Storm Torjussen er redaktører av boken Cassirer og Heidegger i Davos. Boken kommer ut på Dreyer i februar og de fleste av bidragsyterne er ansatt ved FoF. I omtalen av boken heter det:
Først fikk han Spurvugleprisen 2011 og nå Ugleprisen 2011. UiBs pris for utdanningskvalitet, Ugleprisen, ble i år delt mellom to prosjekt, emnet Global helse ved Det medisinsk-odontologiske fakultet og antikkseminarene til førsteamanuensis Knut Ågotnes ved FoF. Ågotnes ble i vår tildelt HF-fakultetet sitt nyopprettede Spurveuglepris, som går til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede... Les mer
Førsteamanuensis Knut Ågotnes ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier mottok fredag 17. juni 2011 Spurvugleprisen for sitt undervisningsopplegg for filosofistudenter om antikk filosofi i Athen. Prisen ble delt ut av prodekan for undervisning professor Jan Oldervoll i Ad fontes - HF-bygget. Alle ved instituttet FoF gratulerer Knut Ågotnes så mye med prisen.
Hva kan fenomenologi bidra med for å klargjøre øko-filosofiske spørsmål? Boka inneholder tekster som tar for seg kjernen av øko-fenomenologi til et bredt spekter tekster basert på tanker innenfor miljøfilosofi.
Håndboka for arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser er ferdig og blir distribuert i 2000 eksemplarer av Norsk Industri, Fellesforbundet, LO og Unionen.
Politisk frihet fra John Locke til Amartya Sen. En antologi der Lars Fr. Svendsen er redaktør. Svendsen har skrevet innledninger som redegjør for tenkernes liv og politiske filosofi.

Sider