Hjem
Ansattsider

Tredjeparter (Third parites) i et H2020 prosjekt

Beskrivelse av de ulike typer av tredje parter (Third parties) i et H2020 prosjekt

Hovedinnhold

En tredje part er en hvilken som helst part (juridisk enhet/organisasjon) som ikke er tilsluttet kontakten (Grant agreement). Noen tredjeparter skal utføre deler av prosjektarbeidet, mens andre kun stiller ressurser tilgjengelig. Alle tredjeparter skal være nevnt i Grant Agreement.

Subcontractor

En underleverandør som skal utføre deler av en prosjektoppgave. For å kunne defineres som en subcontractor må visse kriterier være oppfylt som beskrevet i Grant Agreement. Blant annet må kontrakten med underleverandøren være basert på "business conditions". Underleverandøren vil kun være opptatt av å tjene penger, og ikke ha noen interesse i forskningen og forskningsresultatene. Subcontractors vil normalt være firma, og må være valgt på bakgrunn av "best value for money" og i henhold til UiB sine innkjøpsregler. EU har rett til å utføre en revisjon hos en subcontractor.

Linked third party

Linked third party skal delta i selve prosjektarbeidet. Dette er juridiske enheter som har en tilknytning til en partner (beneficiary) utover det arbeidet som skal utføres i H2020 prosjektet, og som oppfyller visse kriterier gitt i kontrakten. UiB har per dags dato 3 linked third parties som benyttes i H2020 prosjekt – UniReserch, Haukeland Universitetssykehus, BTO.
 

In-kind contribution from third parties, free of charge or against payment

En institusjon stiller ressurser tilgjengelig for en av partnerne i prosjektet. Det kan være personale, utstyr og annen infrastruktur. Ressursene kan bli gitt gratis (free of charge) eller mot betaling. Tredjeparten kan fakturere partneren den stiller ressurser tilgjengelig for. Partneren kan imidlertid kun rapportere kostnader til EU i hehonld til reglene i Grant Agreement (det kan være avvik mellom faktura og hva EU tilbakebetaler). Dersom personale stilles tilgjengelig skal dette være i form av en secondment avtale.

 

Denne siden oppdateres av Hege D. Høiland