Hjem
Ansattsider
Rekrutteringstekster

Veiledning studieretning

Introduksjon

Infotype

Navn

Kommentar

B_RE_INTROIntroduksjon / IntroductionSe beskrivelse av hvordan denne teksten skal formuleres.
RE_UTGAAT  Programmet utgår    The program expiresSkal brukes på utgåtte studieprogram. Standardformulering: "Studentar vert ikkje tekne opp til dette studieprogrammet lengre." 
P-ADMISSIO Admission    Admission 
SP_INNHOLD Mål og innhald / Objectives and content 
SPMALINNHAMål og innhald / Objectives / Contents 
M_RE_PROFI Fagleg profil / Programme profile 
M_RE_GRAD Graden / The Degree 
M_RE_SPRAK Språk / Language 


 

Kva kan du bli

Infotype

Navn

Kommentar

B_RE_YRKESYrkesvegar / Professional ProspectsSe beskrivelse av hvordan denne teksten skal formuleres.
B_RE_VEGARStudievegar / Programme option 
M_RE_VIDSTVidare studium / Further studies 
B_RE_OVERGOvergangsordningar / Change Programme of Study 
B_RE_ANDREAndre studievegar / Alternative Disciplines 

Oppbygging

Infotype

Navn

Kommentar

B_RE_OPPBYOppbygging / Programme structure 
M_RE_OPPBYOppbygging av studiet / Programme structure 
SPOPPBYGGOppbygging av studiet / Programme structure 
 UtdanningsplanHentes automatisk fra FS

Læringsutbytte

Infotype

Navn

Kommentar

sp_utbytteLæringsutbyte / Learning Outcomes 

Utveksling

Infotype

Navn

Kommentar

M_RE_UTVEKUtveksling / Study Period Abroad 
B_RE_UTVEK    Utveksling / Study Period Abroad 
SP_DELSTUD    Delstudium i utlandet / Study period abroad 
SPDELUT    Utveksling / Study Period Abroad 

Opptak

Infotype

Navn

Kommentar

M_RE_STARTOppstart / Start-up DateStandardformulering: "Haust" eller "Vår" eller "Haust/vår" eller "Kvar 2. haust". Må være kort fordi den også vises i faktalinje.
SP_START    Studiestart - semester / Semester 
SP_OPPTAK    Opptakskrav / Admission Requirements 
SPKRAVFORK    Krav til forkunnskapar / Pre-requirements 
RE_SOKNA    Søknadsprosedyre / Application procedureFo studieretninger utlyst i SO, bruk standardformulering: "For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.
Du søker gjennom Samordna opptak.
M_RE_OKRAV    Poenggrense ved siste opptak / Admission Requirements 
M_RE_HVEM    Kven kan søkje / Who may apply 
B_RE_KRAV    Opptakskrav / PrerequisitesSkriv alltid "Generell studiekompetanse". Hvis studieprogrammet har spesielle opptakskrav klipper du inn standardformuleringene fra Samordna opptak sine nettsider. For eksempel "Generell studiekompetanse og MEROD: Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2."
B_RE_ANBKR    Tilrådde forkunnskapar / Recommended previous knowledge 
B_RE_POENG    Poenggrense ved siste opptak / Admission RequirementsFinn siste oppdaterte poenggrense i kolonnen "SUPP". Bruk komma, en desimal, og mellomrom både før og etter skråstrek, for eksempel "42,8 / 44,7". Hvis alle kommer inn, skal det kun stå "Alle". Må være kort fordi den også vises i faktalinje.
B_RE_PLASS Antall studieplasser / Antall studieplasser 
M_RE_PLASS   Antall plassar / Intake 

 

               

Kontakt

Infotype

Navn

Kommentar

M_RE_INFO    Meir informasjon / More information 
SPINFO    Meir informasjon / More information 
B_RE_INFO    Meir informasjon / More information