Hjem
Ansattsider

Årshjul studentinformasjon og rekruttering

Milepælene i arbeidet med rekruttering, studentinformasjon og mottak.

Hovedinnhold

JanuarNorske nettsider i rekrutteringsmodus
JanuarInternasjonal uke
JanuarMøte i redaksjonsrådet
JanuarÅpen dag
Uke 2Internasjonalt mottak
Uke 3Fjerne mottaksmodus fra engelske nettsider
Januar/februar/marsSkolebesøk
1. februarSøknadsfrist utveksling-ut
FebruarEksportering av data til utdanning.no
FebruarStudiebarometeret lanseres
Februar/marsMasterveka
1. marsSøknadsfrist EU-søkere
MarsValg Studentparlamentet
15. marsSøknadsfrist VIGO
AprilMøte i redaksjonsrådet
15. aprilSøknadsfrist samordna opptak og master
15. aprilNominasjonsfrist utveksling – inn
16. aprilNorske nettsider i nytt rekrutteringsmodus (søknadsfrist passert)
1. maiSøknadsfrist utveksling - inn
MaiFokus på eksamen og vitnemålsportal på studentsidene
MaiMøte om studiestarten
MaiOppdatere tekster i Studentweb (semesterkvittering og faktura)
MaiEvaluering og planlegging av rekrutteringssesongen
MaiStarte arbeidet med spørreundersøkelsene i studiestarten
1. juniEpost til alle søkere i Samordna opptak
JuniLegge inn Nystudent-fane på studieprogramsider
JuniNorske og engelske nettsider i mottaksmodus
JuniPublisere nettsiden om sommerstengte infosentre og andre tjenester
20. juliE-post til alle som får tilbud om studieplass gjennom samordna opptak
1. augustE-post til alle nye studenter gjennom Samordna opptak
Uke 32/33Internasjonalt mottak
Tirsdag uke 33Velkomstseremoni og studenttorg
1. septemberSøknadsfrist  utveksling - ut
1. septemberSende ut spørreundersøkelse
1. septemberFjerne ny student-fane fra studieprogramsider
1. septemberFjerne mottaksmodus norske og engelske nettsider
SeptemberMøte i redaksjonsrådet
SeptemberStarte arbeidet med studieprogramtekster
SeptemberLyse ut stilling studentambassadører
1. oktoberNominasjonsfrist utveksling-inn
1. oktoberEngelske nettsider i rekrutteringsmodus
1. oktoberÅpning søknadsskjema master
15. oktoberSøknadsfrist utveksling-inn
OktoberFokus på eksamen og vitnemålsportal på studentsidene
OktoberEvalueringsmøte om studiestarten
OktoberStudiebarometeret sendes ut. Svarfristen er i november
NovemberOpplæring studentambassadører
Sept/okt/novRådgiverseminar Utdanning i Bergen
1. novemberSøknadsfrist norsk master
NovemberMøte i redaksjonsrådet
NovemberOppdatere tekster i Studentweb (semesterkvittering og faktura)
1. desemberSøknadsfrist internasjonal master søkere utenfor EU
1. desemberSøknadsfrist Meltzer/studentlegater
1. desemberEndre engelske nettsider til mottaksmodus
15. desemberSøknadsfrist master
20. desemberFeriestengte infosentre og andre tjenester
Medio desemberStudieprogramtekster ferdigstilt, studieprogramsider oppdatert