Hjem
Ansattsider

Konsortieavtalen (H2020)

Informasjon om innhold i Konsortieavtalen (Consortium Agreement) for H2020 prosjekt.

Hovedinnhold

 • Samarbeidsavtale mellom partnerne i konsortiet og er et supplement til kontrakten med EU.
   
 • I H2020 er det et krav for de fleste prosjekt at det inngås en konsortieavtale.
   
 • Regulerer forholdet mellom de ulike partnerne i prosjektet; hvilke plikter og rettigheter de har overfor hverandre.
   
 • Tar for seg saker som for eksempel prosjektadministrasjon (stemmerett, møtevirksomhet, utbetalingsprosedyrer etc), håndtering av publikasjoner og immaterielle rettigheter.
   
 • Koordinator utarbeider konsortieavtalen og sender den til partnerne for aksept og signatur.
   
 • Juridisk ansvarlig ved Forskningsadministrativ avdelingen skal gjennomgå og godkjenne konsortieavtalen før den signeres.
   
 • Prosjekteier må følge opp konsortieavtalen på vegne av UiB gjennom prosjektperioden.

 

 

Siden oppdateres av Hege D. Høiland