Hjem
Ansattsider

Endringer fra FP7 til H2020

Kort oversikt over de viktigste økonomiske og administrative endringene fra FP7 til H2020

Hovedinnhold

 • Ny oppbygging av kontrakten (Grant Agreement)
   
 • Krav til at ansatte skal kunne knyttes til prosjektet med intern dokumentasjon
   
 • Ny metode for å beregne lønnskostnad
   
 • Ny mal for timeliste
   
 • Ved rapportering i Form C kan man benytte gjennomsnittlig valutakurs for prosjektperioden (som gitt av EBC)
   
 • Merverdiavgift er en godkjent kostnad så langt denne avgiften ikke er fradragsberettiget - for UiB skal mva dekkes av prosjektet og rapporteres i Form C
   
 • Grense for CFS er Euro 325 000 (i direkte kostnader), og skal kun leveres én gang i forbindelse med sluttrapportering ("final report")
   
 • Ikke krav til forklaring av "use of resources" i selve Form C (forklaring i eget skjema dersom driftskostnader "other costs" overstiger 15% av lønnskostnadene "personnel costs")
   
 • Krav til arkivering av dokumentasjon er i H2020 inntil 5 år etter sluttutbetalingen, "payment of the balance", er overført fra EU (3 år for "low value grants")
   
 • Mer fokus på "best value for money" - alle kjøp av varer og tjenester, inkudert subcontracting, skal velges ut i fra beste tilbud og gjøres i henhold til UiB sitt innkjøpsreglement
   
 • Mulig å benytte enhetspris (unit cost) for internfakturering av varer og tjenester. Leiestedsmodellen kan benyttes, men arealkostnader og indirekte kostnader for teknikere må ekskluderes.

 

 

Denne siden oppdateres av Hege D. Høiland