Hjem
Ansattsider

Sjekkliste for godt innhold på web

Her finner du noen enkle råd og tips til form og struktur, for å nå ut til både lesere og søkemotor på nett.

Hovedinnhold

Hvorfor skriver du denne teksten?

Leserne er oppgaveorienterte. Tenkt alltid over: Hva vil jeg oppnå med denne teksten?

 • Hva skal brukerne utføre på denne nettsiden?
 • Hvilken oppgave vil de ha løst?
 • Finner de svaret i din tekst?

Tittel og ingress

Tittel og ingress skal være meningsbærende og belyse saken. Husk at tittel og ingress blir avgjørende når bruker søker etter innhold og skal navigere i en liste over søkeresultat. Prøv å holde tittel og ingress så kort som mulig.

Eksempel:

Tittel: Forskeren som gikk til filmen. Ingress: Kjersti Fløttum har tatt forskningsformidling til et nytt nivå gjennom filmen «Når vi snakker om klima».

Struktur

Når leseren møter teksten er det viktig å gi et raskt overblikk over hva saken handler om. Strukturer derfor teksten i avsnitt, eventuelt med mellomtitler, slik at det blir enklere for leseren å navigere. Bruk faktaboksen til å fremheve viktig informasjon, slik som kontaktinfo, påmeldingsinfo og lignende. Punktlister gir god oversikt og er leservennlige. Det er også et godt verktøy for deg som skribent til lettere å fatte seg i korthet.

Lenker

 • Lenker skal være forståelige, synlige, og handlingsgenererende. Dette innebærer: Lenketeksten må beskrive tydelig hvor lenken fører.
 • Lenkene skal være lette å finne på siden.
 • Vær tydelig på lenking til eksterne nettsteder. Eksempel: Bestemmelser om forsikring i forbindelse med feltarbeid og tokt, finnes i Retningslinjer for feltarbeid i staten (lovdata.no)
 • Lenketeksten skal signalisere at her kan bruker utføre en handling (les, åpne, finn)
 • Lenkene må virke! Husk at det er ditt ansvar at lenkene ikke blir brutt.
 • Lenkene skal skrives i aktivt språk. Skriv "Fyll ut skjema", ikke "Skjema om..."
 • Lenkene skal være tydelig markert dersom de lenker til annet enn html-dokumenter. Eksempel: Last ned hele kommunikasjonsplattformen(pdf)

Bilder, illustrasjoner og filmer

Bilder, illustrasjoner og filmer kan bidra til å gjøre innholdet mer tilgjengelig og interessant, og kan gjøre det lettere for brukerne å navigere og skape oversikt. Bruk først og fremst bilder tatt ved UiB også til å illustrere allmenne motiver. Hovedbilde på siden bør være i breddeformat.

Ut fra tilgjengelighetshensyn skal alle bilder legges inn med alternativ tekst i publiseringsløsningen. Bildeteksten skal angi hvem som har rettighetene til bildet, og sette bildet inn i sammenhengen.

Alle typer illustrasjoner, som filmer, infografikk og diagrammer, skal publiseres i en kvalitet og form som gjør dem tilgjengelige på alle flater og for alle brukere. Informasjon som ligger i illustrasjoner bør også være mulig å finne på annen måte, for eksempel som en ingress, en bildetekst eller en tabell.

Skriv klart

 • Unngå lange og kompliserte setninger. Fatt deg i korthet og sett punktum.
 • Bruk eksempler for å gjøre teksten mer leservennlig og vanskelige begreper mer forståelige.
 • Fortell hvem som gjør hva. Bruk gjerne et aktivt språk. Eksempel: Det kan søkes om opplæringsmidler hos HR avdelingen. Ny: Du kan kontakte HR avdelingen for å søke om opplæringsmidler.
 • Unngå unødvendige substantivuttrykk som ofte gjør setningene lengre og tyngre. Eksempel: Det er foretatt en styrking av studentenes rettigheter. Ny: Studentenes rettigheter er styrket.
 • Forklar vanskelige ord, uttrykk og forkortelser.
 • Unngå faguttrykk, stammespråk, og juridiske termer.

Bruk gode og relevante begrep

For at siden du lager skal komme høyt opp i søk, er det viktig å bruke relevante begrep. Tittel og ingress er viktig. Vil leseren finne innholdet ved hjelp av sine søkeord? Husk at brukerne ofte bruker andre ord enn de offisielle betegnelsene. Vi må legge til rette for at de finner det de søker etter.

Eksempel:

Vanlig brukByråkratiets bruk
StipendØkonomiske støtteordninger
PappapermFedrekvote
KursKompetansehevingstiltak

Relevante dokumenter

Innholdet på uib.no har ofte sin bakgrunn i offisielle dokumenter, for eksempel rundskriv, universitetsstyresaker, høringer o.l. Mange brukere vil være interessert i å gå direkte til kilden. Da må du huske å lenke til relevante dokumenter.

Les teksten høyt og test teksten på andre

Det er alltid et godt prinsipp å la flere lese gjennom innhold. Send teksten til en kollega før den publiseres.

Revisjon

Anbefalingen er å gjennomgå publisert innhold to ganger per år for eventuelle oppdateringen og revisjoner.

 • Er innholdet fremdeles relevant?
 • Kan eventuelt utgått eller gammelt innhold slettes?
 • Er kontaktinfo til enkeltpersoner oppdaterte?
 • Virker alle lenkene på siden?
 • Er alle dokumenter som er lagt ved siden oppdaterte og korrekte?
 • Må det eventuelt lages nytt innhold?