Hjem
Ansattsider
Anskaffelser og innkjøp

Oppfølging av enkeltkjøp

Når et enkeltkjøp er foretatt er det viktig å følge opp prosessen videre for å sikre en vellykket leveranse.

Reklamasjoner

Reklamasjoner og annen oppfølgning av enkeltkjøp, gjøres av den enkelte behovshaver. Hvis leverandøren ikke følger opp, kan man kontakte avtaleansvarlig ved Seksjon for innkjøp.

Miljøansvar

Dersom en vare leveres med for mye emballasje eller feil emballasje, skal også Kontor for innkjøp kontaktes. Da kan leverandøren gjøres oppmerksom på dette og forbedre dette for fremtidige forsendelser.