Hjem
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Vitenskapelig ansatte ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Randi Benedikte Brodersens bilde

Randi Benedikte Brodersen

Universitetslektor, Akademisk skriving, vejledning og tilbagemelding

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 30 12

Randi.Brodersen@uib.no

Rune J. Falchs bilde

Rune J. Falch

Universitetslektor, faglig koordinator for examen philosophicum

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 30 20
  • +47 922 25 616

Rune.Falch@uib.no

Line Norman Hjorths bilde

Line Norman Hjorth

Førstelektor, allmenn litteraturvitenskap

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 39 31

Line.Hjorth@uib.no

Hilde Johansens bilde

Hilde Johansen

Førstelektor, norsk som andrespråk (studiefaget)

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 21 43

Hilde.Johansen@uib.no

Alois Pichlers bilde

Alois Pichler

Professor, Institutt for filosofi; Leder for Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen (WAB)

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

  • +47 55 58 94 74

Alois.Pichler@uib.no